Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dz.U.2021.168
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 513 oraz z 2021 r. poz. 14).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Lp. FIRMA SPÓŁKI PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY CZŁONEK RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA,

W TYM JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA

NUMER KRS ZAKRES PRZEKAZANYCH UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 UST. 1 USTAWY O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM
1. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prezes Rady Ministrów 0000037957 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
2. Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prezes Rady Ministrów 0000466256 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
3. Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000055912 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
4. Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000207124 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
5. AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sanoku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000067912 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
6. "BEZETEN" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bytomiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000216521 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
7. Biuro Handlowe "CONCRET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000130020 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
8. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070851 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
9. Cegielnie Kutnowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000333979 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
10. Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000127140 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
11. Chemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000100551 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
12. Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000186112 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
13. Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Cieszynie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000274209 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
14. Daewoo Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000037343 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
15. Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000016853 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
16. Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000085139 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
17. Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000035275 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
18. EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000044777 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
19. Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Leżajsku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000106213 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
20. FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000097716 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
21. Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000109444 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
22. Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000026012 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
23. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000014800 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
24. Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000075508 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
25. Huta Szkła Gospodarczego "ZAWIERCIE" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000043226 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
26. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000295898 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
27. "INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000079235 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
28. Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000064238 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
29. Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000171630 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
30. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wilkowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000246335 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
31. Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000022237 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
32. Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krośnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000010660 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
33. Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000590980 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
34. LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000006923 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
35. Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w Świebodzinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000034968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
36. Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000045641 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
37. MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000021977 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
38. Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000060730 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
39. MESKO - AGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000034886 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
40. "METALCHEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Annopolu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000061298 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
41. METRON - NIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000057827 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
42. Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000107392 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
43. Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000291803 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
44. OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000245701 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
45. Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000217265 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
46. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000288470 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
47. PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000329573 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
48. PKS Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Targu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000313335 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
49. PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000161895 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
50. POLANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000288816 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
51. "POL-DRÓG Chojnice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pawłówku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000111726 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
52. "Polska Agencja Rozwoju Turystyki" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000043695 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
53. Polski Monopol Loteryjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000077431 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
54. Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000031738 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
55. "Polskie Nagrania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000235550 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
56. PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000121606 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
57. "Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000106418 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
58. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000311546 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
59. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000067092 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
60. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku-Zdroju Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000051440 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
61. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069983 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
62. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000319537 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
63. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000052910 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
64. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000047244 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
65. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000377163 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
66. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Puławach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000300196 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
67. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000212144 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
68. Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000049952 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
69. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROMOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000084500 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
70. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarski e "PZZ" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000179749 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
71. Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000136430 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
72. Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000063527 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
73. "PZZ AGRO-PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzelowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000108580 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
74. Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069432 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
75. REGNON Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000072586 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
76. Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011274 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
77. Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000245948 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
78. "Teofilów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000007187 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
79. Tłocznia Metali "Pressta" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000026874 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
80. TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000021598 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
81. "Tradecom" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000050948 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
82. Unimor Radiocom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000066791 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
83. UNITRA-UNIZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000293968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
84. Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jawczycach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000320810 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
85. WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000393247 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
86. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Poznaniu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000379574 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
87. Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000055396 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
88. Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Andrychowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000065325 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
89. Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ostródzie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000319968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
90. Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzozowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000107922 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
91. Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000076661 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
92. Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000002251 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
93. Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000049427 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
94. Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000080230 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
95. Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000038544 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
96. Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011226 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
97. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LENWIT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000051300 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
98. Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krasnymstawie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000070087 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
99. Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "LENORA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000151326 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
100. Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000069600 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
101. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000048645 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
102. Zakłady Tkanin Wełnianych "MAZOVIA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000011591 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
103. Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" Spółka Akcyjna z siedzibą w Pionkach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000206684 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
104. Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000037545 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
105. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000146925 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
106. Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000046731 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
107. ZMK Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000056738 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
108. Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw finansów publicznych 0000636771 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
109. BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw instytucji finansowych 0000022931 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
110. Centrum Logistyczne GRYF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000070356 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
111. Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000201647 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
112. C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000024354 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
113. "Chłodnia Szczecińska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000038389 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
114. Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000285139 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
115. Marina Hotele Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000165153 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
116. Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000011871 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
117. Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000019880 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
118. Polskie Ratownictwo Okrętowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000616517 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
119. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000062574 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
120. Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000060409 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
121. STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Spółka z ograniczoną w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000028502 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
122. Stocznia Szczecińska "Porta Holding" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000043467 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
123. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000033768 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
124. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000040398 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
125. Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 0000082699 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
126. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "ODRA 3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000029387 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
127. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tczewie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000081968 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
128. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000015995 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
129. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 0000051899 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
130. Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000067663 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
131. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000078704 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
132. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000037873 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
133. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000183992 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
134. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000195933 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
135. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000139719 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
136. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000124925 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
137. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
138. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000049387 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
139. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000130672 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
140. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000144209 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
141. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań"

Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000097316 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
142. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000038114 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
143. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000124187 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
144. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000121087 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
145. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000075953 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
146. "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000089881 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
147. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000082137 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
148. "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000144370 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
149. Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000017753 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
150. Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000120619 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
151. "Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 0000100679 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
152. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw wewnętrznych 0000062594 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
153. Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju minister właściwy do spraw zdrowia 0000438391 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
154. Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej 0000759991 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
155. "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000008042 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
156. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000376721 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
157. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000222666 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
158. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000050306 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
159. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000000893 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
160. Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000087670 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
161. WARS S.A. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000029621 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
162. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki 0000094881 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
163. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki 0000109815 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
164. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000106403 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
165. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000066104 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
166. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. minister właściwy do spraw gospodarki 0000058058 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
167. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000033018 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
168. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000014128 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
169. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000052733 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
170. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. minister właściwy do spraw gospodarki 0000033744 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
171. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000072790 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
172. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000070790 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
173. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000044260 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
174. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" sp. z o.o. minister właściwy do spraw gospodarki 0000059084 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
175. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna minister właściwy do spraw gospodarki 0000105443 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2
176. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw transportu 0000037568 Art. 8 ust. 1 pkt 1-2

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.168

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Data aktu: 26/01/2021
Data ogłoszenia: 27/01/2021
Data wejścia w życie: 28/01/2021