"Lekcja nie może być skoncentrowana na technologii, ale na pracy ucznia. I to jest kwestia do przemyślenia dla nauczyciela, jak to zrobić. Komputer ma być narzędziem ucznia do pracy, jeśli taka jest potrzeba. Komputer czy tablet może być bardzo użytecznym urządzeniem, ale musi być wprowadzany na lekcje w sposób przemyślany." - podkreśla. Cały proces cyfryzacji powinien zostać zorganizowany przez dyrektora szkoły - nauczyciel zaś powinien przygotować lekcję, w której technologia pełnić ma jedynie funkcję pomocniczą.