Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2021 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 59/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Bułgarii

za zasługi w działalności polonijnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kowalczyk-Christova Danuta, 2. Kumiega-Wataszka Wiesława Bożena, 3. Polcyn-Iwanowa Zofia Bogumiła,

obywatel Republiki Chile

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Raczynski Michael,

obywatele Republiki Czeskiej

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upowszechniania wiedzy o Zbrodni Katyńskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Firlová Vanda, 6. Wranik Jindřich,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Indonezji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indonezyjskiej współpracy

7. Jakubowski Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Indonezji

8. Mirecka-Jakubowska Beata Barbara,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Meksyku

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. ks. Pałys Bartłomiej,

obywatele Węgier za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Semjén Zsolt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Dürr Sándor, 12. Farkas József, 13. Zsille Gábor, 14. Zsombok Lajos,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier

15. Kövesdi Hanna Barbara.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021