Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.41
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 października 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 488/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartoszewska Zofia, 2. Błaszczyk Elżbieta, 3. Burzyński Ryszard Edward, 4. Chojnacki Stefan, 5. Czarnecki Marceli Antoni, 6. Dabert Eugenia Teresa, 7. Dobrowolski Jacenty, 8. Dymek Andrzej Michał, 9. Dziwosz Stefan Józef, 10. Eberhardt Marek Antoni, 11. Figarski Robert, 12. Freytag Bogdan, 13. Górecka Jolanta Ewa, 14. Jabłoński Jerzy, 15. Janek Marianna Teresa, 16. Jordan Waldemar Bogusław, 17. Kluk Waldemar Czesław, 18. Konieczny Zdzisław, 19. Kozieł Andrzej, 20. Kraj Stefan, 21. Krężlewski Jerzy Antoni, 22. Matylla Bolesław Michał, 23. Mucha Józef, 24. Paluszyńska-Daszkiewicz Krystyna Czesława, 25. Pałasz Jacek Jakub, 26. Pawlik Andrzej Marian, 27. Perlak Tadeusz Jan, 28. Pluta-Pietrzak Teresa Wiesława, 29. Przybylski Wojciech Antoni, 30. Rak Andrzej Stefan, 31. Ruta-Solarska Elżbieta Maria, 32. Serwicki Stanisław, 33. Skowronek Maria, 34. Stasiak Błażej Marian, 35. Szparaga Jan Rafał, 36. Świetliński Marek Józef, 37. Tutkalik Tadeusz Feliks, 38. Wentowska Barbara Gabriela, 39. Wiatrowski Andrzej,

pośmiertnie

40. Gawroński Tadeusz, 41. Kulecki Marian Aleksander, 42. Maciejewski Jarosław Tadeusz, 43. Pietrzak Waldemar Zygfryd, 44. Zarzycki Henryk Eugeniusz, 45. Ziemiański Marian Józef.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020