Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.798
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 września 2020 r. do dnia 14 października 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański <5 lat USD 1,16
> 5 do 8,5 lat 1,27
> 8,5 lat 1,46
dolar australijski AUD 1,46
dolar kanadyjski <5 lat CAD 1,29
> 5 do 8,5 lat 1,38
> 8,5 lat 1,42
dolar nowozelandzki NZD 1,14
euro <5 lat EUR 0,30
> 5 do 8,5 lat 0,33
> 8,5 lat 0,42
forint węgierski HUF 2,25
frank szwajcarski <5 lat CHF 0,21
> 5 do 8,5 lat 0,34
> 8,5 lat 0,47
funt brytyjski <5 lat GBP 0,91
> 5 do 8,5 lat 0,96
> 8,5 lat 1,07
jen japoński <5 lat JPY 0,88
> 5 do 8,5 lat 0,91
> 8,5 lat 0,92
korona czeska <5 lat CZK 1,34
> 5 do 8,5 lat 1,57
> 8,5 lat 1,86
korona duńska <5 lat DKK 0,41
> 5 do 8,5 lat 0,48
> 8,5 lat 0,58
korona norweska NOK 1,45
korona szwedzka <5 lat SEK 0,82
> 5 do 8,5 lat 0,70
> 8,5 lat 0,81
won koreański KRW 2,09
złoty polski PLN 1,74
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,46 1,46
≥ 11 do 12 lat 1,46 1,46
> 12 do 13 lat 1,73 1,66
> 13 do 14 lat 1,79 1,73
> 14 do 15 lat 1,79 1,73
> 15 do 16 lat 1,90 1,79
> 16 do 17 lat 1,95 1,79
> 17 do 18 lat 1,95 1,85
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,42 1,42
≥ 11 do 12 lat 1,42 1,42
> 12 do 13 lat 1,67 1,62
> 13 do 14 lat 1,71 1,67
> 14 do 15 lat 1,71 1,67
> 15 do 16 lat 1,81 1,71
> 16 do 17 lat 1,86 1,71
> 17 do 18 lat 1,86 1,76
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,14 1,14
≥ 11 do 12 lat 1,33 1,33
> 12 do 13 lat 1,62 1,53
> 13 do 14 lat 1,72 1,62
> 14 do 15 lat 1,72 1,62
> 15 do 16 lat 1,86 1,72
> 16 do 17 lat 1,91 1,72
> 17 do 18 lat 1,91 1,81
euro < 11 lat EUR 0,42 0,42
≥ 11 do 12 lat 0,42 0,42
> 12 do 13 lat 0,67 0,62
> 13 do 14 lat 0,72 0,67
> 14 do 15 lat 0,72 0,67
> 15 do 16 lat 0,82 0,72
> 16 do 17 lat 0,87 0,72
> 17 do 18 lat 0,87 0,77
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,47 0,47
≥ 11 do 12 lat 0,47 0,47
> 12 do 13 lat 0,72 0,67
> 13 do 14 lat 0,76 0,72
> 14 do 15 lat 0,76 0,72
> 15 do 16 lat 0,84 0,76
> 16 do 17 lat 0,89 0,76
> 17 do 18 lat 0,89 0,79
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,07 1,07
≥ 11 do 12 lat 1,07 1,07
> 12 do 13 lat 1,34 1,27
> 13 do 14 lat 1,41 1,34
> 14 do 15 lat 1,41 1,34
> 15 do 16 lat 1,52 1,41
> 16 do 17 lat 1,57 1,41
> 17 do 18 lat 1,57 1,47
jenjapoński < 11 lat JPY 0,92 0,92
≥ 11 do 12 lat 0,92 0,92
> 12 do 13 lat 1,15 1,12
> 13 do 14 lat 1,19 1,15
> 14 do 15 lat 1,19 1,15
> 15 do 16 lat 1,29 1,19
> 16 do 17 lat 1,34 1,19
> 17 do 18 lat 1,34 1,24
korona czeska < 11 lat CZK 1,86 1,86
≥ 11 do 12 lat 1,86 1,86
> 12 do 13 lat 2,10 2,06
> 13 do 14 lat 2,11 2,10
> 14 do 15 lat 2,11 2,10
> 15 do 16 lat 2,19 2,11
> 16 do 17 lat 2,24 2,11
> 17 do 18 lat 2,24 2,14
korona duńska < 11 lat DKK 0,58 0,58
≥ 11 do 12 lat 0,58 0,58
> 12 do 13 lat 0,84 0,78
> 13 do 14 lat 0,89 0,84
> 14 do 15 lat 0,89 0,84
> 15 do 16 lat 0,98 0,89
> 16 do 17 lat 1,03 0,89
> 17 do 18 lat 1,03 0,93
korona norweska < 11 lat NOK 1,45 1,45
≥ 11 do 12 lat 1,57 1,57
> 12 do 13 lat 1,84 1,77
> 13 do 14 lat 1,90 1,84
> 14 do 15 lat 1,90 1,84
> 15 do 16 lat 2,01 1,90
> 16 do 17 lat 2,06 1,90
> 17 do 18 lat 2,06 1,96
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,81 0,81
≥ 11 do 12 lat 0,81 0,81
> 12 do 13 lat 1,01 1,01
> 13 do 14 lat 1,08 1,01
> 14 do 15 lat 1,08 1,01
> 15 do 16 lat 1,21 1,08
> 16 do 17 lat 1,26 1,08
> 17 do 18 lat 1,26 1,16
won koreański < 11 lat KRW 2,09 2,09
≥ 11 do 12 lat 2,20 2,20
> 12 do 13 lat 2,46 2,40
> 13 do 14 lat 2,52 2,46
> 14 do 15 lat 2,52 2,46
> 15 do 16 lat 2,62 2,52
> 16 do 17 lat 2,67 2,52
> 17 do 18 lat 2,67 2,57
złoty polski < 11 lat PLN 1,74 1,74
≥ 11 do 12 lat 2,07 2,07
> 12 do 13 lat 2,36 2,27
> 13 do 14 lat 2,40 2,36
> 14 do 15 lat 2,40 2,36
> 15 do 16 lat 2,57 2,40
> 16 do 17 lat 2,62 2,40
> 17 do 18 lat 2,62 2,52
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.798

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 11/09/2020
Data ogłoszenia: 14/09/2020
Data wejścia w życie: 15/09/2020