Granica portu morskiego w Kamieniu Pomorskim.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Granicę portu morskiego w Kamieniu Pomorskim stanowią linie łączące kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 133 oraz od 134 do 140.
§  2. 
Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim, o których mowa w § 1, w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Granica portu morskiego w Kamieniu Pomorskim jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim (Dz. U. poz. 1424).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W KAMIENIU POMORSKIM

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°58'28,5918"N 14°46'28,0010"E
2 53°58'27,5009"N 14°46'28,4283"E
3 53°58'28,3305"N 14°46'27,0384"E
4 53°58'28,8617"N 14°46'25,1496"E
5 53°58'28,7938"N 14°46'20,8801"E
6 53°58'28,7082"N 14°46'15,8693"E
7 53°58'27,2307"N 14°46'16,2467"E
8 53°58'26,5174"N 14°46'16,3746"E
9 53°58'26,5426"N 14°46'15,8148"E
10 53°58'26,6146"N 14°46'14,6078"E
11 53°58'26,6266"N 14°46'14,4497"E
12 53°58'26,7696"N 14°46'12,6010"E
13 53°58'26,7819"N 14°46'12,4231"E
14 53°58'26,6988"N 14°46'12,2925"E
15 53°58'26,3800"N 14°46'11,1699"E
16 53°58'26,0221"N 14°46'10,0586"E
17 53°58'25,6557"N 14°46'9,0741"E
18 53°58'25,5670"N 14°46'8,9034"E
19 53°58'25,4004"N 14°46'8,3837"E
20 53°58'25,1852"N 14°46'7,8334"E
21 53°58'25,0497"N 14°46'7,4841"E
22 53°58'24,7274"N 14°46'6,6086"E
23 53°58'23,9606"N 14°46'4,3204"E
24 53°58'23,7164"N 14°46'3,6294"E
25 53°58'23,6085"N 14°46'3,5619"E
26 53°58'23,5658"N 14°46'3,2412"E
27 53°58'23,7847"N 14°46'3,0265"E
28 53°58'24,2235"N 14°46'2,6099"E
29 53°58'24,5454"N 14°46'2,3041"E
30 53°58'24,7159"N 14°46'2,1254"E
31 53°58'24,7991"N 14°46'2,0333"E
32 53°58'24,3752"N 14°46'0,9147"E
33 53°58'24,0528"N 14°46'0,1396"E
34 53°58'23,7815"N 14°45'59,5441"E
35 53°58'23,6821"N 14°45'59,3263"E
36 53°58'23,3658"N 14°45'58,6461"E
37 53°58'22,8322"N 14°45'57,9067"E
38 53°58'22,6425"N 14°45'57,6631"E
39 53°58'22,4515"N 14°45'57,4172"E
40 53°58'21,8419"N 14°45'56,8012"E
41 53°58'20,7343"N 14°45'55,6086"E
42 53°58'20,5108"N 14°45'55,4299"E
43 53°58'20,1625"N 14°45'55,1509"E
44 53°58'19,6014"N 14°45'54,7135"E
45 53°58'18,9825"N 14°45'54,1381"E
46 53°58'18,6588"N 14°45'53,8459"E
47 53°58'17,9280"N 14°45'53,1658"E
48 53°58'17,3941"N 14°45'52,7425"E
49 53°58'16,8471"N 14°45'52,3928"E
50 53°58'16,2672"N 14°45'51,9446"E
51 53°58'16,0549"N 14°45'51,8942"E
52 53°58'16,0832"N 14°45'51,8024"E
53 53°58'16,0366"N 14°45'51,7626"E
54 53°58'15,9444"N 14°45'52,2564"E
55 53°58'15,8541"N 14°45'52,2388"E
56 53°58'15,2559"N 14°45'52,2032"E
57 53°58'15,2257"N 14°45'52,9407"E
58 53°58'14,0173"N 14°45'52,7846"E
59 53°58'13,1856"N 14°45'52,6088"E
60 53°58'13,2079"N 14°45'52,1056"E
61 53°58'13,0131"N 14°45'52,0781"E
62 53°58'12,8589"N 14°45'52,0987"E
63 53°58'12,8332"N 14°45'52,5444"E
64 53°58'11,1970"N 14°45'52,3155"E
65 53°58'11,0658"N 14°45'51,8828"E
66 53°58'10,9883"N 14°45'51,9134"E
67 53°58'10,9362"N 14°45'51,4337"E
68 53°58'10,9240"N 14°45'51,3202"E
69 53°58'10,9249"N 14°45'51,2571"E
70 53°58'10,0030"N 14°45'51,2453"E
71 53°58'9,3431"N 14°45'51,2369"E
72 53°58'8,6065"N 14°45'51,3793"E
73 53°58'7,9404"N 14°45'51,6607"E
74 53°58'7,7782"N 14°45'49,2541"E
75 53°58'6,3341"N 14°45'49,1796"E
76 53°58'4,8905"N 14°45'48,8487"E
77 53°58'4,7403"N 14°45'48,8178"E
78 53°58'4,5751"N 14°45'48,8341"E
79 53°58'4,4676"N 14°45'50,6138"E
80 53°58'4,1635"N 14°45'51,3896"E
81 53°58'4,0354"N 14°45'51,4002"E
82 53°58'3,4322"N 14°45'51,4618"E
83 53°58'3,4258"N 14°45'51,4623"E
84 53°58'3,0372"N 14°45'51,0937"E
85 53°58'2,6358"N 14°45'49,7947"E
86 53°58'2,4844"N 14°45'49,1175"E
87 53°58'2,0200"N 14°45'49,4684"E
88 53°58'1,7140"N 14°45'49,1756"E
89 53°58'1,6862"N 14°45'49,1489"E
90 53°58'2,3212"N 14°45'48,6872"E
91 53°58'2,1700"N 14°45'47,9595"E
92 53°58'2,4512"N 14°45'47,8570"E
93 53°58'2,4895"N 14°45'47,7657"E
94 53°58'2,5898"N 14°45'47,4239"E
95 53°58'3,4078"N 14°45'46,2584"E
96 53°58'3,8256"N 14°45'46,5430"E
97 53°58'4,2655"N 14°45'46,8828"E
98 53°58'4,8100"N 14°45'47,4003"E
99 53°58'5,1246"N 14°45'48,3180"E
100 53°58'6,4325"N 14°45'48,5888"E
101 53°58'7,4136"N 14°45'48,1125"E
102 53°58'7,6056"N 14°45'47,6846"E
103 53°58'7,7049"N 14°45'47,3850"E
104 53°58'7,7397"N 14°45'46,7835"E
105 53°58'8,0763"N 14°45'46,2736"E
106 53°58'8,3762"N 14°45'45,9586"E
107 53°58'8,5848"N 14°45'45,7605"E
108 53°58'8,9496"N 14°45'45,8824"E
109 53°58'13,0275"N 14°45'45,7106"E
110 53°58'14,7578"N 14°45'45,7704"E
111 53°58'19,2941"N 14°45'51,2645"E
112 53°58'21,3656"N 14°45'46,0718"E
113 53°58'28,1565"N 14°45'49,7601"E
114 53°58'28,8515"N 14°45'51,4824"E
115 53°58'29,4193"N 14°45'56,0108"E
116 53°58'31,6296"N 14°46'3,6457"E
117 53°58'33,6628"N 14°46'10,0126"E
118 53°58'33,2519"N 14°46'16,5402"E
119 53°58'29,0265"N 14°46'15,6629"E
120 53°58'29,0273"N 14°46'15,8023"E
121 53°58'29,0332"N 14°46'16,1441"E
122 53°58'29,0448"N 14°46'16,8205"E
123 53°58'29,0601"N 14°46'17,6803"E
124 53°58'29,0742"N 14°46'18,4796"E
125 53°58'29,0934"N 14°46'19,5780"E
126 53°58'29,1088"N 14°46'20,5250"E
127 53°58'29,1172"N 14°46'21,0418"E
128 53°58'29,1391"N 14°46'22,3673"E
129 53°58'29,1629"N 14°46'23,8158"E
130 53°58'29,1713"N 14°46'24,3298"E
131 53°58'29,1848"N 14°46'25,1523"E
132 53°58'28,7279"N 14°46'26,9358"E
133 53°58'28,6220"N 14°46'27,3764"E
134 53°58'22,5849"N 14°45'59,2924"E
135 53°58'22,8460"N 14°45'59,6591"E
136 53°58'22,6321"N 14°45'59,9637"E
137 53°58'22,6182"N 14°45'59,9375"E
138 53°58'22,3694"N 14°45'59,4094"E
139 53°58'22,2549"N 14°45'59,2750"E
140 53°58'22,3470"N 14°45'59,0326"E

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GRANICA PORTU MORSKIEGO W KAMIENIU POMORSKIM

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2510

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Granica portu morskiego w Kamieniu Pomorskim.
Data aktu: 15/11/2023
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 05/12/2023