Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.203
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:
1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie;
3) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
4) Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;
5) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie;
6) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie;
7) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;
8) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie;
9) Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu;
10) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
11) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
12) Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku;
13) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
14) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach;
15) Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
16) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
17) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale;
18) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie;
19) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu;
20) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie;
21) Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
22) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie;
23) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu;
24) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:
1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
2) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;
3) Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie;
4) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
5) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
6) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie;
7) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
8) Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach;
9) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
10) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
11) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
12) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
13) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;
14) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
15) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie;
16) Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
17) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie;
18) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
19) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie;
20) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej;
21) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku;
22) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach;
23) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie;
24) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku;
25) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie;
26) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy;
27) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej;
28) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu;
29) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie;
30) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach;
31) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach;
32) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie;
33) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie;
34) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej;
35) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie;
36) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu;
37) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie;
38) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym;
39) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie;
40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie;
41) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;
42) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;
43) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie;
44) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie;
45) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie;
46) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie;
47) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach;
48) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie;
49) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000 - lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim;
50) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach;
51) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu;
52) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie;
53) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku;
54) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu;
55) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu;
56) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu;
57) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce;
58) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej;
59) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu;
60) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie;
61) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach;
62) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym;
63) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej;
64) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim;
65) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu;
66) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie;
67) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu;
68) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach;
69) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie;
70) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
71) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie;
72) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie;
73) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu;
74) Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach;
75) Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu;
76) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu;
77) Zespół Szkół w Oleszycach.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 170).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.203

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.
Data aktu: 12/02/2021
Data ogłoszenia: 22/02/2021
Data wejścia w życie: 22/02/2021