Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.

M.P.90.22.176
ZARZĄDZENIE
MINISTRA­KIEROWNIKA URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO­TECHNICZNEGO I WDROŻEŃ
z dnia 24 maja 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo­rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo­technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
Na podstawie art. 50 i 56 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1989 r. Nr 45, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 259, Nr 35, poz. 280 i Nr 40, poz. 318 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 25 i Nr 16, poz. 127) załączniki nr 1 - 3 i nr 5 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zł
1 2 3 4
1 a) Profesor posiadający tytuł naukowy

profesora zwyczajnego

XXI-XXII 915.000-1.150.000
b) Profesor posiadający tytuł profesora

nadzwyczajnego, profesor kontraktowy

XX-XXI 840.000-980.000
2 Docent, docent kontraktowy XVII-XIX 720.000-885.000
3 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany XVI-XVIII 680.000-845.000
4 Adiunkt XIV-XVI 615.000-755.000
5 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany XIII-XV 580.000-710.000
6 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej XII-XIV 535.000-675.000
7 Starszy asystent, starszy asystent biblioteczny, starszy asystent dokumentacji naukowej XI-XIII 495.000-640.000
8 Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej X-XI 480.000-565.000
9 Asystent stażysta VIII-X 400.000-520.000
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK I STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego zł
1 2 3 4
1 Główny specjalista badawczo-techniczny XV-XVII 520.000-795.000
2 Starszy specjalista badawczo-techniczny XIII-XVI 580.000-755.000
3 Specjalista badawczo-techniczny XII-XV 635.000-710.000
ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Kategoria zaszeregowania Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zł
I 180.000-235.000
II 200.000-260.000
III 225.000-285.000
IV 250.000-310.000
V 280.000-340.000
VI 310.000-370.000
VII 340.000-400.000
VIII 370.000-430.000
IX 400.000-460.000
X 430.000-490.000
XI 460.000-525.000
XII 490.000-560.000
XIII 520.000-595.000
XIV 550.000-630.000
XV 585.000-665.000
XVI 615.000-700.000
XVII 650.000-735.000
XVIII 685.000-770.000
XIX 720.000-815.000
ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Godzinowa stawka wynagrodzenia zasadniczego w zł
I do 1.810
II 1.640-1.920
III 1.750-2.040
IV 1.860-2.200
V 1.975-2.370
VI 2.090-2.540
VII 2.205-2.710
VIII 2.320-2.880
IX 2.490-3.050
X 2.710-3.220
XI 2.930-3.400

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1990.22.176

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
Data aktu: 24/05/1990
Data ogłoszenia: 08/06/1990
Data wejścia w życie: 01/04/1990, 08/06/1990