Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z 2020 r. poz. 82 i 1459 oraz z 2021 r. poz. 211 i 1036) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części zatytułowanej "BRANŻA BUDOWLANA (BUD)":
a)
po pozycji dotyczącej zawodu "Monter konstrukcji budowlanych" o symbolu cyfrowym 711102 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych" o symbolu cyfrowym 711906 w brzmieniu:
Monter konstrukcji targowo - wystawienniczych 711906 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.30.

Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo - wystawienniczych i scen

3 X
b)
po pozycji dotyczącej zawodu "Technik inżynierii środowiska i melioracji" o symbolu cyfrowym 311208 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik izolacji przemysłowych" o symbolu cyfrowym 311608, pozycję dotyczącą zawodu "Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej" o symbolu cyfrowym 311222 oraz pozycję dotyczącą zawodu "Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego" o symbolu cyfrowym 311223 w brzmieniu:
Technik izolacji przemysłowych 311608 IV gospodarki X X BUD.07.

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

3 X
BUD.31.

Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów

4 X
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.10.

Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

BUD.32.

Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej

3 X
4 X
Technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego 311223 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.30.

Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo - wystawienniczych i scen

BUD.33.

Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo - wystawienniczych i scen

3 X
4 X
2)
w części zatytułowanej "BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO (TWO)":
a)
po pozycji dotyczącej zawodu "Technik budowy jednostek pływających" o symbolu cyfrowym 311942 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik elektroautomatyk okrętowy" o symbolu cyfrowym 315106 w brzmieniu:
Technik elektroautomatyk okrętowy 315106 V gospodarki morskiej X 2* TWO.10.

Montaż i uruchamianie systemów automatyki okrętowej

TWO.11.

Wykonywanie i organizacja prac związanych z eksploatacją systemów automatyki okrętowej

4 1) Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
5
b)
po pozycji dotyczącej zawodu "Technik nawigator morski" o symbolu cyfrowym 315214 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik przemysłu jachtowego" o symbolu cyfrowym 311947 w brzmieniu:
Technik przemysłu jachtowego 311947 IV gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X X TWO.02.

Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

TWO.12.

Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi

3 X
4 X
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.204

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Data aktu: 26/01/2022
Data ogłoszenia: 28/01/2022
Data wejścia w życie: 01/09/2022