Od 1 września 2018 r. szkoły nie będą już mogły zatrudniać asystentów nauczycieli, przez co konieczna jest nowelizacja poszczególnych przepisów przewidujących takie stanowisko - w tym także rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Asystenci już zatrudnieni zachowają stanowisko do 30 sierpnia 2020 r. i stosuje się do nich przepisy sprzed reformy, ale już w tym roku dyrektorzy szkół muszą dostosować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu - czyli nie uwzględniać w nich asystentów.


WIĘCEJ: Komisja konkursowa na dyrektora szkoły na nowych zasadach>>

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz>>