Celem Kongresu Edukacja i Rozwój jest integracja środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ustawicznego i zawodowego na najbliższe lata oraz  podnoszenia wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych. W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak:
- "Nowoczesne technologie w edukacji – wyzwania, projekty, szanse, zagrożenia,
- Proces edukacji w świetle najnowszych badań – czy potrzebna zmiana paradygmatu nauczania?
- Rozwój szkoły jako organizacji oraz rozwój nauczyciela,
- Forum Oświaty Niepublicznej - szkolnictwo niepubliczne szansą rozwoju polskiej oświaty.
W tych samych dniach odbędzie się XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół. W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak :
- organizacja roku szkolnego 2014/2015, przewidywane zmiany w prawie,
- nowa perspektywa finansowania UE w zakresie edukacji w oświacie,
- gospodarka finansowa w placówkach oświatowych,
- kontrola RIO w placówkach oświatowych,
- wizerunek publiczny dyrektora szkoły.
Podczas XVI KKDS uhonorowani zostaną laureaci konkursu Super Dyrektor.

Więcej na temat Kongresu Edukacja i Rozwój>>
Więcej na temat XVI KKDS>>

Szukamy Super Dyrektora!