Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,35
> 5 do 8,5 lat 1,86
> 8,5 lat 2,31
dolar australijski AUD 1,70
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,49
> 5 do 8,5 lat 1,94
> 8,5 lat 2,22
dolar nowozelandzki NZD 1,86
euro ≤ 5 lat EUR 0,30
> 5 do 8,5 lat 0,40
> 8,5 lat 0,54
forint węgierski HUF 2,56
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,28
> 5 do 8,5 lat 0,43
> 8,5 lat 0,59
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,14
> 5 do 8,5 lat 1,35
> 8,5 lat 1,57
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,86
> 5 do 8,5 lat 0,91
> 8,5 lat 0,96
korona czeska ≤ 5 lat CZK 2,03
> 5 do 8,5 lat 2,40
> 8,5 lat 2,59
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,43
> 5 do 8,5 lat 0,59
> 8,5 lat 0,59
korona norweska NOK 2,02
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,71
> 5 do 8,5 lat 0,83
> 8,5 lat 0,99
won koreański KRW 2,58
złoty polski PLN 1,82

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,31 2,31
≥ 11 do 12 lat 2,31 2,31
> 12 do 13 lat 2,62 2,51
> 13 do 14 lat 2,73 2,62
> 14 do 15 lat 2,73 2,62
> 15 do 16 lat 2,89 2,73
> 16 do 17 lat 2,94 2,73
> 17 do 18 lat 2,94 2,84
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,22 2,22
≥ 11 do 12 lat 2,22 2,22
> 12 do 13 lat 2,52 2,42
> 13 do 14 lat 2,62 2,52
> 14 do 15 lat 2,62 2,52
> 15 do 16 lat 2,77 2,62
> 16 do 17 lat 2,82 2,62
> 17 do 18 lat 2,82 2,72
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,86 1,86
≥ 11 do 12 lat 2,16 2,16
> 12 do 13 lat 2,52 2,36
> 13 do 14 lat 2,67 2,52
> 14 do 15 lat 2,67 2,52
> 15 do 16 lat 2,87 2,67
> 16 do 17 lat 2,92 2,67
> 17 do 18 lat 2,92 2,82
euro < 11 lat EUR 0,54 0,54
≥ 11 do 12 lat 0,54 0,54
> 12 do 13 lat 0,82 0,74
> 13 do 14 lat 0,89 0,82
> 14 do 15 lat 0,89 0,82
> 15 do 16 lat 1,01 0,89
> 16 do 17 lat 1,06 0,89
> 17 do 18 lat 1,06 0,96
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,59 0,59
≥ 11 do 12 lat 0,59 0,59
> 12 do 13 lat 0,86 0,79
> 13 do 14 lat 0,93 0,86
> 14 do 15 lat 0,93 0,86
> 15 do 16 lat 1,04 0,93
> 16 do 17 lat 1,09 0,93
> 17 do 18 lat 1,09 0,99
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,57 1,57
≥ 11 do 12 lat 1,57 1,57
> 12 do 13 lat 1,87 1,77
> 13 do 14 lat 1,97 1,87
> 14 do 15 lat 1,97 1,87
> 15 do 16 lat 2,10 1,97
> 16 do 17 lat 2,15 1,97
> 17 do 18 lat 2,15 2,05
jen japoński < 11 lat JPY 0,96 0,96
≥ 11 do 12 lat 0,96 0,96
> 12 do 13 lat 1,20 1,16
> 13 do 14 lat 1,24 1,20
> 14 do 15 lat 1,24 1,20
> 15 do 16 lat 1,34 1,24
> 16 do 17 lat 1,39 1,24
> 17 do 18 lat 1,39 1,29
korona czeska < 11 lat CZK 2,59 2,59
≥ 11 do 12 lat 2,59 2,59
> 12 do 13 lat 2,91 2,79
> 13 do 14 lat 2,95 2,91
> 14 do 15 lat 2,95 2,91
> 15 do 16 lat 3,09 2,95
> 16 do 17 lat 3,14 2,95
> 17 do 18 lat 3,14 3,04
korona duńska < 11 lat DKK 0,59 0,59
≥ 11 do 12 lat 0,59 0,59
> 12 do 13 lat 1,02 0,79
> 13 do 14 lat 1,09 1,02
> 14 do 15 lat 1,09 1,02
> 15 do 16 lat 1,18 1,09
> 16 do 17 lat 1,23 1,09
> 17 do 18 lat 1,23 1,13
korona norweska < 11 lat NOK 2,02 2,02
≥ 11 do 12 lat 2,20 2,20
> 12 do 13 lat 2,49 2,40
> 13 do 14 lat 2,58 2,49
> 14 do 15 lat 2,58 2,49
> 15 do 16 lat 2,72 2,58
> 16 do 17 lat 2,77 2,58
> 17 do 18 lat 2,77 2,67
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,99 0,99
≥ 11 do 12 lat 0,99 0,99
> 12 do 13 lat 1,19 1,19
> 13 do 14 lat 1,34 1,19
> 14 do 15 lat 1,34 1,19
> 15 do 16 lat 1,62 1,34
> 16 do 17 lat 1,67 1,34
> 17 do 18 lat 1,67 1,57
won koreański < 11 lat KRW 2,58 2,58
≥ 11 do 12 lat 2,76 2,76
> 12 do 13 lat 3,06 2,96
> 13 do 14 lat 3,15 3,06
> 14 do 15 lat 3,15 3,06
> 15 do 16 lat 3,29 3,15
> 16 do 17 lat 3,34 3,15
> 17 do 18 lat 3,34 3,24
złoty polski < 11 lat PLN 1,82 1,82
≥ 11 do 12 lat 2,21 2,21
> 12 do 13 lat 2,50 2,41
> 13 do 14 lat 2,69 2,50
> 14 do 15 lat 2,69 2,50
> 15 do 16 lat 2,85 2,69
> 16 do 17 lat 2,90 2,69
> 17 do 18 lat 2,90 2,80
1 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.
2 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.447

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 12/05/2021
Data ogłoszenia: 14/05/2021
Data wejścia w życie: 14/05/2021