Do 15 czerwca rodzice pięcio- i sześciolatków chodzących do przedszkola publicznego otrzymają informację, czy ich dziecko jest gotowe do nauki w I klasie - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania. Minister edukacji chce, aby zaczęło ono obowiązywać w przyszłym roku szkolnym.
Wychowawca będzie musiał określić m.in., w jakim stopniu dziecko opanowało umiejętności społeczne, matematyczne, czy jest gotowe do nauki czytania i pisania, czy jest samodzielne i czy potrzebuje pomocy.
Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy MEN, przekonuje, że taka ocena, adresowana do rodziców, to dla nich dodatkowa informacja o poziomie rozwoju i nabytych umiejętnościach ich dzieci.
Eksperci krytykują tę propozycję. Podkreślają, że dzieci na bardzo wczesnym etapie rozwoju nie powinny podlegać tak sformalizowanej ocenie a informacja taka będzie traktowana  jak świadectwo.
W tym roku na zlecenie MEN wychowawcy przedszkolni przeprowadzają diagnozę mającą ocenić, czy dziecko nadaje się do pierwszej klasy. O jej wynikach rodziców informują jednak tylko ustnie.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 12.03.2010 r.