Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 maja 2022 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

nr rej. 202/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ferenc Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Całbecki Piotr Franciszek,

3. Woźniak Marek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Przybylski Cezary Adam,

5. Schreiber Grzegorz Zenon,

6. Stawiarski Jarosław Piotr,

7. Żaczek Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

8. Chyła Kazimierz Edmund,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Ciszkowski Adam,

10. Czech Arkadiusz Jerzy,

11. Dudek Edward Jan,

12. Król Bogusław Tadeusz,

13. Kułaj Wanda,

14. Uryga Mieczysław Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Duda Józef,

16. Gajda Aleksandra Elżbieta,

17. Gwiazda Anna Teresa,

18. Kowalski Jakub Piotr,

19. Kuś Daniel Tomasz,

20. Masłowska Ewa Zofia,

21. Sulowski Marcin,

22. Tuszyńska Jolanta,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Czarnecki Walery,

24. Orczyk Grażyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Hausman Adam Ludwik,

26. Krysowata-Zielnica Jolanta,

27. Kwiatkowski Krzysztof Henryk,

28. Wieczorek Mariusz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Łaganowski Jerzy Wojciech,

30. Woźniak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Szabelska Grażyna Edyta,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Godliński Michał Stanisław,

33. Ponikowski Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bosek Danuta Alina,

35. Jarząbek Halina Anna,

36. Mikusek Zofia,

37. Siwiec Jerzy,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Kamiński Mateusz Witold,

39. Wołosz Piotr Paweł,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Królczyk Tadeusz Piotr,

41. Zięba Agata,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Dąbrowski Paweł Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Pietrzak Adam,

44. Sobczak Krzysztof,

45. Wdowiak Barbara,

46. Wrzesiński Krzysztof Hieronim,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kapel Wiesław Krzysztof,

48. Olesiuk Andrzej,

49. Zapała Krzysztof Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Szylar Bogdan Ryszard,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Gudalewska Jolanta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Bobel Marek,

53. Dziekońska Maria,

54. Humienny Andrzej,

55. Karolczuk Mirosław,

56. Mikłasz Paweł,

57. Rećko Piotr,

58. Wiśniewski Józef Bogdan,

na wniosek Wojewody Śląskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Wacławczyk Dawid,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Żuchowski Henryk,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Albrecht Marek Józef,

62. Dominiak Bożena,

63. Kapeja Antoni,

64. Pochyluk Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Goławski Ryszard,

66. Siekaczyńska Jolanta,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Lechocki Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Bojkowski Janusz,

69. Popiołek Włodzimierz,

70. Wilk Zdzisław.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.801

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie orderów i odznaczeń.
Data aktu: 23/05/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022