Skazanie na pozbawienie wolności przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV oraz pogarszająca się sytuacja białoruskich mediów i dziennikarzy.

M.P.2021.233
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie skazania na pozbawienie wolności przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV oraz pogarszającej się sytuacji białoruskich mediów i dziennikarzy
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie oburzenie z powodu skazania przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV - Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej na dwa lata pozbawienia wolności. Wykorzystanie procedury karnej w postępowaniu przeciwko dziennikarkom w sprawie związanej z protestami przeciwko fałszowaniu wyników wy-borów prezydenckich z sierpnia 2020 roku świadczy o antydemokratycznych intencjach władz i braku niezależności biało-ruskiego systemu sądownictwa.

Media i dziennikarze pełnią szczególną rolę w każdym społeczeństwie. Dostęp do rzetelnej i niezależnej informacji stanowi fundament demokratycznego państwa prawa. Przekazywanie informacji, także z protestów czy demonstracji należy do kluczowych zadań niezależnych mediów. Wyrok sądu i działania władz, które do niego doprowadziły, uznać należy za kolejny przykład łamania przez białoruski reżim praw człowieka i obywatela, a przede wszystkim za dowód na kroczący zamach na wolność słowa i wolność zgromadzeń w Republice Białorusi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa władze Republiki Białorusi do wywiązywania się z podstawowych zobowiązań wobec swoich obywateli wynikających z przyjętych aktów prawa międzynarodowego, do uwolnienia Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej oraz wszystkich więźniów politycznych, a także ponawia swoje wezwanie do rozpoczęcia prawdziwego dialogu z obywatelami, który doprowadzi do powtórzenia wyborów prezydenckich i rozpoczęcia pokojowej transformacji politycznej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do całej społeczności międzynarodowej o okazanie solidarności z białoruskim społeczeństwem obywatelskim oraz o wywieranie na władze Republiki Białorusi adekwatnej presji, by uwolniły wszystkich więźniów politycznych.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.233

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Skazanie na pozbawienie wolności przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV oraz pogarszająca się sytuacja białoruskich mediów i dziennikarzy.
Data aktu: 25/02/2021
Data ogłoszenia: 04/03/2021