Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2022 r.
o nadaniu orderów

nr rej. 394/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób laryngektomowanych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

1. Fabczak Magdalena,

za wybitne zasługi dla rozwoju morskiej edukacji i gospodarki, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej

2. Lisowski Józef Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, za działalność filantropijną i charytatywną

3. Szynaka Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Brzezińska-Rajszys Grażyna Zofia,

5. Dembowska-Bagińska Bożenna Małgorzata,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Grenda Ryszard Jerzy,

7. Socha Piotr,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, kultury i tradycji, za działalność społeczną

8. Łęcki Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej, publicznej i charytatywnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

9. Wróblewski Paweł Leszek,

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych, za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

10. Uruszczak Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości, za działalność na rzecz upamiętniania prawdy o zbrodni katyńskiej

11. Bogajewski Wojciech Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

12. Dżuła Krystyna Maria,

13. Sytek Przemysław Wojciech,

za wybitne zasługi na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej

14. ks. Jurek Stanisław,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

15. Kieliszewski Tadeusz Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i samorządu gospodarczego, za działalność społeczną i charytatywną

16. Kierczyński Zenon Andrzej,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski

17. Korzeniewski Bartosz Adam,

za wybitne zasługi w działalności społecznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski

18. Kucharski Dariusz Piotr,

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, za działalność społeczną i patriotyczną

19. Marzec Michał Piotr,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i sztuki, za działalność społeczną i publicystyczną

20. Mazurek Maciej,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich

21. Stępień Iwona,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za pracę dziennikarską i publicystyczną

22. Wybranowski Wojciech Leon,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i patriotycznej

23. Zięba Elżbieta Karolina,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za działalność społeczną i patriotyczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Niżnikowski Roman.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023