Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.348
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 14 maja 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,50
> 5 do 8,5 lat 1,59
> 8,5 lat 1,78
dolar australijski AUD 1,42
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,66
> 5 do 8,5 lat 1,72
> 8,5 lat 1,75
dolar nowozelandzki NZD 1,67
euro ≤ 5 lat EUR 0,24
> 5 do 8,5 lat 0,32
> 8,5 lat 0,42
forint węgierski HUF 2,34
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,34
> 5 do 8,5 lat 0,43
> 8,5 lat 0,53
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,16
> 5 do 8,5 lat 1,22
> 8,5 lat 1,31
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,79
> 5 do 8,5 lat 0,82
> 8,5 lat 0,81
korona czeska ≤ 5 lat CZK 2,35
> 5 do 8,5 lat 2,41
> 8,5 lat 2,40
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,50
> 5 do 8,5 lat 0,55
> 8,5 lat 0,61
korona norweska NOK 1,42
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,70
> 5 do 8,5 lat 0,56
> 8,5 lat 0,69
won koreański KRW 2,27
złoty polski PLN 2,45
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,78 1,78
≥ 11 do 12 lat 1,78 1,78
> 12 do 13 lat 2,01 1,98
> 13 do 14 lat 2,04 2,01
> 14 do 15 lat 2,04 2,01
> 15 do 16 lat 2,12 2,04
> 16 do 17 lat 2,17 2,04
> 17 do 18 lat 2,17 2,07
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,75 1,75
≥ 11 do 12 lat 1,75 1,75
> 12 do 13 lat 1,97 1,95
> 13 do 14 lat 2,00 1,97
> 14 do 15 lat 2,00 1,97
> 15 do 16 lat 2,07 2,00
> 16 do 17 lat 2,12 2,00
> 17 do 18 lat 2,12 2,02
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,67 1,67
≥ 11 do 12 lat 1,83 1,83
> 12 do 13 lat 2,10 2,03
> 13 do 14 lat 2,18 2,10
> 14 do 15 lat 2,18 2,10
> 15 do 16 lat 2,31 2,18
> 16 do 17 lat 2,36 2,18
> 17 do 18 lat 2,36 2,26
euro < 11 lat EUR 0,42 0,42
≥ 11 do 12 lat 0,42 0,42
> 12 do 13 lat 0,67 0,62
> 13 do 14 lat 0,72 0,67
> 14 do 15 lat 0,72 0,67
> 15 do 16 lat 0,81 0,72
> 16 do 17 lat 0,86 0,72
> 17 do 18 lat 0,86 0,76
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,53 0,53
≥ 11 do 12 lat 0,53 0,53
> 12 do 13 lat 0,77 0,73
> 13 do 14 lat 0,80 0,77
> 14 do 15 lat 0,80 0,77
> 15 do 16 lat 0,88 0,80
> 16 do 17 lat 0,93 0,80
> 17 do 18 lat 0,93 0,83
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,31 1,31
≥ 11 do 12 lat 1,31 1,31
> 12 do 13 lat 1,56 1,51
> 13 do 14 lat 1,61 1,56
> 14 do 15 lat 1,61 1,56
> 15 do 16 lat 1,71 1,61
> 16 do 17 lat 1,76 1,61
> 17 do 18 lat 1,76 1,66
jen japoński < 11 lat JPY 0,81 0,81
≥ 11 do 12 lat 0,81 0,81
> 12 do 13 lat 1,04 1,01
> 13 do 14 lat 1,11 1,04
> 14 do 15 lat 1,11 1,04
> 15 do 16 lat 1,23 1,11
> 16 do 17 lat 1,28 1,11
> 17 do 18 lat 1,28 1,18
korona czeska < 11 lat CZK 2,40 2,40
≥ 11 do 12 lat 2,40 2,40
> 12 do 13 lat 2,60 2,60
> 13 do 14 lat 2,61 2,60
> 14 do 15 lat 2,61 2,60
> 15 do 16 lat 2,65 2,61
> 16 do 17 lat 2,70 2,61
> 17 do 18 lat 2,70 2,60
korona duńska < 11 lat DKK 0,61 0,61
≥ 11 do 12 lat 0,61 0,61
> 12 do 13 lat 0,86 0,81
> 13 do 14 lat 0,88 0,86
> 14 do 15 lat 0,88 0,86
> 15 do 16 lat 0,96 0,88
> 16 do 17 lat 1,01 0,88
> 17 do 18 lat 1,01 0,91
korona norweska < 11 lat NOK 1,42 1,42
≥ 11 do 12 lat 1,54 1,54
> 12 do 13 lat 1,81 1,74
> 13 do 14 lat 1,87 1,81
> 14 do 15 lat 1,87 1,81
> 15 do 16 lat 1,98 1,87
> 16 do 17 lat 2,03 1,87
> 17 do 18 lat 2,03 1,93
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,69 0,69
≥ 11 do 12 lat 0,69 0,69
> 12 do 13 lat 0,89 0,89
> 13 do 14 lat 0,95 0,89
> 14 do 15 lat 0,95 0,89
> 15 do 16 lat 1,08 0,95
> 16 do 17 lat 1,13 0,95
> 17 do 18 lat 1,13 1,03
won koreański < 11 lat KRW 2,27 2,27
≥ 11 do 12 lat 2,35 2,35
> 12 do 13 lat 2,60 2,55
> 13 do 14 lat 2,64 2,60
> 14 do 15 lat 2,64 2,60
> 15 do 16 lat 2,74 2,64
> 16 do 17 lat 2,79 2,64
> 17 do 18 lat 2,79 2,69
zloty polski < 11 lat PLN 2,45 2,45
≥ 11 do 12 lat 2,72 2,72
> 12 do 13 lat 3,02 2,92
> 13 do 14 lat 3,05 3,02
> 14 do 15 lat 3,05 3,02
> 15 do 16 lat 3,10 3,05
> 16 do 17 lat 3,15 3,05
> 17 do 18 lat 3,15 3,05
______

1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.348

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 09/04/2020
Data ogłoszenia: 14/04/2020
Data wejścia w życie: 15/04/2020