Kto uczęszcza na lekcje religii, ma mieć stosowne potwierdzenie w postaci indeksu - zarządził arcybiskup gdański Sławoj Leszek Głódź. Księża archidiecezji gdańskiej w ostatnią niedzielę odczytali z ambon list gdańskiego metropolity w tej sprawie. "Indeksy katechizacji" zaczną obowiązywać zaraz po feriach zimowych, na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich rozprowadzaniem mają się zająć proboszczowie za pośrednictwem parafii - przepisy nie pozwalają bowiem na angażowanie w to placówek oświatowych. Proboszczowie mają zaopatrzyć parafie w "indeksy" do końca stycznia. Koszt takiej książeczki w wydziale katechetycznym gdańskiej kurii to 1 zł, wierni mają płacić "co łaska". Jeden indeks powinien wystarczyć na całą katechezę - są w nim rubryki ukazujące kolejne etapy nauczania religii, z miejscem na potwierdzenie wpisu przez proboszcza.
"Indeksy katechizacji" obowiązują od kilku lat w archidiecezji warszawskiej i krakowskiej, a także diecezji sosnowieckiej. Pomysł wzorowany jest na "paszportach" z Kościołów w państwach Zachodu, gdzie odnotowuje się informacje o udzielonych sakramentach.

Gazeta Wyborcza, 3 lutego 2010 r., Roman Daszczyński