Z absolwentem można podpisać także umowę o praktykę. Zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich praktykantem można zostać po ukończeniu co najmniej gimnazjum i jeśli  w dniu rozpoczęcia praktyki nie przekroczyło się 30. roku życia. Maksymalne wynagrodzenie wpisane do umowy o praktykę nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polecamy: Pracodawcy chcą dotacji do pierwszej pracy absolwenta zawodówki