Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. poz. 1009 oraz z 2002 r. poz. 984) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp. Województwo Powiat Gmina/Miasto Nazwa zrzeszenia
1 lubuskie Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - European Network of Regional Culinary Heritage
2 małopolskie Kraków Climate-KIC Holding B.V.*
3 mazowieckie Warszawa Burmistrzowie dla Pokoju - Mayors for Peace
4 mazowieckie Warszawa World Cities Culture Forum*
5 pomorskie Lębork Associazione Europea Romea Strata [AERS]*
6 śląskie Częstochowa Sieć Europejskich Miast i Regionów Współpracujących na rzecz Innowacyjnych Rozwiązań Transportowych - European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions [POLIS]
7 śląskie Częstochowa Stowarzyszenie Miast Sanktuariów Europy - Shrines of Europe -

Association of European Shrine Cities

8 warmińsko-mazurskie Morąg Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia - Cittaslow International Network of Cities where living is Good
9 warmińsko-mazurskie Szczytno Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia - Cittaslow International Network of Cities where living is Good
* Nazwa stowarzyszenia nie ma polskiego odpowiednika.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp. Województwo Powiat Gmina/Miasto Nazwa zrzeszenia
1 mazowieckie Airport Regions Conference [ARC]*
2 podlaskie Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich - Conference of Peripheral Maritime Regions [CPMR]
3 pomorskie Chojnice Związek Miast Bałtyckich - Union of the Baltic Cities [UBC]
* Nazwa stowarzyszenia nie ma polskiego odpowiednika.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.1077

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Data aktu: 09/11/2021
Data ogłoszenia: 23/11/2021
Data wejścia w życie: 23/11/2021