Upamiętnienie dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego.

M.P.2021.230
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego
W marcu 1821 roku Grecy rozpoczęli wojnę o niepodległość, której rezultatem było wyzwolenie narodu greckiego spod osmańskiej niewoli. Niewielu spodziewało się, że hasło "wolność albo śmierć" umieszczane na powstańczych sztandarach będzie powtarzane w praktycznie wszystkich europejskich językach. Powstanie Greków stało się inspiracją dla zrywów niepodległościowych wielu narodów europejskich, a jego ostateczny sukces udowodnił, że wolność można zdobyć nawet wtedy, gdy obiektywne przesłanki wieszczą klęskę.

Celem walczących Greków było zbudowanie nowożytnego państwa opartego o dziedzictwo Grecji, ale i Europy: wolność jednostki, demokrację, chrześcijańskie wartości wyznawane przez większość społeczeństwa.

Pomocy Grekom udzielili cudzoziemcy. Byli wśród nich Polacy, tacy jak Franciszek Mierzejewski, który ze swoimi towarzyszami zginął w bitwie pod Petą w 1822 roku, walcząc "Za wolność naszą i waszą".

Greckie doświadczenie walki o niepodległe państwo - doświadczenie zwycięskie - stało się inspiracją dla innych ciemiężonych narodów.

Polska pamięta, że Grecja jako jedno z pierwszych państw Europy uznała Jej niepodległość, gdy ta odrodziła się po 123 latach zaborów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicę wybuchu powstania Greków wyraża uznanie dla Narodu Greckiego, gdyż czerpiąc doświadczenie z własnej historii doskonale wiemy, iż każdy zryw niepodległościowy wymaga nie tylko wielkiej odwagi, ale przede wszystkim silnej wiary w ideały wolności, których ceną częstokroć była ofiara życia.

Dziś z dumą możemy powtórzyć wezwanie wykrzyczane podczas egzekucji przez dwudziestowiecznego bohatera naszych obydwu narodów - Jerzego Iwanowa-Szajnowicza: "Niech żyje Grecja, niech żyje Polska!".

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021