Informacje przekazywane w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie informacji przekazywanych w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego

Na podstawie art. 59dg ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, 1285, 1394 i 1723) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 59dg ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, terminy ich przekazywania oraz wzory formularzy sprawozdawczych.
§  2. 
Szczegółowy zakres informacji przekazywanych w:
1)
kwartalnym sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, zwanym dalej "sprawozdaniem kwartalnym", oraz wzór formularza sprawozdawczego sprawozdania kwartalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
rocznym sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, zwanym dalej "sprawozdaniem rocznym", oraz wzór formularza sprawozdawczego sprawozdania rocznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu kwartalnym obejmują informacje na koniec kwartału kalendarzowego.
2. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym obejmują informacje na koniec roku obrotowego.
3. 
W przypadku instytucji pożyczkowej rozpoczynającej wykonywanie działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego w dniu innym niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego informacje zawarte w:
1)
sprawozdaniu kwartalnym obejmują okres od dnia jej rozpoczęcia do końca kwartału kalendarzowego, w którym rozpoczęła jej wykonywanie;
2)
sprawozdaniu rocznym obejmują okres od dnia jej rozpoczęcia do końca roku obrotowego, w którym rozpoczęła jej wykonywanie.
§  4. 
1. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu kwartalnym przekazuje się nie później niż w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego, którego dotyczy to sprawozdanie.
2. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym przekazuje się nie później niż w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
§  5. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego przekazuje się po raz pierwszy:
1)
za I kwartał kalendarzowy 2024 r. - w przypadku sprawozdań, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
za rok obrotowy, który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2023 r. - w przypadku sprawozdań, o których mowa w § 2 pkt 2.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

(w tym szczegółowy zakres przekazywanych informacji)

FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

(w tym szczegółowy zakres przekazywanych informacji)

FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO1)

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2503

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Informacje przekazywane w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.
Data aktu: 31/10/2023
Data ogłoszenia: 17/11/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024