Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 35/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Katowickiego:

1. Adamczyk Bronisław s. Antoniego, 2. Adamczyk Genowefa c. Józefa, 3. Adamczyk Piotr s. Franciszka, 4. Adamczyk Władysława c. Władysława, 5. Apostel Jerzy s. Wincentego, 6. Apostel Aniela c. Jana, 7. Arsenicz Tadeusz s. Szymona, 8. Arsenicz Luiza c. Jakuba, 9. Banaś Ryszard s. Pawła, 10. Banaś Anna c. Józefa, 11. Białas Jan s. Piotra, 12. Białas Henryka c. Jana, 13. Bielicki Tadeusz s. Jana, 14. Bielicka Helena c. Stanisława, 15. Bieniasz-Krzywiec Jan s. Wincentego, 16. Bieniasz-Krzywiec Krystyna c. Aleksandra, 17. Bugaj Eugeniusz s. Jana, 18. Bugaj Elżbieta c. Jana, 19. Czesnowski Jan s. Jana, 20. Czesnowska Władysława c. Jana, 21. Czopek Ludwik s. Ludwika, 22. Czopek Fryderyka c. Jerzego, 23. Czopek Stanisław s. Stanisława, 24. Czopek Henryka c. Józefa, 25. Dudkiewicz Henryk s. Adama, 26. Dudkiewicz Henryka c. Władysława, 27. Dydak Julian s. Jana, 28. Dydak Zdzisława c. Antoniego, 29. Dzikowski Jan s. Rocha, 30. Dzikowska Łucja c. Fryderyka, 31. Feliks Jan s. Jana, 32. Feliks Franciszka c. Jerzego, 33. Gębczyński Henryk s. Wojciecha, 34. Gębczyńska Emilia c. Walentego, 35. Gorzędowski Henryk s. Kazimierza, 36. Gorzędowska Teodozja c. Franciszka, 37. Góralczyk Zygmunt s. Jana, 38. Góralczyk Janina c. Michała, 39. Górecki Leopold s. Leopolda, 40. Górecka Anna c. Franciszka, 41. Grzyb Włodzimierz s. Zenona, 42. Grzyb Zofia c. Antoniego, 43. Janoska Czesław s. Antoniego, 44. Janoska Regina c. Piotra, 45. Januszewski Stanisław s. Stefana, 46. Januszewska Regina c. Aleksandra, 47. Kańtoch Antoni s. Stanisława, 48. Kańtoch Zenobia c. Jana, 49. Kercz Wacław s. Mikołaja, 50. Kercz Henryka c. Stanisława, 51. Kokot Paweł s. Pawła, 52. Kokot Zofia c. Stanisława, 53. Komenda Eugeniusz s. Józefa, 54. Komenda Daniela c. Andrzeja, 55. Konsek Eryk s. Roberta, 56. Konsek Wiktoria c. Pawła, 57. Kostka Jan s. Józefa, 58. Kostka Stanisława c. Jana, 59. Kowalczyk Edward s. Adama, 60. Kowalczyk Janina c. Józefa, 61. Kowalik Edward s. Stanisława, 62. Kowalik Emilia c. Rajmunda, 63. Krawczyk Stanisław s. Stanisława, 64. Krawczyk Czesława c. Stanisława, 65. Krzemień Lucjan s. Marcina, 66. Krzemień Daniela c. Dominika, 67. Kubara Władysław s. Franciszka, 68. Kubara Janina c. Franciszka, 69. Kubica Władysław s. Antoniego, 70. Kubica Leokadia c. Adama, 71. Kurowski Reinhold s. Józefa, 72. Kurowska Marta c. Wilhelma, 73. Lamla Józef s. Antoniego, 74. Lamla Rut c. Wincentego, 75. Latacz Franciszek s. Piotra, 76. Latacz Marianna c. Jana, 77. Lempart Jerzy s. Piotra, 78. Lempart Helena c. Antoniego, 79. Leś Stanisław s. Antoniego, 80. Leś Janina c. Jana, 81. Lis Władysław s. Jakuba, 82. Lis Helena c. Józefa, 83. Litwin Mieczysław s. Andrzeja, 84. Litwin Zofia c. Mikołaja, 85. Lorek Stanisław s. Feliksa, 86. Lorek Janina c. Józefa, 87. Markowski Alfred s. Romana, 88. Markowska Irena c. Aleksandra, 89. Matus Zdzisław s. Michała, 90. Matus Stanisława c. Piotra, 91. Musioł Józef s. Wilhelma, 92. Musioł Anna c. Jana, 93. Oleksy Eryk s. Stefana, 94. Oleksy Amalia c. Jana, 95. Olszowski Alojzy s. Jakuba, 96. Olszowska Joanna c. Leopolda, 97. Paluch Józef s. Józefa, 98. Paluch Wacława c. Jana, 99. Pantoł Michał s. Józefa, 100. Pantoł Genowefa c. Michała, 101. Papierniak Bronisław s. Wincentego, 102. Papierniak Helena c. Franciszka, 103. Pechan Paweł s. Aleksandra, 104. Pechan Janina c. Józefa, 105. Piekarski Wiktor s. Piotra, 106. Piekarska Amalia c. Feliksa, 107. Pielot Wilhelm s. Jana, 108. Pielot Łucja c. Wincentego, 109. Piwowar Władysław s. Władysława, 110. Piwowar Wanda c. Juliana, 111. Prokop Bronisław s. Wacława, 112. Prokop Mieczysława c. Romana, 113. Prokop Henryk s. Franciszka, 114. Prokop Janina c. Leona, 115. Pytel Władysław s. Antoniego, 116. Pytel Zofia c. Jana, 117. Radlak Emilart s. Piotra, 118. Radlak Anna c. Józefa, 119. Radomski Edmund s. Józefa, 120. Radomska Stefania c. Józefa, 121. Rybak Stanisław s. Piotra, 122. Rybak Salomea c. Franciszka, 123. Siebler Paweł s. Henryka, 124. Siebler Mieczysława c. Franciszka, 125. Skorus Stefan s. Władysława, 126. Skorus Feliksa c. Józefa, 127. Smiatek Robert s. Roberta, 128. Smiatek Jadwiga c. Wilhelma, 129. Soblik Maksymilian s. Edwarda, 130. Soblik Maria c. Jana, 131. Staniewski Franciszek s. Ignacego, 132. Staniewska Balbina c. Jana, 133. Syguła Marian s. Wincentego, 134. Syguła Krystyna c. Józefa, 135. Szota Julian s. Franciszka, 136. Szota Julia c. Baltazara, 137. Taborski Franciszek s. Stanisława, 138. Taborska Władysława c. Władysława, 139. Terlikowski Stanisław s. Józefa, 140. Terlikowska Adolfina c. Józefa, 141. Tomczyk Tadeusz s. Jakuba, 142. Tomczyk Sylwestra c. Szczepana, 143. Trzewiczek Józef s. Józefa, 144. Trzewiczek Jadwiga c. Wincentego, 145. Wacławczyk Adolf s. Pawła, 146. Wacławczyk Maria c. Jana, 147. Wilczek Henryk s. Pawła, 148. Wilczek Ema c. Franciszka, 149. Wilczek Jan s. Jana, 150. Wilczek Agnieszka c. Wilhelma, 151. Zabierzewski Jan s. Antoniego, 152. Zabierzewska Barbara c. Michała, 153. Zając Ireneusz s. Wincentego, 154. Zając Krystyna c. Kacpra, 155. Zawadzki Stefan s. Adama, 156. Zawadzka Alfreda c. Józefa, 157. Zięba Czesław s. Bernarda, 158. Zięba Halina c. Józefa, 159. Zięba Jan s. Franciszka, 160. Zięba Janina c. Władysława,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

161. Basicz Piotr s. Michała, 162. Basicz Janina c. Felicjana, 163. Bieniek Franciszek s. Józefa, 164. Bieniek Matylda c. Józefa, 165. Charchut Władysław s. Michała, 166. Charchut Helena c. Jana, 167. Chochła Stanisław s. Feliksa, 168. Chochła Stanisława c. Feliksa, 169. Dzielski Władysław s. Jana, 170. Dzielska Kazimiera c. Franciszka, 171. Gacek Józef s. Stanisława, 172. Gacek Paulina c. Piotra, 173. Golec Teodor s. Franciszka, 174. Golec Anna c. Piotra, 175. Guszpit Jan s. Andrzeja, 176. Guszpit Maria c. Józefa, 177. Hasner Maksymilian, 178. Hasner Marta, 179. Hudy Franciszek, 180. Hudy Władysława, 181. Jendrzejek Emil s. Józefa, 182. Jendrzejek Anna c. Jana, 183. Kiejza Jan s. Apolinarego, 184. Kiejza Bogumiła c. Józefa, 185. Kisiel Eugeniusz s. Michała, 186. Kisiel Marta c. Jana, 187. Korczyński Zbigniew s. Szczepana, 188. Korczyńska Maria c. Piotra, 189. Kowal Mikołaj s. Pawła, 190. Kowal Józefa c. Michała, 191. Krawczyński Marian s. Piotra, 192. Krawczyńska Janina c. Andrzeja, 193. Krzemień Kazimierz s. Józefa, 194. Krzemień Jadwiga c. Jakuba, 195. Kubielas Bolesław s. Józefa, 196. Kubielas Helena c. Zenona, 197. Kupka Antoni s. Aleksandra, 198. Kupka Łucja c. Piotra, 199. Libor Gerard s. Franciszka, 200. Libor Zofia c. Pawła, 201. Łazarz Wojciech s. Wojciecha, 202. Łazarz Maria c. Karola, 203. Matuszek Karol s. Antoniego, 204. Matuszek Anna c. Karola, 205. Micek Stanisław s. Józefa, 206. Micek Władysława c. Józefa, 207. Mrożek Marian s. Jana, 208. Mrożek Marianna c. Stanisława, 209. Paliwoda Mieczysław s. Jana, 210. Paliwoda Gertruda c. Alojzego, 211. Panek Czesław s. Józefa, 212. Panek Kornelia c. Jana, 213. Pasierbek Julian s. Jana, 214. Pasierbek Czesława c. Bronisława, 215. Płonka Michał s. Józefa, 216. Płonka Józefa c. Michała, 217. Puszkarski Edward s. Jana, 218. Puszkarska Helena c. Józefa, 219. Rudnicki Zenon s. Hieronima, 220. Rudnicka Genowefa c. Piotra, 221. Sadowski Szczepan s. Jana, 222. Sadowska Anna c. Stanisława, 223. Semma Wilhelm s. Pawła, 224. Semma Marta c. Antoniego, 225. Siupka Konrad s. Pawła, 226. Siupka Jadwiga c. Karola, 227. Słowik Tadeusz s. Melchiora, 228. Słowik Sabina c. Franciszka, 229. Sydlo Albert s. Franza, 230. Sydlo Maria c. Petera, 231. Szabłowski Piotr s. Stanisława, 232. Szabłowska Józefa c. Jacentego, 233. Szczepański Anastazy s. Andrzeja, 234. Szczepańska Irena c. Jana, 235. Szendzielorz Edward s. Michała, 236. Szendzielorz Anna c. Augustyna, 237. Szydło Józef, 238. Szydło Helena, 239. Waloszek Alfred s. Józefa, 240. Waloszek Klara c. Pawła, 241. Wawrzynek Paweł s. Pawła, 242. Wawrzynek Aniela c. Teofila, 243. Węgrzyk Robert s. Roberta, 244. Węgrzyk Berta c. Franciszka, 245. Wnękowicz Władysław s. Antoniego, 246. Wnękowicz Alfreda c. Piotra, 247. Wodniok Hubert s. Urbana, 248. Wodniok Jadwiga c. Piotra, 249. Zdobylak Władysław s. Jana, 250. Zdobylak Janina c. Antoniego, 251. Żurawicki Tadeusz s. Romana, 252. Żurawicka Janina c. Michała,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

253. Bandurski Jan s. Konstantego, 254. Bandurska Janina c. Jana, 255. Bieńkowski Stanisław s. Franciszka, 256. Bieńkowska Elżbieta c. Stanisława, 257. Chojnacki Aleksander s. Adama, 258. Chojnacka Waleria c. Józefa, 259. Goliat Stanisław s. Stanisława, 260. Goliat Michalina c. Michała, 261. Gościmiński Edmund s. Franciszka, 262. Gościmińska Irena c. Franciszka, 263. Jankowski Alojzy s. Mariana, 264. Jankowska Marianna c. Mieczysława, 265. Jankowski Alojzy s. Józefa, 266. Jankowska Leokadia c. Władysława, 267. Jasiński Józef s. Jana, 268. Jasińska Jadwiga c. Bernarda, 269. Kalinowski Józef s. Alojzego, 270. Kalinowska Maria c. Jana, 271. Klimek Bernard s. Antoniego, 272. Klimek Gertruda c. Antoniego, 273. Kowalski Wincenty s. Bolesława, 274. Kowalska Rozalia c. Franciszka, 275. Koziura Jan s. Michała, 276. Koziura Zofia c. Józefa, 277. Kruszyński Tadeusz s. Jana, 278. Kruszyńska Wanda c. Franciszka, 279. Majewski Stanisław s. Feliksa, 280. Majewska Jadwiga c. Józefa, 281. Makowski Jan s. Tomasza, 282. Makowska Helena c. Teodora, 283. Nelkowski Zygmunt s. Bernarda, 284. Nelkowska Michalina c. Mariana, 285. Paduch Stefan s. Jana, 286. Paduch Jadwiga c. Maksa, 287. Pełkowski Jan s. Franciszka, 288. Pełkowska Kunegunda c. Kazimierza, 289. Pruszewicz Kazimierz s. Feliksa, 290. Pruszewicz Danuta c. Franciszka, 291. Sokołowski Jan s. Andrzeja, 292. Sokołowska Janina c. Józefa, 293. Szaniawski Henryk s. Stefana, 294. Szaniawska Irena c. Jana, 295. Szymański Maksymilian s. Andrzeja, 296. Szymańska Monika c. Jana, 297. Tylus Leon s. Walentego, 298. Tylus Marianna c. Pawła, 299. Wiśniewski Jan s. Józefa, 300. Wiśniewska Kazimiera c. Zygmunta, 301. Wysocki Alfons s. Jana, 302. Wysocka Marta c. Stanisława, 303. Zalewski Leon s. Marcina, 304. Zalewska Jadwiga c. Józefa, 305. Zaostrowcew Stanisław s. Jana, 306. Zaostrowcew Marta c. Franciszka, 307. Złotowski Edmund s. Józefa, 308. Złotowska Jadwiga c. Józefa,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

309. Bazyliński Adolf s. Tomasza, 310. Bazylińska Antonina c. Tomasza, 311. Bełżek Antoni s. Józefa, 312. Bełżek Aniela c. Andrzeja, 313. Botko Ludwik, 314. Botko Janina, 315. Bystryk Tadeusz s. Władysława, 316. Bystryk Krystyna c. Augusta, 317. Czech Jan s. Leona, 318. Czech Maria c. Jana, 319. Czwojdziński Stanisław s. Wawrzyna, 320. Czwojdzińska Klementyna c. Jana, 321. Deska Piotr s. Tomasza, 322. Deska Stefania c. Stanisława, 323. Górski Józef s. Ignacego, 324. Górska Michalina c. Jana, 325. Konon Władysław s. Ignacego, 326. Konon Janina c. Bolesława, 327. Korkoszyński Franciszek s. Michała, 328. Korkoszyńska Anna c. Kazimierza, 329. Krucień Michał s. Michała, 330. Krucień Eudokia c. Mikołaja, 331. Kukiełka Józef s. Józefa, 332. Kukiełka Wanda c. Piotra, 333. Kwiatek Marian s. Piotra, 334. Kwiatek Helena c. Wawrzyńca, 335. Lemiechowicz Stefan, 336. Lemiechowicz Aniela, 337. Mężyk Zenon s. Włodzimierza, 338. Mężyk Helena c. Aleksandra, 339. Mielniczyn Jan s. Grzegorza, 340. Mielniczyn Anna c. Walentego, 341. Nowacki Bronisław s. Tomasza, 342. Nowacka Antonina c. Piotra, 343. Okołowicz Władysław s. Grzegorza, 344. Okołowicz Weronika c. Piotra, 345. Płatek Bolesław s. Jana, 346. Płatek Paulina c. Józefa, 347. Potalski Marian s. Jana, 348. Potalska Helena c. Jana, 349. Skibiński Piotr s. Józefa, 350. Skibińska Teofila c. Jana, 351. Urban Ludwik s. Andrzeja, 352. Urban Stanisława c. Jana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

353. Anuszewski Gabriel s. Stanisława, 354. Anuszewska Felicja c. Józefa, 355. Banak Tadeusz s. Stefana, 356. Banak Irena c. Walentego, 357. Bednarczyk Antoni s. Bazylego, 358. Bednarczyk Eugenia c. Stanisława, 359. Bobrowski Antoni s. Kazimierza, 360. Bobrowska Wanda c. Michała, 361. Brandebura Edward s. Mateusza, 362. Brandebura Henryka c. Andrzeja, 363. Bronowicz Edward s. Feliksa, 364. Bronowicz Krystyna c. Franciszka, 365. Burchard Stanisław s. Franciszka, 366. Burchard Janina c. Edmunda, 367. Dobrowolski Zenon s. Stefana, 368. Dobrowolska Michalina c. Franciszka, 369. Dudziński Henryk s. Stanisława, 370. Dudzińska Regina c. Kazimierza, 371. Gliński Felicjan s. Mariana, 372. Glińska Anna c. Stanisława, 373. Górski Mieczysław s. Feliksa, 374. Górska Helena c. Władysława, 375. Grabski Leon s. Józefa, 376. Grabska Michalina c. Piotra, 377. Grędzicki Marian s. Adama, 378. Grędzicka Jadwiga c. Wojciecha, 379. Grzegorczyk Józef s. Michała, 380. Grzegorczyk Stanisława c. Wojciecha, 381. Hanuszewicz Józef s. Tomasza, 382. Hanuszewicz Marianna c. Jana, 383. Hendrys Zdzisław s. Mikołaja, 384. Hendrys Krystyna c. Józefa, 385. Jachniewicz Jan s. Wojciecha, 386. Jachniewicz Barbara c. Stanisława, 387. Jagiełło Eugeniusz s. Stanisława, 388. Jagiełło Helena c. Franciszka, 389. Jakowiec Jan s. Piotra, 390. Jakowiec Maria c. Stefana, 391. Janda Czesław s. Andrzeja, 392. Janda Stanisława c. Franciszka, 393. Jankowski Wacław s. Jana, 394. Jankowska Zofia c. Bronisława, 395. Kaczyński Tadeusz s. Stanisława, 396. Kaczyńska Anna c. Gustawa, 397. Kamionek Julian s. Wojciecha, 398. Kamionek Krystyna c. Jana, 399. Kawecki Stanisław s. Ludwika, 400. Kawecka Olga c. Jana, 401. Keller Juliusz s. Józefa, 402. Keller Olga c. Bolesława, 403. Kędzielewski Apolinary s. Wacława, 404. Kędzielewska Marianna c. Antoniego, 405. Kielich Zdzisław s. Wacława, 406. Kielich Janina c. Franciszka, 407. Kłopotowski Tadeusz s. Stanisława, 408. Kłopotowska Janina c. Wojciecha, 409. Knapiuk Benedykt s. Czesława, 410. Knapiuk Helena c. Stanisława, 411. Kołodziejski Kazimierz s. Franciszka, 412. Kołodziejska Daniela c. Tomasza, 413. Koperski Tadeusz s. Tomasza, 414. Koperska Danuta c. Bolesława, 415. Korzeb Władysław s. Antoniego, 416. Korzeb Janina c. Jana, 417. Krajewski Stanisław s. Franciszka, 418. Krajewska Aniela c. Szymona, 419. Kraszewski Zygmunt s. Józefa, 420. Kraszewska Marianna c. Feliksa, 421. Krawczyński Kazimierz s. Piotra, 422. Krawczyńska Barbara c. Antoniego, 423. Krypski Henryk s. Kazimierza, 424. Krypska Zenona c. Wacława, 425. Ligocki Tadeusz s. Piotra, 426. Ligocka Bronisława c. Józefa, 427. Ludwisiak Henryk s. Stanisława, 428. Ludwisiak Feliksa c. Stanisława, 429. Łubkowski Włodzimierz s. Zygmunta, 430. Łubkowska Maria c. Stanisława, 431. Łuć Tadeusz s. Teodora, 432. Łuć Apolonia c. Józefa, 433. Milczarek Tadeusz s. Jana, 434. Milczarek Aniela c. Jana, 435. Miroński Lucjan s. Adama, 436. Mirońska Janina c. Walentego, 437. Moch Tadeusz s. Aleksego, 438. Moch Irena c. Michała, 439. Muszyński Jerzy s. Edwarda, 440. Muszyńska Halina c. Kazimierza, 441. Niedzielski Kazimierz s. Eugeniusza, 442. Niedzielska Zofia c. Czesława, 443. Olczyk Seweryn s. Józefa, 444. Olczyk Irena c. Władysława, 445. Pałys Ferdynand s. Jana, 446. Pałys Janina c. Stefana, 447. Pełka Walerian s. Michała, 448. Pełka Genowefa c. Jana, 449. Piwko Ryszard s. Antoniego, 450. Piwko Stanisława c. Stanisława, 451. Pleskot Jan s. Józefa, 452. Pleskot Aleksandra c. Tomasza, 453. Rajewski Edward s. Władysława, 454. Rajewska Wanda c. Wincentego, 455. Ruszkiewicz Stefan s. Stefana, 456. Ruszkiewicz Helena c. Jana, 457. Sasin Ryszard s. Jana, 458. Sasin Helena c. Wojciecha, 459. Sobecki Kazimierz s. Franciszka, 460. Sobecka Marianna c. Sylwestra, 461. Sopoćko Jan s. Jana, 462. Sopoćko Józefa c. Michała, 463. Sowiński Antoni s. Józefa, 464. Sowińska Stanisława c. Franciszka, 465. Strupiński Michał s. Antoniego, 466. Strupińska Władysława c. Stanisława, 467. Szczerkowski Zbigniew s. Hipolita, 468. Szczerkowska Jadwiga c. Władysława, 469. Szkopek Zygmunt s. Szczepana, 470. Szkopek Wanda c. Antoniego, 471. Tolejtis Stanisław s. Jana, 472. Tolejtis Marianna c. Franciszka, 473. Topczewski Henryk s. Władysława, 474. Topczewska Janina c. Józefa, 475. Trojanowski Mieczysław s. Stanisława, 476. Trojanowska Krystyna c. Stanisława, 477. Trusz Jan s. Szymona, 478. Trusz Halina c. Mikołaja, 479. Tymczuk Miron s. Piotra, 480. Tymczuk Helena c. Wincentego, 481. Wachler Tadeusz s. Józefa, 482. Wachler Wacława c. Karola, 483. Wachmistrowicz Władysław s. Adama, 484. Wachmistrowicz Maria c. Eugeniusza, 485. Wąchocki Eugeniusz s. Kazimierza, 486. Wąchocka Janina c. Andrzeja, 487. Wiśniewski Zygmunt s. Michała, 488. Wiśniewska Jadwiga c. Stanisława, 489. Wodziński Stanisław s. Antoniego, 490. Wodzińska Krystyna c. Ignacego, 491. Woźniak Stefan, 492. Woźniak Stanisława, 493. Wronowski Zdzisław s. Teodora, 494. Wronowska Alicja c. Stanisława, 495. Wróblewski Henryk s. Antoniego, 496. Wróblewska Krystyna c. Stanisława, 497. Zakolski Bronisław s. Antoniego, 498. Zakolska Regina c. Aleksandra, 499. Żak Antoni s. Andrzeja, 500. Żak Stanisława c. Władysława, 501. Żmijewski Stanisław s. Edmunda, 502. Żmijewska Stanisława c. Stanisława.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021