Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.226
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2
ZAŁĄCZNIK
1) Akademia Morska w Szczecinie;
2) Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
3) Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
4) Instytut Kolejnictwa;
5) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy;
6) Instytut Transportu Samochodowego;
7) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
8) Izba Morska w Szczecinie;
9) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa;
10) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
11) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie;
12) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
13) przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze";
14) Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
15) Transportowy Dozór Techniczny;
16) Uniwersytet Morski w Gdyni;
17) Urząd Morski w Gdyni;
18) Urząd Morski w Szczecinie;
19) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
20) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
21) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
22) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu.
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 209) oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 414).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021