Przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu.

ZARZĄDZENIE Nr 112
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, będące w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, który na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw utracił zadania i kompetencje na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu, przeznaczone do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu, stają się składnikami majątkowymi ministra właściwego do spraw klimatu.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 21 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ENERGII, PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZADAŃ I KOMPETENCJI PRZEJMOWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KLIMATU

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka Numer fabryczny Wartość początkowa Umorzenie bilansowe na dzień 21.03.2020 r.
1 WNP-000052 PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY SŁOWNO-GRAFICZNY "ELEKTROMOBILNOŚĆ 2025" 5 357,00 zł 5 357,00 zł
2 WNP-000053 PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY SŁOWNO-GRAFICZNY "ELEKTROMOBILNOŚĆ 2025" 5 357,00 zł 5 357,00 zł
3 4910-000005 LAPTOP GMN4MC2 6 753,70 zł 6 753,70 zł
4 4910-000017 LAPTOP JB8ZZB2 3 637,60 zł 3 637,60 zł
5 4910-000064 TABLET NOTEBOOK 8CG6020F4Y 5 498,10 zł 5 360,64 zł
6 4910-000082 KOMPUTER DTK APRI BJ 1409+ 4 899,82 zł 4 899,82 zł
7 4910-000250 KOMPUTER NTT Hyundai 51808+ 2 927,00 zł 2 927,00 zł
8 4910-000356 KOMPUTER NTT 7074756821+ 1 220,00 zł 1 220,00 zł
9 4910-000372 KOMPUTER NTT 7074756802+ 1 220,00 zł 1 220,00 zł
10 4910-000599 ZESTAW KOMPUTEROWY ALL IN ONE GHWBGM2 4 138,95 zł 2 793,79 zł
11 0300-000002 NISZCZARKA 756,45 zł 756,45 zł
12 0500-000092 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 934,80 zł 934,80 zł
13 0500-000093 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 934,80 zł 934,80 zł
14 0500-000133 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 934,80 zł 934,80 zł
15 0500-000145 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 934,80 zł 934,80 zł
16 0500-000161 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 934,80 zł 934,80 zł
17 0500-000229 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 848,70 zł 848,70 zł
18 0500-000235 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 848,70 zł 848,70 zł
19 0500-000247 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 848,70 zł 848,70 zł
20 0500-000259 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 848,70 zł 848,70 zł
21 0500-000261 FOTEL OBROTOWY ORLANDO 848,70 zł 848,70 zł
22 0600-000251 FOTEL OBROTOWY 799,50 zł 799,50 zł
23 1200-000126 TELEFON STACJONARNY DIALOG 762,18 zł 762,18 zł
24 1500-000040 KOMPUTER ALL IN ONE 2 757,90 zł 2 757,90 zł
25 1500-000146 MONITOR 2TH3H42 1 136,52 zł 1 136,52 zł
26 1500-000193 MONITOR TYP B AOC P08H9QA001011 801,95 zł 801,95 zł
27 1500-000252 ZESTAW KOMPUTEROWY ALL IN ONE OPTIPLEX 2JXY4R2 4 132,80 zł 4 132,80 zł
28 1500-000267 ZESTAW KOMPUTEROWY ALL IN ONE OPTIPLEX 2JXZ4R2 4 132,80 zł 4 132,80 zł
29 1500-000297 MONITOR TYP B IIYAMA 1156482521417 738,00 zł 738,00 zł
30 1500-000299 MONITOR TYP B IIYAMA 1156482521061 738,00 zł 738,00 zł
31 1500-000302 MONITOR TYP B IIYAMA 1156482521036 738,00 zł 738,00 zł
32 1500-000304 MONITOR TYP B IIYAMA 1156482521045 738,00 zł 738,00 zł
33 1500-000322 MONITOR TYP B IIYAMA 1156482521385 738,00 zł 738,00 zł
34 619,76 zł
2800-000125 BIURKO + 619,76 zł
35 2800-000164 BIURKO Fenix BD160 + 2 102,35 zł 2 102,35 zł
36 2800-000217 BIURKO BK-002 + 557,54 zł 557,54 zł
37 2800-000245 BIURKO + 570,00 zł 570,00 zł
38 2800-000289 KONTENER Kadra KON01 + 846,00 zł 846,00 zł
39 2800-000294 SZAFKA Kadra R2W02 + 592,81 zł 592,81 zł
40 2800-000372 SZAFA Kadra R6S06 + 966,40 zł 966,40 zł
41 2800-000489 SZAFA + 854,99 zł 854,99 zł
42 2800-000647 STOLIK KOMPUTEROWY Fenix BK080 + 873,05 zł 873,05 zł
43 2800-000648 ŁĄCZNIK Fenix ŁK090 + 674,00 zł 674,00 zł
44 2800-000845 KRZESŁO OBROTOWE Profim Veris + 699,87 zł 699,87 zł
45 2800-001249 KOMPUTER-NOTEBOOK Dell Latitude E5520 2PYW4S1+ 3 485,82 zł 3 485,82 zł
46 2800-001262 KOMPUTER Dell OptiPlex 790MT HWJM65J+ 2 597,76 zł 2 597,76 zł
47 2800-001316 MONITOR Dell P1913 CN0H9GD27444527P133M+ 595,32 zł 595,32 zł
48 2800-001345 KOMPUTER-NOTEBOOK Dell Latitude E5530 BSMD9W1+ 3 490,74 zł 3 490,74 zł
49 2800-001352 KOMPUTER-NOTEBOOK Dell E5530 8RMD9W1+ 3 490,74 zł 3 490,74 zł
50 2800-001481 MONITOR Dell P2014H CN08HRPC74445578578L+ 656,82 zł 656,82 zł
51 2800-001505 MONITOR Dell P2014H 656,82 zł 656,82 zł
52 2800-001773 KONTENER Kadra KON01 + 427,50 zł 427,50 zł
53 2800-001949 SZAFKA Kadra R2W02 + 426,55 zł 426,55 zł
54 2800-002022 SZAFKA GOSPODARCZA + 380,00 zł 380,00 zł
55 2800-002045 KONTENER KON01 CIE01-258+ 362,00 zł 362,00 zł
56 2800-002143 STOLIK Kadra TK060 + 353,40 zł 353,40 zł
57 2800-002162 STOLIK KOMPUTEROWY Wadowice BK-201 + 220,00 zł 220,00 zł
58 2800-002223 STOLIK KOMPUTEROWY + 285,00 zł 285,00 zł
59 2800-002239 STOLIK KOMPUTEROWY Wadowice + 285,00 zł 285,00 zł
60 2800-002309 KRZESŁO RIO + 67,00 zł 67,00 zł
61 2800-002310 KRZESŁO RIO + 60,00 zł 60,00 zł
62 2800-002311 KRZESŁO RIO + 60,00 zł 60,00 zł
63 2800-002313 KRZESŁO RIO + 67,00 zł 67,00 zł
64 2800-002321 KRZESŁO RIO + 75,40 zł 75,40 zł
65 2800-002337 KRZESŁO RIO + 74,00 zł 74,00 zł
66 2800-002403 KRZESŁO RIO + 60,00 zł 60,00 zł
67 2800-002412 KRZESŁO RIO + 63,00 zł 63,00 zł
68 2800-002421 KRZESŁO RIO C11 + 67,00 zł 67,00 zł
69 2800-002448 KRZESŁO RIO + 67,00 zł 67,00 zł
70 2800-002496 KRZESŁO KR-2 + 252,00 zł 252,00 zł
71 2800-002557 KRZESŁO KR-2 + 318,00 zł 318,00 zł
72 2800-002559 KRZESŁO KR-2 + 318,00 zł 318,00 zł
73 2800-002560 KRZESŁO KR-2 + 318,00 zł 318,00 zł
74 2800-002587 KRZESŁO KR-2 + 243,20 zł 243,20 zł
75 2800-002597 KRZESŁO RIO + 84,00 zł 84,00 zł
76 2800-003235 BIURKO jasne + 0,00 zł 0,00 zł
77 2800-003236 BIURKO Jansed + 0,00 zł 0,00 zł
78 2800-003656 SZAFKA Jansed + 0,00 zł 0,00 zł
79 2800-003657 SZAFKA Jansed + 0,00 zł 0,00 zł
80 2800-003658 SZAFKA + 0,00 zł 0,00 zł
81 2800-003668 KONTENER Jansed + 0,00 zł 0,00 zł
82 2800-003669 KONTENER + 0,00 zł 0,00 zł
83 2800-003678 KONTENER + 0,00 zł 0,00 zł
84 2800-003950 SZAFA + 0,00 zł 0,00 zł
85 2800-004238 KRZESŁO RIO + 0,00 zł 0,00 zł
86 2800-004322 KRZESŁO Profim Lider + 0,00 zł 0,00 zł
87 2800-004326 KRZESŁO Profim Lider + 0,00 zł 0,00 zł
88 2800-004390 TELEFON Panasonic KX-TS2300PDW 9FAKB169092+ 0,00 zł 0,00 zł
89 ILOSC-04-000216 BIURKO 0,00 zł 0,00 zł
90 ILOSC-04-000236 BIURKO KOMPUTEROWE 0,00 zł 0,00 zł
91 ILOSC-04-000248 BIURKO WYSOKIE 0,00 zł 0,00 zł
92 ILOSC-04-000285 KONTENER 3 SZUFLADY 0,00 zł 0,00 zł
93 ILOSC-09-000013 FOTEL OBROTOWY 0,00 zł 0,00 zł
94 ILOSC-25-000195 FOTEL OBROTOWY 0,00 zł 0,00 zł

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.708

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu.
Data aktu: 22/07/2021
Data ogłoszenia: 30/07/2021
Data wejścia w życie: 31/07/2021, 21/03/2020