Zmiana rozporządzenia w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 2178 oraz z 2022 r. poz. 2074) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Stopnie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa Stopnie
wojskowe w wojskach lądowych i w lotnictwie wojskowe w marynarce wojennej w Biurze Ochrony Rządu w Policji w Straży Granicznej w Straży Marszałkowskiej w Państwowej Straży Pożarnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego w Służbie Więziennej w Służbie Celno-Skarbowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
szeregowi szeregowi szeregowi szeregowi Policji szeregowi szeregowi szeregowi straży pożarnej szeregowi szeregowi Służby Więziennej szeregowi Służby Celno-Skarbowej
szeregowy SOP szeregowy marynarz szeregowy posterunkowy szeregowy SG

(marynarz SG)

aplikant strażak szeregowy szeregowy SW aplikant
starszy szeregowy SOP starszy szeregowy starszy marynarz starszy szeregowy starszy posterunkowy starszy szeregowy SG (starszy marynarz SG) starszy aplikant starszy strażak starszy szeregowy starszy szeregowy SW starszy aplikant
starszy szeregowy specjalista starszy marynarz specjalista
podoficerowie podoficerowie młodsi podoficerowie podoficerowie Policji podoficerowie podoficerowie podoficerowie straży pożarnej podoficerowie podoficerowie Służby Więziennej podoficerowie Służby Celno-Skarbowej
kapral SOP kapral mat kapral kapral SG (mat SG) sekcyjny kapral kapral SW młodszy rewident
starszy kapral starszy mat starszy sekcyjny starszy kapral starszy kapral SW
plutonowy SOP plutonowy bosmanmat plutonowy sierżant Policji plutonowy SG (bosmanmat SG) młodszy strażnik młodszy ogniomistrz plutonowy plutonowy SW rewident
starszy plutonowy starszy rewident
sierżant SOP sierżant bosman sierżant starszy sierżant Policji sierżant SG (bosman SG) strażnik ogniomistrz sierżant sierżant SW młodszy rachmistrz
starszy sierżant SG (starszy bosman SG) starszy sierżant starszy sierżant SW rachmistrz
starszy sierżant SOP starszy sierżant starszy bosman starszy sierżant sierżant sztabowy Policji sierżant sztabowy SG (bosman sztabowy SG) starszy strażnik starszy ogniomistrz sierżant sztabowy sierżant sztabowy SW starszy rachmistrz
starszy sierżant sztabowy starszy sierżant sztabowy SW
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11
chorążowie chorążowie aspiranci Policji chorążowie chorążowie aspiranci straży pożarnej chorążowie chorążowie Służby Więziennej aspiranci Służby Celno-Skarbowej
młodszy chorąży SOP młodszy chorąży młodszy chorąży marynarki młodszy chorąży młodszy aspirant Policji młodszy chorąży SG młodszy aspirant młodszy aspirant młodszy chorąży młodszy chorąży SW młodszy aspirant
aspirant aspirant
podoficerowie starsi
chorąży SOP chorąży chorąży marynarki chorąży aspirant Policji chorąży SG starszy aspirant starszy aspirant chorąży chorąży SW aspirant
starszy chorąży starszy chorąży marynarki
starszy chorąży

SOP

starszy chorąży sztabowy starszy chorąży sztabowy marynarki starszy chorąży starszy aspirant Policji starszy chorąży SG aspirant sztabowy aspirant sztabowy starszy chorąży starszy chorąży SW starszy aspirant
młodszy chorąży sztabowy
chorąży sztabowy
aspirant sztabowy Policji chorąży sztabowy SG starszy chorąży sztabowy chorąży sztabowy SW
starszy chorąży sztabowy SG starszy chorąży sztabowy SW
oficerowie oficerowie młodsi oficerowie oficerowie młodsi Policji oficerowie oficerowie oficerowie straży pożarnej oficerowie oficerowie Służby Więziennej oficerowie młodsi Służby Celno-Skarbowej
podporucznik SOP podporucznik podporucznik marynarki podporucznik podkomisarz Policji podporucznik SG podkomisarz młodszy kapitan podporucznik podporucznik SW podkomisarz
porucznik SOP porucznik porucznik marynarki porucznik komisarz Policji porucznik SG komisarz kapitan porucznik porucznik SW komisarz
kapitan SOP kapitan kapitan marynarki kapitan nadkomisarz Policji kapitan SG nadkomisarz starszy kapitan kapitan kapitan SW nadkomisarz
oficerowie starsi oficerowie starsi Policji oficerowie starsi Służby Celno-Skarbowej
major SOP major komandor podporucznik major podinspektor Policji major SG (komandor podporucznik SG) podinspektor młodszy brygadier major major SW podinspektor
podpułkownik SOP podpułkownik komandor porucznik podpułkownik młodszy inspektor Policji podpułkownik SG (komandor porucznik SG) młodszy inspektor brygadier podpułkownik podpułkownik SW młodszy inspektor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pułkownik SOP pułkownik komandor pułkownik inspektor Policji pułkownik SG (komandor SG) inspektor starszy brygadier pułkownik pułkownik SW inspektor
generałowie i admirałowie generałowie Policji generałowie Służby Celno-Skarbowej
generał brygady SOP generał brygady kontradmirał generał brygady nadinspektor Policji generał brygady SG (kontradmirał SG) nadinspektor nadbrygadier generał brygady generał SW nadinspektor
generał dywizji SOP generał dywizji wiceadmirał generał dywizji generalny inspektor Policji generał dywizji SG (wiceadmirał SG) generał brygadier generał inspektor SW generał
generał broni admirał floty
generał admirał

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.252

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 17/01/2023
Data ogłoszenia: 07/02/2023
Data wejścia w życie: 22/02/2023