Specjalny obszar ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086 2 ), obejmujący obszar 976,47 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 698479,37 451539,54
2 698495,66 451524,21
3 698513,10 451507,79
4 698513,11 451507,79
5 698572,64 451521,68
6 698572,64 451521,68
7 698628,20 451553,43
8 698652,01 451547,48
9 698678,19 451575,20
10 698680,54 451582,27
11 698680,57 451582,35
12 698683,53 451591,25
13 698748,10 451523,66
14 698774,65 451476,59
15 698774,66 451476,58
16 698779,48 451466,93
17 698827,16 451418,65
18 698889,32 451346,83
19 698898,37 451297,35
20 698894,75 451264,15
21 698894,75 451230,96
22 698915,87 451191,13
23 698936,39 451179,66
24 698995,54 451165,78
25 699062,52 451145,27
26 699062,53 451145,26
27 699172,36 451058,36
28 699172,37 451058,36
29 699196,50 451014,91
30 699200,12 451008,27
31 699200,12 451008,27
32 699223,66 450966,02
33 699215,82 450955,16
34 699214,89 450954,27
35 699187,45 450928,00
36 699162,10 450908,09
37 699151,24 450902,05
38 699137,43 450893,42
39 699131,93 450889,98
40 699108,39 450878,51
41 699108,39 450878,51
42 699092,10 450871,88
43 699038,39 450844,72
44 698990,71 450821,78
45 698978,64 450813,94
46 698965,36 450806,09
47 698955,11 450803,08
48 698955,10 450803,08
49 698938,81 450800,06
50 698912,25 450798,85
51 698853,11 450797,64
52 698807,85 450796,44
53 698722,15 450787,99
54 698722,15 450787,99
55 698702,23 450784,97
56 698640,07 450778,94
57 698621,36 450777,73
58 698570,67 450763,85
59 698556,79 450760,23
60 698535,06 450751,17
61 698515,75 450745,74
62 698514,21 450744,87
63 698514,19 450744,85
64 698511,53 450743,33
65 698500,66 450737,90
66 698493,40 450734,84
67 698489,20 450733,07
68 698484,89 450732,04
69 698476,52 450730,05
70 698466,99 450730,42
71 698466,91 450730,42
72 698460,83 450730,66
73 698432,47 450734,28
74 698432,47 450734,28
75 698417,38 450737,90
76 698404,70 450734,88
77 698393,84 450732,47
78 698386,91 450733,16
79 698386,84 450733,17
80 698381,77 450733,67
81 698377,63 450734,50
82 698372,72 450735,48
83 698369,19 450741,29
84 698364,27 450749,36
85 698355,22 450765,06
86 698349,75 450769,43
87 698343,15 450774,71
88 698343,15 450774,71
89 698314,78 450751,17
90 698301,51 450736,69
91 698284,61 450721,60
92 698273,75 450713,76
93 698273,75 450713,76
94 698270,12 450711,34
95 698254,43 450702,89
96 698252,03 450701,29
97 698251,98 450701,26
98 698247,19 450698,07
99 698238,14 450686,60
100 698226,07 450675,13
101 698226,06 450675,13
102 698195,89 450654,01
103 698187,38 450646,15
104 698187,20 450645,99
105 698172,36 450632,28
106 698158,48 450625,65
107 698152,44 450618,40
108 698148,39 450615,60
109 698144,59 450612,97
110 698113,82 450593,06
111 698113,82 450593,06
112 698107,82 450589,24
113 698107,63 450589,12
114 698054,07 450555,04
115 698049,24 450552,02
116 698026,31 450534,52
117 697987,68 450503,13
118 697962,34 450483,82
119 697946,65 450471,75
120 697931,56 450461,50
121 697931,56 450461,49
122 697924,32 450456,66
123 697913,45 450449,42
124 697904,40 450445,20
125 697889,31 450438,56
126 697857,93 450425,88
127 697864,13 450372,86
128 697908,87 450308,67
129 697969,18 450219,18
130 697994,47 450178,33
131 698021,70 450125,81
132 698039,21 450069,39
133 698060,61 450003,25
134 698076,17 449942,95
135 698089,79 449878,75
136 698126,75 449804,83
137 698148,15 449765,92
138 698200,67 449725,07
139 698284,32 449655,04
140 698311,56 449643,37
141 698303,77 449612,24
142 698301,83 449577,22
143 698290,16 449518,86
144 698270,70 449474,12
145 698276,54 449396,31
146 698274,60 449337,95
147 698278,49 449256,25
148 698278,49 449195,94
149 698275,39 449164,84
150 698277,05 449163,51
151 698303,75 449142,15
152 698342,93 449066,84
153 698361,00 449027,68
154 698385,06 449009,62
155 698466,44 448988,53
156 698583,87 448904,19
157 698704,37 448834,94
158 698767,62 448819,88
159 698876,00 448819,88
160 698903,12 448783,72
161 698957,38 448621,10
162 698963,37 448596,97
163 698918,18 448578,91
164 698857,94 448563,85
165 698806,75 448301,82
166 698779,85 448236,78
167 698779,80 448236,67
168 698734,50 448127,12
169 698638,07 448015,69
170 698574,81 447946,40
171 698568,81 447841,00
172 698433,25 447666,28
173 698532,69 447597,03
174 698427,25 447437,37
175 698382,07 447371,12
176 698342,93 447325,94
177 698005,56 447157,28
178 698086,87 447054,87
179 698068,81 447003,66
180 698451,37 446591,03
181 698397,13 446473,56
182 698324,87 446377,19
183 698282,69 446286,85
184 698412,19 446229,60
185 698538,69 446175,37
186 698589,10 446141,49
187 698662,29 446230,14
188 698742,02 446294,40
189 698755,70 446305,71
190 698802,71 446334,86
191 698821,75 446349,14
192 698849,12 446381,27
193 698905,05 446434,23
194 698940,15 446460,41
195 698962,76 446487,18
196 698990,13 446521,09
197 699028,21 446548,46
198 699054,99 446572,86
199 699073,43 446597,85
200 699099,02 446637,71
201 699172,80 446769,21
202 699196,60 446806,69
203 699204,33 446826,92
204 699204,93 446845,37
205 699207,04 446864,28
206 699202,88 446900,57
207 699202,88 446931,51
208 699201,09 446961,85
209 699202,28 446992,79
210 699211,21 447019,57
211 699239,17 447124,88
212 699255,83 447193,90
213 699259,40 447234,96
214 699273,09 447304,57
215 699296,29 447416,43
216 699311,76 447492,59
217 699324,26 447524,72
218 699362,93 447622,90
219 699393,28 447677,63
220 699414,10 447704,41
221 699439,09 447756,17
222 699452,18 447782,95
223 699456,34 447825,19
224 699459,32 447850,18
225 699503,35 447988,82
226 699533,10 448062,60
227 699564,63 448108,41
228 699574,15 448126,26
229 699580,10 448151,25
230 699584,86 448215,51
231 699599,74 448256,57
232 699641,39 448324,99
233 699690,77 448366,04
234 699737,18 448382,11
235 699802,04 448408,88
236 699823,46 448416,62
237 699831,19 448427,33
238 699838,33 448442,80
239 699837,14 448479,09
240 699838,93 448565,37
241 699847,26 448601,07
242 699875,52 448653,06
243 699952,74 448681,62
244 700044,76 448707,01
245 700076,50 448728,17
246 700092,36 448735,57
247 700155,83 448715,47
248 700187,56 448714,41
249 700208,72 448729,22
250 700248,91 448766,25
251 700314,49 448840,29
252 700351,52 448895,29
253 700424,50 448969,34
254 700464,70 449004,24
255 700487,97 449009,53
256 700480,56 449170,31
257 700492,95 449260,00
258 700474,50 449288,65
259 700457,91 449320,65
260 700432,65 449361,76
261 700426,38 449386,49
262 700428,82 449425,08
263 700428,83 449425,16
264 700429,59 449437,25
265 700423,16 449456,76
266 700411,20 449471,12
267 700407,34 449518,59
268 700406,14 449537,97
269 700395,80 449547,00
270 700369,46 449544,23
271 700350,03 449541,27
272 700348,76 449555,36
273 700376,38 449603,71
274 700399,03 449659,18
275 700420,20 449665,61
276 700432,39 449660,00
277 700440,69 449643,97
278 700454,39 449631,32
279 700457,13 449604,91
280 700469,29 449601,07
281 700490,32 449661,87
282 700496,43 449693,27
283 700491,70 449709,14
284 700470,67 449709,77
285 700444,48 449714,04
286 700434,07 449719,61
287 700440,21 449749,25
288 700458,79 449789,08
289 700481,13 449832,26
290 700490,30 449847,77
291 700504,99 449868,43
292 700533,07 449924,47
293 700551,06 449958,09
294 700568,65 449977,15
295 700593,51 449993,54
296 700617,48 449978,19
297 700617,00 449961,09
298 700603,74 449922,44
299 700597,96 449890,85
300 700587,20 449856,98
301 700594,38 449851,91
302 700611,51 449851,44
303 700621,79 449868,20
304 700641,97 449894,52
305 700655,01 449923,38
306 700672,62 449939,96
307 700577,00 450357,65
308 700613,78 450361,50
309 700600,69 450503,46
310 700493,19 450413,73
311 700466,91 450385,31
312 700387,09 450785,83
313 700457,28 450848,73
314 700377,03 450926,46
315 700240,29 451116,93
316 700077,25 451355,88
317 700016,48 451623,09
318 699900,72 451874,38
319 699755,78 452065,92
320 699463,87 452304,51
321 699297,74 452438,07
322 699263,35 452459,49
323 699254,37 452465,07
324 699011,92 452616,00
325 698850,80 452718,22
326 698750,63 452796,21
327 698626,74 452892,66
328 698606,24 452908,62
329 698572,23 452857,04
330 698517,76 452775,34
331 698457,46 452736,43
332 698367,97 452689,74
333 698280,43 452645,00
334 698227,91 452586,64
335 698206,51 452574,97
336 698153,98 452596,37
337 698117,02 452611,93
338 698072,28 452619,71
339 698039,21 452619,71
340 698002,25 452596,37
341 697980,85 452592,48
342 697827,17 452590,53
343 697724,07 452580,80
344 697757,14 452522,44
345 697778,54 452479,65
346 697799,94 452450,47
347 697807,72 452374,60
348 697811,61 452252,04
349 697809,66 452162,56
350 697764,92 452034,17
351 697727,96 451931,07
352 697704,61 451872,71
353 697655,98 451726,81
354 697774,65 451754,04
355 697873,86 451771,55
356 697975,02 451779,33
357 698006,14 451779,33
358 698099,52 451734,59
359 698231,80 451660,67
360 698344,63 451606,20
361 698401,04 451621,76
362 698451,62 451565,34
363 698479,37 451539,54
364 698479,37 451539,54
____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
5 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)
Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus osiadła
2 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022