Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.10.2022

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł profesora:

nauk inżynieryjno-technicznych:

1. dr hab. Artur Zygmunt Babiarz - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika,

2. dr hab. Lech Andrzej Bałachowski - w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

3. dr hab. Izabela Joanna Jonek-Kowalska - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

4. dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska - w dyscyplinach inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa,

5. dr hab. Piotr Marcin Martyniuk - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika,

6. dr hab. Beata Joanna Orlińska - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

7. dr hab. Marek Pawlikowski - w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,

8. dr hab. Jacek Wiesław Rumiński - w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,

9. dr hab. Jacek Tomasz Sawicki - w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

10. dr hab. Robert Smoleński - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika,

11. dr hab. Urszula Stachewicz - w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

12. dr hab. Bolesław Stelmach - w dyscyplinie architektura i urbanistyka,

13. dr hab. Krzysztof Franciszek Tajduś - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

14. dr hab. Krzysztof Tesch - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

15. dr hab. Andrzej Ubysz - w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

16. dr hab. Tomasz Walczykiewicz - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

17. dr hab. Irena Antonina Wasiak - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika,

18. dr hab. Anna Ewa Witek-Krowiak - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

19. dr hab. Marcin Andrzej Woźniak - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

20. dr hab. Wojciech Kaźmierczak - w dyscyplinie nauki medyczne,

nauk rolniczych:

21. dr hab. Ewa Jolanta Czerniawska-Piątkowska - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

22. dr hab. Anna Maria Gliszczyńska - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

23. dr hab. Magdalena Maria Polak-Berecka - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

24. dr hab. Małgorzata Renata Sobczak - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

nauk ścisłych i przyrodniczych:

25. dr hab. Artur Błachowski - w dyscyplinie nauki fizyczne,

26. dr hab. Grzegorz Jacek Celichowski - w dyscyplinie nauki chemiczne,

27. dr hab. Jan Franciszek Dzierżek - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,

28. dr hab. Dariusz Grzegorz Hreniak - w dyscyplinie nauki chemiczne,

29. dr hab. Maksim Ionov - w dyscyplinie nauki biologiczne,

30. dr hab. Zbigniew Antoni Kaszkur - w dyscyplinie nauki chemiczne,

31. dr hab. Krzysztof Zbigniew Kozak - w dyscyplinie nauki fizyczne,

32. dr hab. Zbigniew Dawid Lazar - w dyscyplinie nauki biologiczne,

33. dr hab. Agnieszka Kinga Łoboda - w dyscyplinie nauki biologiczne,

34. dr hab. Łukasz Przemysław Marciniak - w dyscyplinie nauki fizyczne,

35. dr hab. Grzegorz Józef Michałek - w dyscyplinie astronomia,

36. dr hab. Katarzyna Palińska - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,

37. dr hab. Robert Podgajny - w dyscyplinie nauki chemiczne,

38. dr hab. Marta Szulkin - w dyscyplinie nauki biologiczne,

39. dr hab. Bartosz Trzaskowski - w dyscyplinie nauki chemiczne,

40. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska - w dyscyplinie nauki chemiczne,

41. dr hab. Tymon Przemysław Zieliński - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023