Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018.

M.P.2020.1009
OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188, z 2009 r. poz. 817 oraz z 2020 r. poz. 1098) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2016-2018c NA POZIOMIE MAKROREGIONÓW (NUTS 1)

Makroregiony 2016-2018 w złotych
POLSKA 51838
Centralny 44597
Południowo-zachodni 53112
Południowy 51030
Północno-zachodni 50568
Północny 43928
Województwo mazowieckie 82920
Wschodni 36299
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2016-2018c NA POZIOMIE REGIONÓW (NUTS 2)

Makroregiony

Regiony

2016-2018

w złotych

POLSKA 51838
Centralny
Regiony:
łódzkie 48300
świętokrzyskie 37248
Południowo-zachodni
Regiony:
dolnośląskie 57183
opolskie 41189
Południowy
Regiony:
małopolskie 47385
śląskie 53742
Północno-zachodni
Regiony:
lubuskie 43004
wielkopolskie 56340
zachodniopomorskie 43283
Północny
Regiony:
kujawsko-pomorskie 42109
pomorskie 50222
warmińsko-mazurskie 36385
Województwo mazowieckie
Regiony:
mazowiecki regionalny 44195
warszawski stołeczny 113094
Wschodni
Regiony:
lubelskie 35627
podkarpackie 36486
podlaskie 37167
a Ceny bieżące.

c Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZACUNKI WARTOŚCIPRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2016-2018c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3)

Regiony

Podregiony

2016-2018

w złotych

POLSKA 51838
Dolnośląskie
Podregiony:
jeleniogórski 40598
legnicko-głogowski 68386
wałbrzyski 37921
wrocławski 53576
m. Wrocław 87189
Kujawsko-pomorskie
Podregiony:
bydgosko-toruński 53238
grudziądzki 34986
inowrocławski 34074
świecki 41067
włocławski 34577
Lubelskie
Podregiony:
bialski 31116
chełmsko-zamojski 27397
lubelski 47530
puławski 31657
Lubuskie
Podregiony:
gorzowski 42465
zielonogórski 43334
Łódzkie
Podregiony:
łódzki 43190
m. Łódź 64796
piotrkowski 48942
sieradzki 35358
skierniewicki 37215
Małopolskie
Podregiony:
krakowski 39984
m. Kraków 87016
nowosądecki 32349
nowotarski 30050
oświęcimski 39450
tarnowski 33137
Mazowiecki regionalny
Podregiony:
ciechanowski 38321
ostrołęcki 38169
płocki 79112
radomski 35421
siedlecki 39439
żyrardowski 44976
Opolskie
Podregiony:
nyski 31200
opolski 47226
Podkarpackie
Podregiony:
krośnieński 30196
przemyski 27169
rzeszowski 45403
tarnobrzeski 38137
Podlaskie
Podregiony:
białostocki 42599
łomżyński 33660
suwalski 32124
Pomorskie
Podregiony:
chojnicki 33719
gdański 37814
słupski 38872
starogardzki 39767
trójmiejski 75960
Śląskie
Podregiony:
bielski 54153
bytomski 37785
częstochowski 44817
gliwicki 62226
katowicki 68964
rybnicki 45549
sosnowiecki 49091
tyski 65226
Świętokrzyskie
Podregiony:
kielecki 40755
sandomiersko-jędrzejowski 31680
Warmińsko-mazurskie
Podregiony:
elbląski 35046
ełcki 29730
olsztyński 40664
Warszawski stołeczny
Podregiony:
m.st. Warszawa 152458
warszawski wschodni 43071
warszawski zachodni 73358
Wielkopolskie
Podregiony:
kaliski 46578
koniński 39933
leszczyński 46507
pilski 39280
poznański 63884
m. Poznań 102634
Zachodniopomorskie
Podregiony:
koszaliński 42100
m. Szczecin 61226
szczecinecko-pyrzycki 30987
szczeciński 40287
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020