Zużycie surowców (receptury) przy produkcji pieczywa piekarniczego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 11 maja 1959 r.
w sprawie zużycia surowców (receptury) przy produkcji pieczywa piekarniczego.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministrów: Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem (Dz. U. Nr 32, poz. 252) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zezwala się na wypiek i dopuszcza do obrotu pieczywo piekarnicze, którego rodzaje i gatunki oraz normy zużycia surowców (receptury) i normy minimalnej wydajności pieczywa ustalone są w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 lutego 1953 r. w sprawie określenia rodzajów, gatunków oraz norm zużycia surowców do wypieku pieczywa (receptury) i norm wydajności wypieku (Monitor Polski z 1953r. Nr A-27, poz. 318, Nr A-106, poz. 1428 i z 1954 r. Nr A-24, poz. 394) w części dotyczącej spraw unormowanych w niniejszym zarządzeniu.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

RECEPTURY NA PIECZYWO PIEKARNICZE

I.

Pieczywo żytnie.

1.
Chleb żytni razowy.

A.

Opis: produkowany na kwasie z dodatkiem do ciasta soli, formowany na deskach, w koszyczkach lub w formach, wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia razowa typ 2000 100,00 kg
2)
sól biała 1,60-1,90 "
3)
koper 0,05 "
4)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "
5)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 2 kg
1)
bochenki formowane na deskach 145,0 146,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 145,5 146,5
3)
bochenki w formach 146,5 147,5.

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków " 0,70 "

2)
dopuszcza się użycie do 2 kg chleba suchego tartego zamiast takiej samej ilości mąki żytniej typ 2000;
3)
dopuszcza się stosowanie do 0,5 kg drożdży w stosunku do 100 kg mąki.

Uwaga: nieużycie kopru uzależnione jest od życzeń konsumentów za zgodą władz terenowych. Koper można dodać do ciasta lub posypywać bochenki przed włożeniem do pieca.

2.
Chleb żytni "razowiec".

A.

Opis: produkowany na kwasie z dodatkiem soli do ciasta, formowany na deskach lub w koszyczkach, wypiekany w bochenkach podłużnych.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia gruboziarnista typ 2000 100,00 kg
2)
sól biała 1,60-1,80 "
3)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

0,5 kg 1 kg
1)
bochenki formowane na deskach 139,0 141,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 140,0 142,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,20 kg

do posypywania koszyczków " 1,00 "

2)
dopuszcza się stosowanie do 0,5 kg drożdży w stosunku do 100 kg mąki.
3.
Chleb żytni sitkowy.

A.

Opis: produkowany na kwasie z dodatkiem soli do ciasta, formowany na deskach, w koszyczkach lub w formach, wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia sitkowa typ 1400 100,00 kg
2)
sól biała 1,60-1,80 "
3)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "
4)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 2 kg
1)
bochenki formowane na deskach 140,0 141,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 141,0 142,0
3)
bochenki w formach 143,0 144,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków " 0,70 "

2)
dopuszcza się użycie do 2 kg chleba suchego tartego zamiast takiej samej ilości mąki żytniej typ 1400,
3)
dopuszcza się stosowanie do 0,5 kg drożdży w stosunku do 100 kg mąki.
4.
Chleb żytni pytlowy.

A.

Opis: produkowany na kwasie z dodatkiem soli do ciasta, formowany na deskach, w koszyczkach lub w formach wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia pytlowa typ 800 100,00 kg
2)
sól biała 1,50-1,70 "
3)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "
4)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 2 kg
1)
bochenki formowane na deskach 135,0 136,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 137,0 138,0
3)
bochenki w formach 138,0 139,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków " 0,70 "

2)
dopuszcza się dodawanie mąki ziemniaczanej "superior" zamiast mąki żytniej typ 800 w ilości 1% w stosunku do mąki użytej do produkcji,
3)
dopuszcza się stosowanie do 0,5 kg drożdży w stosunku do 100 kg mąki.
5.
Chleb żytni lubelski.

A.

Opis: produkowany na kwasie z dodatkiem soli do ciasta, formowany na deskach lub w koszyczkach, wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia typ 580 100,00 kg
2)
sól biała 1,50-1,70 "
3)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 2 kg
1)
bochenki formowane na deskach 130,0 131,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 132,0 133,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków " 0,70 "

2)
dopuszcza się dodawanie mąki ziemniaczanej "superior" zamiast mąki żytniej typ 580 w ilości 1% w stosunku do użytej mąki do produkcji,
3)
dopuszcza się stosowanie do 0,5 kg drożdży w stosunku do 100 kg mąki.
6.
Chleb żytni starogardzki.

A.

Opis: produkowany z dodatkiem kwasu pełnego, drożdży i soli, przygotowany w formach i w nich wypiekany.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia typ 1850 100,00 kg
2)
sól biała 1,60-1,80 "
3)
drożdże 0,50 "
4)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej 1 kg

bochenki w formach 146,0.

II.

Pieczywo pszenno-żytnie (mieszane).

1.
Chleb nałęczowski.

A.

Opis: produkowany przy użyciu drożdży z dodatkiem soli i kminku do ciasta, formowany na deskach lub w koszyczkach, wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia typ 800 50,00 kg
2)
mąka pszenna typ 850 50,00 "
3)
sól biała 1,50-1,70 kg
4)
drożdże 0,50-1,00 "
5)
kwas mlekowy spożywczy (w razie potrzeby) 0,20-0,40 "
6)
kminek do ciasta 0,15 "
7)
do posypywania wierzchniej skórki chleba:
a)
mak 0,40 "
b)
lub czarnuszka 0,25 "
8)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 2 kg
1)
bochenki formowane na deskach 134,0 135,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 135,0 136,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
zamiast mąki pszennej typ 850 może być użyta mąka pszenna "bułkowa" typ 950 w tych samych ilościach,
2)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków " 0,70 "

Uwaga: nieużycie kminku, maku i czarnuszki uzależnione jest od życzeń konsumentów za zgodą władz terenowych.

2.
Chleb sandomierski.

A.

Opis: produkowany na kwasie z dodatkiem soli i kminku, formowany na deskach, w koszyczkach lub w formach, wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia typ 800 70,00 kg
2)
mąka pszenna "bułkowa" typ 950 30,00 "
3)
sól biała 1,50-1,70 "
4)
kminek do ciasta 0,15 "
5)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "
6)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 2 kg
1)
bochenki formowane na deskach 134,5 135,5
2)
bochenki formowane w koszyczkach 135,5 136,5
3)
bochenki w formach 136,5 137,5

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków " 0,70 "

2)
dopuszcza się stosowanie do 0,80 kg drożdży w stosunku do 100 kg mąki.

Uwaga: nieużycie kminku uzależnione jest od życzeń konsumentów za zgodą władz terenowych.

3.
Chleb łęczycki.

A.

Opis: produkowany na drożdżach z dodatkiem soli i kminku do ciasta, formowany na deskach lub w koszyczkach, wypiekany w bochenkach podłużnych.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia typ 800 50,00 kg
2)
mąka pszenna typ 580 50,00 "
3)
sól biała 1,50-1,70 "
4)
drożdże 0,50-1,00 "
5)
kminek do ciasta 0,20 "
6)
do posypywania wierzchniej skórki chleba:
a)
mak 0,40 "
b)
lub czarnuszka 0,25 "
7)
do posypywania desek i koszyczków:
a)
otręby 1,00 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "

C.

Wydajność minimalna o wadze jednostkowej: 0,7 kg

1)
bochenki formowane na deskach 130,0
2)
bochenki formowane w koszyczkach 131,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,50 kg

do posypywania koszyczków " 1,20 "

Uwaga: nieużycie kminku, maku lub czarnuszki uzależnione jest od życzeń konsumentów za zgodą władz terenowych.

4.
Chleb zakopiański.

A.

Opis: produkowany na drożdżach z dodatkiem soli, mleka zsiadłego lub maślanki oraz kminku i czarnuszki, formowany na deskach, wypiekany w bochenkach okrągłych.

B.

Receptura:

1)
mąka żytnia typ 800 50,00 kg
2)
mąka pszenna typ 580 50,00 "
3)
sól biała 1,20-1,50 "
4)
drożdże 1,00-1,50 "
5)
mleko zsiadłe lub maślanka 40 l
6)
kminek do ciasta 0,15 kg
7)
do posypywania wierzchniej skórki chleba - czarnuszka 0,25 "
8)
do posypywania desek:
a)
otręby 1,00 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej 0,5 kg

bochenki formowane na deskach 135,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta do posypywania desek mąka żytnia w ilościach do 1,50 kg.

III.

Pieczywo pszenne zwykłe.

1.
Drobne pieczywo pszenne zwykłe.

(montowe, poznańskie, parki, paryskie, krakowskie).

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem cukru i soli, o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 98,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 (do odrabiania) 2,00 "
3)
sól biała 1,00-1,50 "
4)
drożdże 0,75-1,50 "
5)
cukier 1,00 "
6)
czarnuszka do 0,30 "
7)
olej jadalny (używany przy kształtowaniu bułek) 0,30 "
8)
kwas mlekowy spożywczy (w razie potrzeby) 0,20-0,40 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

45 g 60 g 90 g 200 g 400 g

125,0 126,0, 127,0 129,0 130,0

D.

Dopuszczalne odchylenia: mąka pszenna typ 850 może być zastąpiona mąką pszenną "bułkową" typ 950 w tych samych ilościach.

Uwaga: nieużycie czarnuszki uzależnione jest od życzeń konsumentów za zgodą władz terenowych.
2.
Chleb pszenny.

A.

Opis: produkowany na drożdżach, formowany na deskach lub w formach, wypiekany w bochenkach o różnych kształtach.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 100,00 kg
2)
sól biała 1,00-1,50 "
3)
drożdże 0,50-1,00 "
4)
kwas mlekowy spożywczy (w razie potrzeby) 0,20-0,40 "
5)
do posypywania desek:
a)
otręby 0,70 "
b)
lub mąka ziemniaczana "superior" 0,30 "
6)
do smarowania blach - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

1 kg 1,5 kg
1)
bochenki formowane na deskach 132,0 133,0
2)
bochenki w formach 133,0 134,0

D.

Dopuszczalne odchylenia:

1)
mąka pszenna typ 850 może być zastąpiona mąką pszenną "bułkową" typ 950 w tych samych ilościach,
2)
w razie braku otrąb lub mąki ziemniaczanej "superior" może być użyta mąka żytnia w ilościach:

do posypywania desek do 1,00 kg

do posypywania koszyczków do 0,70 "

3.
Chleb pszenny "Lecytal".

A.

Opis: produkowany na drożdżach z dodatkiem lecytyny, margaryny, cukru i soli, przygotowany w formach i w nich wypiekany.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 100,00 kg
2)
sól biała 1,00-1,20 "
3)
drożdże 1,20-1,50 "
4)
lecytyna 1,00 "
5)
cukier 1,00 "
6)
margaryna 1,00 "
7)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej 0,5 kg

bochenki w formach 135,0
4.
Chleb Grahama.

A.

Opis: produkowany na drożdżach z dodatkiem soli, przygotowany w formach i w nich wypiekany.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna Grahama typ 1850 100,00 kg
2)
sól biała 1,50-1,70 "
3)
drożdże 0,75-1,50 "
4)
do smarowania foremek - olej jadalny 0,25 "
5)
kwas mlekowy spożywczy (w razie potrzeby) 0,20-0,40 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej 1 kg

bochenki w formach 145,0

D.

Dopuszczalne odchylenia: zamiast kwasu mlekowego spożywczego dopuszcza się użycie maślanki w ilości 20 l.

5.
Bułki grahamki.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem soli i cukru, o podłużnym kształcie.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna Grahama typ 1850 80,00 kg
2)
mąka pszenna typ 850 20,00 "
3)
sól biała 1,50-1,70 "
4)
drożdże 0,75-1,50 "
5)
cukier 3,00 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g

125,0 127,0

6.
Chały smarowane jajkiem.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem jaj, cukru, margaryny i soli.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 99,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 1,00 "
3)
sól biała 1,00-1,20 "
4)
drożdże 2,00-2,50 "
5)
cukier 10,00 "
6)
margaryna 4,00 "
7)
jaja do smarowania (lub 2 kg masy jajowej) 50 szt.
8)
do smarowania blach - olej jadalny 0,25 kg

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

200 g 500 g 1000 g

132,0 134,0 136,0

7.
Chały posypane makiem.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem cukru, margaryny, maku i soli.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 99,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 1,00 "
3)
sól biała 1,00-1,20 "
4)
drożdże 2,00-2,50 "
5)
cukier 10,00 "
6)
margaryna 4,00 "
7)
mak do posypywania 0,70-1,00 "
8)
do smarowania blach - olej jadalny 0,25 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

200 g 500 g 1000 g

132,0 134,0 136,0

8.
Bułki szwedki.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach i zakwasie z dodatkiem cukru, soli i kminku.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 80,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 20,00 "
3)
sól biała 1,30-1,50 "
4)
drożdże 0,70-1,00 "
5)
cukier 2,00 "
6)
kminek (do ciasta) 0,60-1,00 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g 400 g

127,0 128,0 130,0

9.
Bułki solanki.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem cukru, tłuszczu i soli.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 98,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 2,00 "
3)
sól biała (do ciasta) 1,00-1,50 "
4)
drożdże 0,75-1,50 "
5)
cukier 2,00 "
6)
margaryna 1,00 "
7)
sól biała do posypywania (kryształ) 2,00 "
8)
kminek do posypywania do 1,00 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g

124,0 125,0

10.
Bułki z kminkiem.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem cukru, soli i kminku.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 98,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 2,00 "
3)
sól biała 1,00-1,50 "
4)
drożdże 0,75-1,50 "
5)
cukier 5,00 "
6)
kminek 0,50-0,75 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g

127,0 128,0

IV.

Pieczywo pszenne wyborowe.

1.
Bułki warszawianki, rogale, obwarzanki, małgorzatki i inne.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem cukru, tłuszczu i soli.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 78,00 kg
2)
mąka pszenna typ 580 20,00 "
3)
mąka żytnia typ 800 2,00 "
4)
sól biała 1,30-1,70 "
5)
drożdże 1,00-1,50 "
6)
cukier 3,00 "
7)
margaryna 2,00 "
8)
do smarowania blach - olej jadalny 0,25 "
9)
do odrabiania bułek - tłuszcz 0,30 "

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g

125,5 126,5

D.

Dopuszczalne odchylenia: dopuszcza się stosowanie maku do 1 kg.

2.
Bułki maślane.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem mleka, margaryny, cukru i soli.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 80,00 kg
2)
mąka pszenna typ 580 20,00 "
3)
sól biała 1,20-1,50 "
4)
drożdże 2,00-3,00 "
5)
cukier 15,00 "
6)
margaryna 7,00 "
7)
mleko odtłuszczone 20 l.
8)
jaja do smarowania (lub masa jajowa 2 kg) 50 szt.
9)
do smarowania blach - olej jadalny 0,25 kg

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g 200 g

143,0 144,0 145,0

3.
Rogale kruche.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem mleka, margaryny, cukru, soli i jaj.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 78,00 kg
2)
mąka pszenna typ 580 20,00 "
3)
mąka żytnia typ 800 2,00 "
4)
sól biała 1,20-1,50 "
5)
drożdże 2,50-3,50 "
6)
cukier 10,00 "
7)
margaryna 10,00 "
8)
mleko odtłuszczone 10 l.
9)
jaja (lub masa jajowa 2 kg) 50 szt.

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

50 g 100 g 200 g

142,0 143,0 144,0

4.
Chały zdobne.

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem cukru, jaj, margaryny, oleju i soli, posypane kruszonką lub lukrowane.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 580 99,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 1,00 "
3)
sól biała 0,80-1,20 "
4)
drożdże 3,50-4,50 "
5)
cukier 20,00 "
6)
cukier do kruszonki 0,75 "
7)
margaryna 7,00 "
8)
margaryna do kruszonki 0,75 "
9)
jaja do ciasta 75 szt.
10)
jaja do smarowania 35 "
11)
olej jadalny do ciasta 1 l
12)
do smarowania blach - olej jadalny 0,25 kg

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej:

200 g 500 g 1000 g

145,0 147,0 149,0

5.
Obwarzanki (bajgle).

A.

Opis: wypiekane na drożdżach z dodatkiem jaj, cukru, oleju, soli.

B.

Receptura:

1)
mąka pszenna typ 850 78,00 kg
2)
mąka żytnia typ 800 22,00 "
3)
sól biała 0,80-1,00 "
4)
drożdże 0,70-1,00 "
5)
cukier 4,00 "
6)
jaja do ciasta (lub masa jajowa 2 kg) 50 szt.
7)
olej jadalny (do ciasta) 2 kg

C.

Wydajność minimalna przy wadze jednostkowej 100 g 125,0

D.

Dopuszczalne odchylenia: dopuszcza się stosowanie do 1 kg miodu sztucznego do wody podczas gotowania obwarzanków.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021