1 Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018.
Rok wydania: 2017.
Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2017 - wrzesień 2018). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zamówienia publiczne. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Krzysztof Puchacz.
Rok wydania: 2013.
W książce Zamówienia publiczne przedstawiono problematykę związaną z zamówieniami publicznymi w jednostkach oświatowych. Publikacja zawiera kilkadziesiąt szczegółowo przeanalizowanych kazusów z zakresu zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Rachunkowość jednostek oświatowych.
Autor: Monika Kaczurak-Kozak.
Rok wydania: 2016.
W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jednostkę obsługującą). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?.
Autor: Tomasz Garstka.
Rok wydania: 2016.
W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo oświaty prywatnej.
Autor: Jacek Pierzchała.
Rok wydania: 2016.
W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały prawne zagadnienia prywatyzacji zadania publicznego w odniesieniu do oświaty.
Wszystkie kwestie omówiono z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz bogategopiśmiennictwa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Prawo oświaty prywatnej
Jacek Pierzchała
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł