Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 września 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 53/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i oznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Konińskiego:

1. Arent Władysław s. Leona, 2. Arent Wacława c. Franciszka, 3. Bączkiewicz Kazimierz s. Stanisława, 4. Bączkiewicz Weronika c. Mikołaja, 5. Czapowski Jan s. Adama, 6. Czapowska Helena c. Józefa, 7. Dziabaciński Józef s. Leona, 8. Dziabacińska Stanisława c. Franciszka, 9. Dzwoniarski Adam s. Józefa, 10. Dzwoniarska Marianna c. Józefa, 11. Górski Leon s. Walentego, 12. Górska Stanisława c. Jana, 13. Januszewski Konstanty s. Tadeusza, 14. Januszewska Janina c. Władysława, 15. Jaskólski Franciszek s. Józefa, 16. Jaskólska Stanisława c. Bronisława, 17. Kałużny Bronisław s. Ignacego, 18. Kałużna Stefania c. Adama, 19. Kamiński Antoni s. Józefa, 20. Kamińska Aurelia c. Józefa, 21. Kasznia Bernard s. Marcina, 22. Kasznia Władysława c. Władysława, 23. Krakowski Kazimierz s. Antoniego, 24. Krakowska Irena c. Józefa, 25. Krzos Jerzy s. Jana, 26. Krzos Melania c. Michała, 27. Kwieciński Józef s. Stefana, 28. Kwiecińska Marianna c. Stefana, 29. Leśniewicz Zygmunt s. Jakuba, 30. Leśniewicz Wanda c. Leona, 31. Maciaszczyk Wacław s. Franciszka, 32. Maciaszczyk Sabina c. Stanisława, 33. Maciaszek Maksymilian s. Stefana, 34. Maciaszek Marianna c. Józefa, 35. Macudziński Wawrzyniec s. Franciszka, 36. Macudzińska Zofia c. Adama, 37. Marczak Antoni s. Stanisława, 38. Marczak Józefa c. Władysława, 39. Markowski Czesław s. Walentego, 40. Markowska Aurelia c. Bolesława, 41. Matczak Czesław s. Stanisława, 42. Matczak Marianna c. Szczepana, 43. Obiała Jan s. Stefana, 44. Obiała Lucyna c. Bronisława, 45. Olejnik Edward s. Walentego, 46. Olejnik Józefa c. Józefa, 47. Pawłowski Zenon s. Jana, 48. Pawłowska Krystyna c. Czesława, 49. Piechocki Tadeusz, 50. Piechocka Helena, 51. Pilarski Henryk s. Wacława, 52. Pilarska Maria c. Mikołaja, 53. Ratajczyk Józef s. Franciszka, 54. Ratajczyk Stanisława c. Jana, 55. Rogaliński Jan s. Piotra, 56. Rogalińska Helena c. Józefa, 57. Siupa Józef s. Walentego, 58. Siupa Helena c. Walentego, 59. Stawski Adam s. Stanisława, 60. Stawska Helena c. Aleksandra, 61. Szczypiorski Michał s. Bolesława, 62. Szczypiorska Marianna c. Stanisława, 63. Szymczak Władysław s. Franciszka, 64. Szymczak Janina c. Franciszka, 65. Śliwiński Mieczysław s. Ignacego, 66. Śliwińska Władysława c. Józefa, 67. Tomankiewicz Edward s. Stanisława, 68. Tomankiewicz Irena c. Kazimierza, 69. Tomtała Kazimierz s. Andrzeja, 70. Tomtała Zofia c. Franciszka, 71. Wiśniewski Bolesław s. Andrzeja, 72. Wiśniewska Zofia c. Jana, 73. Witkowski Marian s. Józefa, 74. Witkowska Marianna c. Michała, 75. Ziętek Stefan s. Stanisława, 76. Ziętek Balbina c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

77. Bawolak Bazyli s. Michała, 78. Bawolak Karolina c. Władysława, 79. Bowanko Grzegorz s. Atanazego, 80. Bowanko Tatiana c. Grzegorza, 81. Bryjak Józef s. Jakuba, 82. Bryjak Marianna c. Andrzeja, 83. Fryncko Bazyli s. Stefana, 84. Fryncko Maria c. Jakuba, 85. Kusz Bronisław, 86. Kusz Eleonora, 87. Mroczka Józef s. Andrzeja, 88. Mroczka Maria c. Józefa, 89. Sym Dymitr s. Bazylego, 90. Sym Helena c. Szymona, 91. Sym Stefan s. Michała, 92. Sym Anna c. Józefa, 93. Wiatr Jan s. Andrzeja, 94. Wiatr Stefania c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

95. Brodowski Paweł, 96. Brodowska Krystyna, 97. Gosek Kazimierz s. Piotra, 98. Gosek Józefa c. Pawła, 99. Jurkowski Stefan s. Franciszka, 100. Jurkowska Barbara c. Jana, 101. Krekora Stefan s. Józefa, 102. Krekora Genowefa c. Stanisława, 103. Lecewicz Kazimierz s. Dominika, 104. Lecewicz Henryka c. Wacława, 105. Stykuć Adam s. Józefa, 106. Stykuć Janina c. Stanisława, 107. Suska Henryk s. Macieja, 108. Suska Kazimiera c. Józefa, 109. Trepiak Tadeusz s. Michała, 110. Trepiak Salomea c. Stefana, 111. Wardak Marian s. Ludwika, 112. Wardak Wanda c. Henryka,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

113. Andrzejczyk Stanisław s. Stanisława, 114. Andrzejczyk Regina c. Zygmunta, 115. Baon Mieczysław s. Stanisława, 116. Baon Anastazja c. Augustyna, 117. Bojarski Jan s. Bolesława, 118. Bojarska Jadwiga c. Antoniego, 119. Brzeziński Piotr s. Ludwika, 120. Brzezińska Krystyna c. Józefa, 121. Chałanicz Dymitr s. Pawła, 122. Chałanicz Irena c. Michała, 123. Jabłoński Czesław s. Stanisława, 124. Jabłońska Irena c. Jana, 125. Morzy Henryk s. Edwarda, 126. Morzy Stefania c. Zygmunta, 127. Nikin Józef s. Eugeniusza, 128. Nikin Marianna c. Antoniego, 129. Patalas Jan s. Antoniego, 130. Patalas Helena c. Franciszka, 131. Pieńkos Ludwik s. Ignacego, 132. Pieńkos Stanisława c. Michała, 133. Purpurowicz Rafał s. Adama, 134. Purpurowicz Julia c. Macieja, 135. Szurpicki Marian s. Pawła, 136. Szurpicka Eugenia c. Bolesława, 137. Tartas Józef s. Stanisława, 138. Tartas Kazimiera c. Franciszka, 139. Żbikowski Edmund s. Tomasza, 140. Żbikowska Helena c. Stanisława, 141. Żurawski Protazy s. Konstantego, 142. Żurawska Anna c. Pawła,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

143. Adamczyk Stanisław s. Józefa, 144. Adamczyk Gustawa c. Augustyna, 145. Bagiński Józef s. Feliksa, 146. Bagińska Marianna c. Pawła, 147. Balawender Franciszek s. Jana, 148. Balawender Ewedonna c. Karola, 149. Bakalarz Marian s. Antoniego, 150. Bakalarz Cecylia c. Piotra, 151. Banasiak Henryk s. Ludwika, 152. Banasiak Stanisława c. Michała, 153. Bar Jan s. Władysława, 154. Bar Helena c. Łukasza, 155. Bazan Mikołaj s. Jana, 156. Bazan Helena c. Kazimierza, 157. Białkowski Jan s. Michała, 158. Białkowska Ewelina c. Kazimierza, 159. Będor Antoni s. Franciszka, 160. Będor Otylia c. Augustyna, 161. Bolanowski Jan s. Stanisława, 162. Bolanowska Franciszka c. Kazimierza, 163. Cebula Emil s. Pawła, 164. Cebula Gertruda c. Jacentego, 165. Chłodnicki Jan s. Władysława, 166. Chłodnicka Lidia c. Jana, 167. Cieśla Stanisław s. Jana, 168. Cieśla Maria c. Antoniego, 169. Ciszczonik Józef s. Albina, 170. Ciszczonik Józefa c. Wawrzyńca, 171. Dąbek Ludwik s. Józefa, 172. Dąbek Józefa c. Karola, 173. Grobarek Józef s. Adama, 174. Grobarek Gertruda c. Franciszka, 175. Harhala Władysław s. Karola, 176. Harhala Franciszka c. Jana, 177. Harlos Stanisław s. Jana, 178. Harlos Stefania c. Wiktora, 179. Hudaszek Marian, 180. Hudaszek Teresa, 181. Jabłoński Stanisław s. Dominika, 182. Jabłońska Mirosława c. Dominika, 183. Jarzyna Józef s. Macieja, 184. Jarzyna Stanisława c. Mikołaja, 185. Jelonek Marian, 186. Jelonek Lucyna, 187. Jurczok Wilhelm s. Wilhelma, 188. Jurczok Helena c. Jana, 189. Kamienik Józef s. Jana, 190. Kamienik Maria c. Władysława, 191. Kukulski Alfred, 192. Kukulska Stefania, 193. Kurowski Franciszek s. Ludwika, 194. Kurowska Stanisława c. Wojciecha, 195. Lisowicki Władysław s. Józefa, 196. Lisowicka Emilia c. Marcina, 197. Maksymowicz Bronisław s. Jana, 198. Maksymowicz Janina c. Jana, 199. Mateja Jakub s. Jakuba, 200. Mateja Maria c. Józefa, 201. Matkowski Jarosław s. Jana, 202. Matkowska Eustachia c. Michała, 203. Mientus Konrad s. Karola, 204. Mientus Helena c. Piotra, 205. Mróz Mieczysław s. Jana, 206. Mróz Janina c. Ignacego, 207. Mycak Franciszek s. Michała, 208. Mycak Zofia c. Michała, 209. Nalepka Czesław s. Piotra, 210. Nalepka Maria c. Tomasza, 211. Popecki Stefan s. Antoniego, 212. Popecka Genowefa c. Alojzego, 213. Starzyński Stefan, 214. Starzyńska Teresa, 215. Syrek Zygmunt s. Jana, 216. Syrek Rozalia c. Wiktora, 217. Szaleniec Władysław s. Jana, 218. Szaleniec Zofia c. Jana, 219. Ślęzak Roman s. Ignacego, 220. Ślęzak Elżbieta c. Józefa, 221. Urbanowicz Bogdan s. Michała, 222. Urbanowicz Janina c. Antoniego, 223. Wandelt Artur s. Bolesława, 224. Wandelt Anastazja c. Jana, 225. Włodarski Władysław s. Józefa, 226. Włodarska Klotylda c. Stanisława, 227. Zembrzuski Marian s. Czesława, 228. Zembrzuska Irena c. Józefa,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego:

229. Adamus Józef s. Wojciecha, 230. Adamus Genowefa c. Władysława, 231. Andrzejezyk Władysław s. Andrzeja, 232. Andrzejczyk Kazimiera c. Józefa, 233. Barczewski Tadeusz s. Józefa, 234. Barczewska Wanda c. Stanisława, 235. Bąbos Marian s. Michała, 236. Bąbos Marianna c. Adama, 237. Bernaciak Józef s. Jakuba, 238. Bernaciak Marianna c. Jana, 239. Bernat Jan s. Andrzeja, 240. Bernat Helena c. Stanisława, 241. Bieniek Władysław s. Jana, 242. Bieniek Władysława c. Stanisława, 243. Boczyluk Aleksander s. Jana, 244. Boczyluk Barbara c. Kazimierza, 245. Budzisz Stanisław s. Błażeja, 246. Budzisz Zofia c. Józefa, 247. Chlebowski Zygmunt s. Józefa, 248. Chlebowska Stanisława c. Szczepana, 249. Cichuta Wiktor s. Edwarda, 250. Cichuta Anna c. Antoniego, 251. Ciupa Wacław s. Antoniego, 252. Ciupa Alfreda c. Ignacego, 253. Dawid Władysław s. Walentego, 254. Dawid Felicja c. Antoniego, 255. Dębowski Lucjan s. Feliksa, 256. Dębowska Bronisława c. Mikołaja, 257. Dłużak Kazimierz s. Stanisława, 258. Dłużak Henryka c. Konstantego, 259. Dymus Jan s. Józefa, 260. Dymus Leokadia c. Stanisława, 261. Gajewski Kazimierz s. Antoniego, 262. Gajewska Michalina c. Leonarda, 263. Galwas Stanisław s. Bronisława, 264. Galwas Wacława c. Stanisława, 265. Gorzkiewicz Karol s. Adama, 266. Gorzkiewicz Alicja c. Franciszka, 267. Górecki Mieczysław s. Bronisława, 268. Górecka Zofia c. Wincentego, 269. Górka Zdzisław s. Stanisława, 270. Górka Maria c. Stanisława, 271. Grzybowski Stanisław s. Antoniego, 272. Grzybowska Helena c. Józefa, 273. Jarosiński Stanisław s. Jakuba, 274. Jarosińska Marianna c. Józefa, 275. Jarząbek Marian s. Mariana, 276. Jarząbek Janina c. Władysława, 277. Kalek Henryk s. Piotra, 278. Kalek Helena c. Jana, 279. Kałużny Józef s. Józefa, 280. Kałużna Sabina c. Józefa, 281. Kędzierski Józef s. Antoniego, 282. Kędzierka Helena c. Józefa, 283. Kowalczyk Józef s. Piotra, 284. Kowalczyk Helena c. Andrzeja, 285. Krakowiak Marian s. Antoniego, 286. Krakowiak Zofia c. Wojciecha, 287. Kukielak Jan s. Szczepana, 288. Kukielak Weronika c. Kacpra, 289. Kut Franciszek s. Józefa, 290. Kut Genowefa c. Michała, 291. Lambert Stanisław s. Franciszka, 292. Lambert Janina c. Władysława, 293. Leper Alfons s. Piotra, 294. Leper Helena c. Stanisława, 295. Lipiński Marian s. Wojciecha, 296. Lipińska Marianna c. Stefana, 297. Lis Sylwin s. Tomasza, 298. Lis Wacława c. Leonarda, 299. Matras Władysław s. Piotra, 300. Matras Teodozja c. Władysława, 301. Mazgajewski Jan s. Józefa, 302. Mazgajewska Helena c. Marcelego, 303. Merk Eugeniusz s. Kazimierza, 304. Merk Władysława c. Stanisława, 305. Musiał Józef s. Piotra, 306. Musiał Irena c. Ignacego, 307. Muszyński Eugeniusz s. Bolesława, 308. Muszyńska Józefa c. Andrzeja, 309. Nieznański Mieczysław s. Andrzeja, 310. Nieznańska Maria c. Zenona, 311. Nowaczyński Józef s. Józefa, 312. Nowaczyńska Józefa c. Łukasza, 313. Nowak Józef s. Władysława, 314. Nowak Rozalia c. Józefa, 315. Pająk Franciszek s. Józefa, 316. Pająk Helena c. Adama, 317. Pakosz Józef s. Szczepana, 318. Pakosz Katarzyna c. Jana, 319. Pietrzak Tadeusz s. Szczepana, 320. Pietrzak Marianna c. Wawrzyńca, 321. Plich Józef s. Walentego, 322. Plich Marianna c. Władysława, 323. Porczyk Władysław s. Wawrzyńca, 324. Porczyk Małgorzata c. Józefa, 325. Porczyk Jan s. Kazimierza, 326. Porczyk Stefania c. Józefa, 327. Radtke Jarosław s. Leona, 328. Radtke Danuta c. Stanisława, 329. Raszewski Mieczysław s. Jana, 330. Raszewska Stefania c. Władysława, 331. Ruszkiewicz Aleksander s. Jana, 332. Ruszkiewicz Józefa c. Jana, 333. Sosnowicz Bolesław s. Stanisława, 334. Sosnowicz Mieczysława c. Tomasza, 335. Stando Józef s. Ignacego, 336. Stando Genowefa c. Franciszka, 337. Szczepański Jan s. Floriana, 338. Szczepańska Genowefa c. Stanisława, 339. Ścibiorek Mieczysław s. Stanisława, 340. Ścibiorek Daniela c. Antoniego, 341. Śliwiński Henryk s. Antoniego, 342. Śliwińska Stanisława c. Walentego, 343. Śmigielski Marian s. Bolesława, 344. Śmigielska Halina c. Andrzeja, 345. Tkacz Zenon s. Stanisława, 346. Tkacz Helena c. Franciszka, 347. Wawrzyniak Stanisław s. Pawła, 348. Wawrzyniak Janina c. Adama, 349. Woszczyk Wacław s. Antoniego, 350. Woszczyk Jadwiga c. Józefa, 351. Zaskórski Kazimierz s. Ludwika, 352. Zaskórska Lucyna c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

353. Borkowski Jan s. Antoniego, 354. Borkowska Zofia c. Antoniego, 355. Kaczkowski Edward s. Kazimierza, 356. Kaczkowska Anastazja c. Fiodora, 357. Kodym Marian s. Jakuba, 358. Kodym Henryka c. Macieja, 359. Micewicz Bolesław s. Leona, 360. Micewicz Aniela c. Jana, 361. Nicman Władysław s. Leopolda, 362. Nicman Regina c. Józefa, 363. Pietruk Bogdan s. Antoniego, 364. Pietruk Apolonia c. Teofila,

na wniosek Wojewody Słupskiego:

365. Biskupski Tadeusz s. Władysława, 366. Biskupska Wanda c. Józefa, 367. Brzeski Franciszek s. Alojzego, 368. Brzeska Helena c. Bazylego, 369. Cichosz Antoni s. Teofila, 370. Cichosz Jadwiga c. Leona, 371. Dalmer Antoni s. Augustyna, 372. Dalmer Wanda c. Augustyna, 373. Grobelny Stanisław s. Ignacego, 374. Grobelna Melania c. Czesława, 375. Grzelak Karol s. Bolesława, 376. Grzelak Jadwiga c. Franciszka, 377. Jakubowski Bronisław s. Józefa, 378. Jakubowska Franciszka c. Franciszka, 379. Krause Bolesław s. Antoniego, 380. Krause Agnieszka c. Alojzego, 381. Majewski Stanisław s. Tomasza, 382. Majewska Jadwiga c. Mariana, 383. Maszota Leon s. Leona, 384. Maszota Ludwika c. Józefa, 385. Mrozewski Franciszek s. Franciszka, 386. Mrozewska Helena c. Franciszka, 387. Obarzanek Tadeusz s. Piotra, 388. Obarzanek Stanisława c. Wawrzyńca, 389. Rymarski Józef s. Stanisława, 390. Rymarska Zefiryna c. Mieczysława, 391. Siwiński Stanisław s. Sylwestra, 392. Siwińska Stefania c. Stefana, 393. Skwierawski Kazimierz s. Antoniego, 394. Skwierawska Halina c. Jana, 395. Stolc Stanisław s. Jana, 396. Stolc Zofia c. Wawrzyńca, 397. Swat Władysław s. Władysława, 398. Swat Jadwiga c. Józefa, 399. Wiczkowski Stanisław s. Augustyna, 400. Wiczkowska Jadwiga c. Leona, 401. Wysokiński Tadeusz s. Jana, 402. Wysokińska Regina c. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

403. Badaczewski Józef s. Władysława, 404. Badaczewska Zofia c. Mateusza, 405. Barzycki Władysław s. Błażeja, 406. Barzycka Stanisława c. Antoniego, 407. Bedri Michał s. Jana, 408. Bedri Eugenia c. Jana, 409. Bernat Józef s. Joachima, 410. Bernat Stefania c. Jana, 411. Bochan Bogdan s. Gabriela, 412. Bochan Irena c. Jana, 413. Całka Józef s. Adolfa, 414. Całka Anna c. Alojzego, 415. Ciechanowski Franciszek s. Mikołaja, 416. Ciechanowska Maria c. Władysława, 417. Dębicki Jan s. Wincentego, 418. Dębicka Antonina c. Władysława, 419. Dziuba Józef s. Karola, 420. Dziuba Jadwiga c. Kazimierza, 421. Harańczyk Piotr s. Franciszka, 422. Harańczyk Maria c. Jana, 423. Honisz Eryk s. Henryka, 424. Honisz Maria c. Jana, 425. Iwanicki Michał s. Stanisława, 426. Iwanicka Rozalia c. Michała, 427. Iwanów Michał s. Pawła, 428. Iwanów Stefania c. Józefa, 429. Jędrzejowski Władysław s. Franciszka, 430. Jędrzejowska Emilia c. Jana, 431. Just Jerzy s. Piotra, 432. Just Wanda c. Aleksandra, 433. Karpowicz Edward s. Ignacego, 434. Karpowicz Romualda c. Antoniego, 435. Majewski Jan s. Antoniego, 436. Majewska Joanna c. Jana, 437. Malinowski Józef s. Józefa, 438. Malinowska Leokadia c. Jana, 439. Marcyniuk Józef s. Marcina, 440. Marcyniuk Karolina c. Piotra, 441. Marszał Kazimierz s. Władysława, 442. Marszał Stanisława c. Stanisława, 443. Moskalski Julian s. Franciszka, 444. Moskalska Irena c. Kornela, 445. Onyśków Józef s. Michała, 446. Onyśków Janina c. Pawła, 447. Podrucki Antoni s. Michała, 448. Podrucka Stanisława c. Leona, 449. Sędek Julian s. Wincentego, 450. Sędek Janina c. Franciszka, 451. Sienkowiec Dorofiej, 452. Sienkowiec Stanisława, 453. Stasik Józef, 454. Stasik Maria, 455. Szczucki Józef s. Mariana, 456. Szczucka Regina c. Franciszka, 457. Szkwarek Józef s. Antoniego, 458. Szkwarek Anna c. Jana, 459. Tylek Józef s. Józefa, 460. Tylek Helena c. Wincentego, 461. Wierny Jan, 462. Wierna Janina, 463. Witczak Wiktor s. Walentego, 464. Witczak Marta c. Hermana, 465. Żabnicki Leopold s. Stanisława, 466. Żabnicka Janina c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

467. Baj Stanisław s. Stanisława, 468. Baj Genowefa c. Ignacego, 469. Boński Władysław s. Stanisława, 470. Bońska Marianna c. Józefa, 471. Gruba Józef s. Wacława, 472. Gruba Marianna c. Jana, 473. Hajduczek Edward s. Izydora, 474. Hajduczek Krystyna c. Stanisława, 475. Homa Józef s. Józefa, 476. Homa Wanda c. Adama, 477. Kupis Feliks s. Juliana, 478. Kupis Marianna c. Jana, 479. Malicki Zygmunt s. Mieczysława, 480. Malicka Zofia c. Jana, 481. Muszyński Tadeusz s. Franciszka, 482. Muszyńska Irena c. Józefa, 483. Nowacki Zygmunt s. Franciszka, 484. Nowacka Jadwiga c. Stanisława, 485. Ogonowski Stefan s. Aleksandra, 486. Ogonowska Helena c. Aleksandra, 487. Parys Jerzy s. Czesława, 488. Parys Alina c. Bolesława, 489. Pawłowski Franciszek s. Piotra, 490. Pawłowska Rozalia c. Stanisława, 491. Piatikow Tadeusz s. Bazylego, 492. Piatikow Jadwiga c. Waleriana, 493. Piróg Józef s. Władysława, 494. Piróg Helena c. Józefa, 495. Rapczyński Stanisław s. Polikarpa, 496. Rapczyńska Jadwiga c. Stanisława, 497. Sęk Czesław s. Jana, 498. Sęk Wiktoria c. Kazimierza, 499. Szymański Tadeusz s. Franciszka, 500. Szymańska Wanda c. Teodora, 501. Waszkiewicz Tadeusz s. Jana, 502. Waszkiewicz Krystyna c. Zygmunta, 503. Witek Czesław s. Józefa, 504. Witek Lucyna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

505. Bartlewski Franciszek s. Tomasza, 506. Bartlewska Józefa c. Stanisława, 507. Bogusławski Franciszek s. Pawła, 508. Bogusławska Maria c. Dymitra, 509. Karczewski Stanisław s. Jana, 510. Karczewska Bronisława c. Michała, 511. Kozak Wacław s. Jana, 512. Kozak Helena c. Bolesława, 513. Kuliński Stanisław s. Jakuba, 514. Kulińska Janina c. Maksymiliana, 515. Leple Henryk s. Marcina, 516. Leple Maria c. Stanisława, 517. Ogłoziński Władysław s. Stefana, 518. Ogłozińska Eugenia c. Jana, 519. Pawełczyk Czesław s. Andrzeja, 520. Pawełczyk Florianna c. Kazimierza, 521. Pytkowski Aleksander s. Aleksandra, 522. Pytkowska Maria c. Adama, 523. Szczepańczyk Stanisław s. Stanisława, 524. Szczepańczyk Wanda c. Ignacego, 525. Szczupaczyński Tadeusz s. Władysława, 526. Szczupaczyńska Janina c. Józefa, 527. Szeliga Michał s. Jana, 528. Szeliga Marianna c. Stefana, 529. Tomczyk Władysław s. Kazimierza, 530. Tomczyk Irena c. Adama, 531. Węclewicz Bolesław s. Wacława, 532. Węclewicz Teodozja c. Jana, 533. Wieczorek Jan s. Władysława, 534. Wieczorek Jadwiga c. Józefa, 535. Wincek Józef s. Władysława, 536. Wincek Ewa c. Antoniego, 537. Witkowski Tadeusz s. Marcina, 538. Witkowska Genowefa c. Henryka.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021