Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki w Polsce

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bańko Mirosław,

2. Strojny Piotr Mateusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Chwedaczuk Marek Jacek,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Janas Marcin Piotr,

5. Multarzyński Tomasz Kazimierz, na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. ks. Krzyżanowski Sebastian Dominik, na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Burczyk Stanisław,

8. Gajewski Franciszek Antoni,

9. Konieczny Janusz Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bętkowska Bogumiła,

11. Dębski Janusz Józef,

12. Kuzin Maria Jolanta,

13. Małek Janusz Teofil,

14. Mazur Władysław,

15. Mazur Zbigniew Stanisław,

16. Niemczyk Władysław,

17. Pelc Tadeusz,

18. Suszko Franciszka Agnieszka,

19. Tutak Piotr Jan,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. ks. Kuca Jan Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Marut Władysław Kazimierz,

22. Skakowski Grzegorz,

23. Zając Andrzej Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Olko Jan,

25. Paśko Jan Bogumił,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Cupryś Jarosław Stefan,

27. Koryl Krzysztof Seweryn,

28. Ożóg Henryk,

29. Tomaka Leszek Zdzisław,

30. Zaborniak Elżbieta Bernadetta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

31. Bąk Józef,

za zasługi w działalności społecznej, za upowszechnianie i kultywowanie historii Polski

32. Wolan Maja Katarzyna,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Lauryn Maria Jolanta,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Wnorowski Mirosław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

35. Kaszuba Krzysztof Kamil,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

36. Racis Szymon,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Harhaj Piotr, 38. Żółkoś-Margońska Hanna, na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Grazda Piotr Wiesław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gieżyński Stanisław Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Suliga Piotr,

42. Świetlicki Cezary Paweł,

43. Szczukocki Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Skoczek Cecylia Helena,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Kowalski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Fałczyk Stanisław Marian,

47. Pawiński Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bochnacki Henryk Józef,

49. Gonciarz Tadeusz,

50. Gromada Eugeniusz,

51. Kołodziej Marek Grzegorz,

52. Król Adam Rafał,

53. Schab Sławomir Paweł,

54. Sochacz Wiesław Marian,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Dubiella-Polakowska Magdalena Izabela,

56. Stachowicz Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Jakimowska Żaneta,

58. Wądzyński Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Adamajtis Brygida Agnieszka,

60. Michalik-Rosa Stefania,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Gnes Marta,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Wegner Zbigniew Józef.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021