Prezydent Warszawy w rozmowie z PAP zapewnił, że zwolnień nie będzie, choć miasto rozważa zmniejszenie liczby godzin w świetlicach szkolnych. Nie będzie też dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Kryzys po epidemii nie oszczędzi oświaty>>

 

Mniej zajęć dodatkowych, krótsza praca przedszkoli

- Robimy wszystko, aby ratować miejsca pracy - zapewnił Rafał Trzaskowski. Zwrócił uwagę, że w stołecznych placówkach edukacyjnych w Warszawie jest 1,5 tys. wakatów nauczycielskich.

Warszawa zrezygnowała z dwóch dodatkowych godzin zajęć w przedszkolach, kółek zainteresowań, zajęć dodatkowych. Zauważalny jest brak korelacji między decyzjami dotyczącymi zajęć w szkołach a ramowymi planami nauczania, choć samorząd nie ma uprawnień dotyczących samodzielnego i dowolnego kształtowania liczby godzin zajęć z pominięciem ramowego planu nauczania podpisanego przez ministra edukacji.  Przedszkola mają być czynne nie dłużej niż przez 10,5 godziny, trzeba będzie łączyć grupy. Prezydent zaleca też przegląd etatów nauczycieli bibliotekarzy, psychologów i pedagogów.