Wiceminister edukacji Maciej Kopeć tłumaczy, że w pierwszym okresie pandemii COVID-19 rządy Polski i Niemiec podjęły rygorystyczne działania na rzecz zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, w tym zadecydowały o obowiązkowej kwarantannie dla osób przekraczających granice.

Nauczyciel w zdalnej pracy obrywa po kieszeni>>

 

Uczeń traktowany jak pracownik

W odpowiedzi na interpelację minister wskazuje, że w analizach epidemiologicznych rząd RP zdecydował się na umożliwienie od 4 maja br. przekraczania granicy wewnętrznej Unii Europejskiej przez uczniów i studentów pobierających naukę w państwie sąsiednim bez obowiązkowej czternastodniowej kwarantanny.

 


Te same zasady stosuje się także wobec osób, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie sąsiednim. Uczniowie i nauczyciele mogą zatem przekraczać granicę bez konieczności odbywania kwarantanny.