Informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, ciążył na 11 partiach politycznych, które miały prawo do otrzymywania subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączonym sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-11 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 2 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 3 Nowa Lewica (dawniej: Sojusz Lewicy Demokratycznej) (EwP 87)

Załącznik nr 4 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 5 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 6 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik nr 7 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 8 Lewica Razem (EwP 353)

Załącznik nr 9 KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (EwP 399)

Załącznik nr 10 Konfederacja Wolność i Niepodległość (EwP 400)

Załącznik nr 11 Inicjatywa Polska (EwP 401)

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Polskie Stronnictwo Ludowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Unia Pracy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

NOWA LEWICA /dawniej: Sojusz Lewicy Demokratycznej/

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PARTIA ZIELONI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Twojego Ruchu

ZAŁĄCZNIK Nr  8

LEWICA RAZEM

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Konfederacja Wolność i Niepodległość

ZAŁĄCZNIK Nr  11

INICJATYWA POLSKA

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021