Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Stanisław Wojciechowski".

ZARZĄDZENIE Nr 8/2023
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Stanisław Wojciechowski"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Stanisław Wojciechowski", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 4 kwietnia 2023 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie fasada historycznego budynku Belwederu w Warszawie. U góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny, z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony orła napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA 2023 / 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony, częściowo na tle wyodrębnionej płaszczyzny, popiersie Stanisława Wojciechowskiego. U dołu wizerunek krzyża Orderu Orła Białego oraz faksymile podpisu Stanisława Wojciechowskiego. Z prawej strony, od dołu ku górze, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: STANISŁAW / WOJCIECHOWSKI / 1869-1953 oraz cytat z wypowiedzi Stanisława Wojciechowskiego z 12 maja 1926 r. o treści: "Stoję na straży honoru Wojska Polskiego, / reprezentuję tutaj Polskę"

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.269

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Stanisław Wojciechowski".
Data aktu: 08/03/2023
Data ogłoszenia: 16/03/2023
Data wejścia w życie: 16/03/2023