Podmioty uprawnione do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie podmiotów uprawnionych do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia wykaz podmiotów, o których mowa w art. 64 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt ("rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt") (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, z późn. zm.), uprawnionych do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 64 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012 Z DNIA 8 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZOOTECHNICZNYCH I GENEALOGICZNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH HODOWLI ZWIERZĄT HODOWLANYCH CZYSTORASOWYCH I MIESZAŃCÓW ŚWINI, HANDLU NIMI I WPROWADZANIA ICH NA TERYTORIUM UNII ORAZ HANDLU ICH MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM WYKORZYSTYWANYM DO ROZRODU I JEGO WPROWADZANIA NA TERYTORIUM UNII ORAZ ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 652/2014, DYREKTYWY RADY 89/608/EWG I 90/425/EWG I UCHYLAJĄCEGO NIEKTÓRE AKTY W DZIEDZINIE HODOWLI ZWIERZĄT ("ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE HODOWLI ZWIERZĄT"), UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB OCENY GENETYCZNEJ BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ I KONI

1.
Do prowadzenia oceny wartości użytkowej są uprawnione:
1)
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie - w zakresie oceny bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego;
2)
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie - w zakresie oceny bydła typu użytkowego mięsnego;
3)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - w zakresie oceny świń rasy:
a)
złotnickiej białej,
b)
złotnickiej pstrej

- z wyłączeniem oceny wartości użytkowej tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

4)
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - w zakresie oceny:
a)
świń linii 990,
b)
użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju;
5)
Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie - w zakresie oceny koni:
a)
pełnej krwi angielskiej,
b)
czystej krwi arabskiej;
6)
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie - w zakresie oceny koni:
a)
małopolskich,
b)
wielkopolskich,
c)
śląskich,
d)
huculskich,
e)
polskich koni sportowych,
f)
polskich koni zimnokrwistych,
g)
koników polskich,
h)
kuców,
i)
ardenów polskich;
7)
Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie w Imnie - w zakresie oceny koni rasy kuce szetlandzkie;
8)
Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków we Wrocławiu - w zakresie oceny koni rasy kłusak;
9)
Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Warszawie - w zakresie oceny koni trakeńskich;
10)
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" w Warszawie - w zakresie oceny świń rasy:
a)
puławskiej,
b)
wielkiej białej polskiej,
c)
polskiej białej zwisłouchej,
d)
pietrain,
e)
hampshire,
f)
duroc

- z wyłączeniem oceny wartości użytkowej w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej po uboju;

11)
Polski Związek Owczarski w Warszawie - w zakresie oceny owiec i kóz;
12)
PIG TRIK Sp. z o.o. - w zakresie oceny świń linii hodowlanych DUROMAX, PIXEL, TYTAN, MISTER, LOLA F1 i EFka.
2.
Do prowadzenia oceny genetycznej są uprawnione:
1)
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - w zakresie oceny:
a)
bydła,
b)
świń,
c)
owiec,
d)
użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju;
2)
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie - w zakresie oceny koni małopolskich, wielkopolskich i polskich koni sportowych.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.126

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Podmioty uprawnione do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni.
Data aktu: 27/01/2021
Data ogłoszenia: 03/02/2021
Data wejścia w życie: 03/02/2021