Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.88
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, który stanowi załącznik do obwieszczenia 1 .
ZAŁĄCZNIK
I. 

Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
2. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
3. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
5. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
6. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
7. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
8. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
9. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.
10. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległą jednostką organizacyjną.
11. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.
12. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
14. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
15. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej.
16. Wojskowy Dozór Techniczny.
17. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.
18. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.
19. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
20. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
21. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.
22. Wojskowe Biura Emerytalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.
23. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.
24. Delegatury Departamentu Kontroli w: Bydgoszczy, Warszawie i we Wrocławiu.
25. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.
26. Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
27. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
28. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
29. Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
30. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej w: Modlinie, Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni i we Wrocławiu.
31. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.
32. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.
33. Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.
34. Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.
35. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Królestwo Belgii.
36. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki.
37. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Królestwo Belgii.
38. Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, Republika Francuska.
39. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie.
40. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
41. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.
42. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.
43. Wojskowe Biuro Łączności w Warszawie.
44. Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Warszawie.
45. Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.
46. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie.
II. 

Jednostki organizacyjne nadzorowane

1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.
2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
5. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
6. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.
9. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu.
10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.
11. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.
12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.
13. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.
14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
15. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
16. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
17. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
18. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
19. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
20. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
21. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
22. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
23. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
24. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
25. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
26. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
27. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
28. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju.
29. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.
30. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
31. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
32. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ w Warszawie.
33. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
34. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.
35. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.
36. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
37. Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.
38. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
39. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
40. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.
41. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie.
42. Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.
43. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
44. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
45. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
46. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
47. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.
48. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.
1 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 568).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021