1. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
Autor: Mateusz Pilich.
Rok wydania: 2015.
Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.
Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2015.
Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu przedstawia i objaśnia nowe regulacje, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2015 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
Dowiedz się więcej o tej książce
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

3. Karta Nauczyciela. Komentarz.
Autorzy: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska.
Rok wydania: 2014.
Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej, a także praktykę w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
Dowiedz się więcej o tej książce
Karta Nauczyciela. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

4. Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii Meritum.
Autorzy: Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Książka stanowi cenne uzupełnienie poradnika "Prawo oświatowe" wydanego) przez Wolters Kluwer. Treść książki stanowią wzory i przykłady pism i dokumentów przygotowane na jej potrzeby lub gromadzone od lat w publikacji Prawa Oświatowego Wydawnictwa Wolters Kluwer. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i przedszkoli, organów prowadzących oraz rodziców uczniów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w oświacie. 

Fragment publikacji (.pdf)