Do realizacji zadań w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach zobowiązana jest Agencja Rynku Rolnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm). Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych w ramach tych dopłat na kolejny rok szkolny określa corocznie (do 31 maja) Rada Ministrów, biorąc przy tym pod uwagę krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.
W roku szkolnym 2016/2017 większość kwot zostanie utrzymana na tym samym poziomie - zmniejszą się tylko maksymalne opłaty za ser - będą mniejsze o 10 proc., ponieważ spadły rynkowe ceny tego rodzaju produktów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów