Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.20.452
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2020 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Rej. 69/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Litewskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Balza Raimundas, 2. Gulevičius Vladimiras, 3. Kuźmo Ryszard Jan, 4. Lipska Danuta, 5. Paluszkiewicz Marian, 6. Rudzianiec Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dowejko Waldemar, 8. Giedrojć Justyna, 9. Jurevič Adam, 10. Pieszko Anna, 11. Połoński Czesław, 12. Sielewicz Henryk,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Los Angeles, za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. ks. Dyguła Rafał Leszek,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Przyłuski Lech Antoni, 15. Skirmuntt-Bala Jadwiga,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii amerykańskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Chrościelewski Antoni,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Knapczyk Helena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzowania polskiej kultury, za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. O'Brien-Trefil Wanda Teresa,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej historii

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Cardona Leslie.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020