Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podpisały umowę o współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów. Współpraca przewiduje m.in. organizację szkoleń z zakresu mediacji, skierowanych przede wszystkich do uczniów, dyrektorów, nauczycieli i środowisk zajmujących się oświatą z województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsze szkolenia ruszają 10 listopada.
Uczestnicy szkolenia poznają m.in. zagadnienia takie jak: rodzaje i zastosowania mediacji; proces mediacji, jego zasady, przebieg, rolę i zadania mediatora; umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji oraz narzędzia, techniki i strategie mediacyjne. Więcej>>

Źródło: adwokatura.pl, stan zz dnia 10 listopada 2015 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Głos ucznia. Instrument dobrych zmian w edukacji
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł