Przekształcenie niektórych garnizonów oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

Dz.U.2020.958
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przekształca się następujące garnizony:
1) garnizon Morąg - przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu gminy Małdyty;
2) garnizon Osowiec:
a) przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu miasta Łomża oraz powiatów: łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i kolneńskiego,
b) przez zmianę siedziby dowódcy garnizonu z Osowca na Łomżę;
3) garnizon Siedlce - przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego;
4) garnizon Sieradz - przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu wieluńskiego;
5) garnizonu Białystok - przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu miasta Łomża oraz powiatów: łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego;
6) garnizon Dęblin - przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego;
7) garnizon Łask - przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu wieluńskiego;
8) garnizon Olsztyn - przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu gminy Małdyty;
9) garnizon Orzysz - przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu kolneńskiego;
10) garnizon Złocieniec - przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu gminy Ostrowice;
11) Garnizon Miasta Stołecznego Warszawy - przez zmianę nazwy garnizonu na Garnizon Warszawa.
§  2.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z 2013 r. poz. 1118 oraz z 2017 r. poz. 2299) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współdziałanie z organami wojskowymi właściwymi w zakresie wytypowania oraz przydzielenia jednostkom (instytucjom) wojskowym nieruchomości w garnizonie, uznawanych za niezbędne na cele obronności państwa oraz typowania zbędnego zasobu infrastruktury do przekazania zgodnie z przepisami ustawy o Agencji Mienia Wojskowego;",

pkt 8a otrzymuje brzmienie:

"8a) wyznaczanie rozkazem jednego z dowódców (dyrektorów, szefów) jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie systemu ochrony oraz funkcjonowanie powszechnej obrony przeciwlotniczej całego kompleksu wojskowego, w przypadku gdy w tym kompleksie jest rozmieszczonych kilka jednostek organizacyjnych mających różnych przełożonych;",

pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) wydawanie poleceń dowódcom jednostek wojskowych dyslokowanych w garnizonie wyłącznie w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-19.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do Dowódcy Garnizonu Warszawa.",

c) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Dowódcy Garnizonu Warszawa należy dodatkowo:",

pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) współorganizowanie systemu przepustkowego i koordynowanie działań w zakresie kompatybilności systemu kontroli dostępu w Garnizonie Warszawa;";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
1.  Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez dowódców przekształcanych garnizonów, o których mowa w § 1 pkt 5-10, są prowadzone przez właściwych dowódców garnizonów, o których mowa w § 1 pkt 1-4.
2.  Sprawy wszczęte i niezakończone przez Dowódcę Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są prowadzone przez Dowódcę Garnizonu Warszawa.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE GARNIZONÓW I SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU WŁAŚCIWOŚCI ICH DOWÓDCÓW

Lp. Garnizon Siedziba dowódcy Terytorialny zasięg właściwości dowódcy

(powiaty)

Uwagi
1 BARTOSZYCE BARTOSZYCE bartoszycki
2 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK białostocki
bielski
hajnowski
m. Białystok
siemiatycki
sokólski
3 BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA bielski
bieruńsko-lędziński
cieszyński
m. Bielsko-Biała
m. Jastrzębie-Zdrój
pszczyński
żywiecki
4 BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC bolesławiecki (część) gmina Bolesławiec (z wyłączeniem obrębów: Golnice, Parkoszów, Krępnica, Kliczków, Trzebień Mały, Pstrąże, Kozłów) oraz z wyłączeniem gminy Osiecznica
jaworski
jeleniogórski
legnicki
lubański
lubiński
lwówecki
m. Jelenia Góra
m. Legnica
polkowicki
zgorzelecki
złotoryjski
5 BRANIEWO BRANIEWO braniewski
6 BRODNICA BRODNICA brodnicki
7 BRZEG BRZEG brzeski
namysłowski
8 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ bydgoski
m. Bydgoszcz
nakielski
sępoleński
tucholski
żniński
9 BYTOM BYTOM będziński
m. Bytom
m. Chorzów
m. Dąbrowa Górnicza
m. Jaworzno
m. Katowice
m. Mysłowice
m. Piekary Śląskie
m. Ruda Śląska
m. Siemianowice Śląskie
m. Sosnowiec
m. Świętochłowice
m. Tychy
m. Zabrze
tarnogórski (część) gmina Radzionków (gm)*
zawierciański
10 CHEŁM CHEŁM chełmski
krasnostawski
m. Chełm
włodawski
11 CHEŁMNO CHEŁMNO chełmiński
wąbrzeski
świecki (część) gmina Świecie
12 CHOJNICE NIEŻYCHOWICE chojnicki
13 CHOSZCZNO CHOSZCZNO choszczeński (część) z wyłączeniem obrębu Rościn w gminie Choszczno
14 CZARNE CZARNE człuchowski
szczecinecki (część) z wyłączeniem gminy Borne Sulinowo
15 DARŁOWO DARŁOWO koszaliński (część) gmina Mielno
sławieński (część) gminy: Darłowo (gm)*, Darłowo, Malechowo, Sławno (gm)*, Sławno
16 DĘBLIN DĘBLIN kozienicki (część) gmina Sieciechów
lubartowski
łukowski
parczewski
puławski
radzyński
rycki
garwoliński (część) gmina Trojanów
17 DRAWSKO

POMORSKIE

OLESZNO drawski (część) gminy: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski
choszczeński (część) gmina Choszczno (obręb Rościn)
18 DZIWNÓW DZIWNÓW kamieński (część) z wyłączeniem gmin: Międzyzdroje, Wolin
19 ELBLĄG ELBLĄG elbląski
m. Elbląg
20 GDAŃSK GDAŃSK m. Gdańsk
nowodworski
21 GDYNIA GDYNIA m. Gdynia
m. Sopot
pucki (część) gmina Kosakowo
22 GIŻYCKO GIŻYCKO giżycki
kętrzyński
mrągowski
olecki
23 GLIWICE GLIWICE gliwicki
m. Gliwice
m. Rybnik
m. Żory
mikołowski
raciborski
rybnicki
wodzisławski
24 GŁOGÓW GŁOGÓW głogowski
górowski
nowosolski
wschowski
25 GOŁDAP GOŁDAP gołdapski
26 GRÓJEC SŁOMCZYN grójecki z wyłączeniem gminy Nowe Miasto nad Pilicą
kozienicki (część) gminy: Grabów nad Pilicą, Magnuszew
27 GRUDZIĄDZ GRUPA grudziądzki
kwidzyński
m. Grudziądz
świecki (część) z wyłączeniem gminy Świecie
28 HRUBIESZÓW HRUBIESZÓW hrubieszowski
29 INOWROCŁAW INOWROCŁAW inowrocławski (część) z wyłączeniem części gminy Gniewkowo (obręby: Kijewo, Kawęczyn, Dąblin)
mogileński
radziejowski
30 JAROCIN JAROCIN jarociński
kaliski
kępiński
krotoszyński
m. Kalisz
ostrowski
ostrzeszowski
pleszewski
31 JAROSŁAW JAROSŁAW jarosławski
lubaczowski
przeworski
32 KAZUŃ NOWY DWÓR MAZOWIECKI gostyniński
m. Płock
nowodworski
płocki
płoński
33 KIELCE KIELCE buski
jędrzejowski
kazimierski
kielecki
konecki
m. Kielce
pińczowski
skarżyski
starachowicki
włoszczowski
34 KŁODZKO KŁODZKO dzierżoniowski
kłodzki
strzeliński
ząbkowicki
nyski
35 KOŁOBRZEG KOŁOBRZEG kołobrzeski
koszaliński (część) gmina Będzino
36 KOSZALIN KOSZALIN białogardzki
koszaliński (część) z wyłączeniem gmin: Mielno, Będzino
m. Koszalin
37 KRAKÓW KRAKÓW bocheński
brzeski
dąbrowski
chrzanowski
gorlicki
krakowski (część) gmina Zabierzów (obręb 018 Rząska) oraz z wyłączeniem gmin: Liszki, Czernichów
limanowski
m. Kraków (część) z wyłączeniem obrębu 47 Krowodrza
m. Nowy Sącz
m. Tarnów
miechowski
myślenicki
nowosądecki
olkuski
proszowicki
tarnowski
wielicki
38 KRAKÓW-BALICE KRAKÓW-BALICE m. Kraków (część) obręb 47 Krowodrza
krakowski (część) gminy: Zabierzów

(z wyłączeniem obrębu 018 Rząska), Liszki, Czernichów

nowotarski
oświęcimski
suski
tatrzański
wadowicki
39 KROSNO

ODRZAŃSKIE

KROSNO

ODRZAŃSKIE

krośnieński
40 KUTNO KUTNO kutnowski
łowicki
m. Skierniewice
skierniewicki
41 LESZNO LESZNO gostyński
grodziski
kościański
leszczyński
m. Leszno
rawicki
wolsztyński
42 LĘBORK LĘBORK lęborski (część) gminy: Lębork (gm)", Nowa Wieś Lęborska
43 LIDZBARK WARMIŃSKI LIDZBARK

WARMIŃSKI

lidzbarski
44 LIPOWIEC LIPOWIEC nidzicki
szczycieński
45 LUBLIN LUBLIN janowski
kraśnicki
lubelski
łęczyński
m. Lublin
opolski
świdnicki
46 LUBLINIEC LUBLINIEC częstochowski
kłobucki
lubliniecki
m. Częstochowa
myszkowski
47 ŁASK ŁASK bełchatowski
łaski
pabianicki
poddębicki
pajęczański
zduńskowolski
48 ŁĘCZYCA LEŹNICA WIELKA łęczycki
zgierski (część) z wyłączeniem gmin: Zgierz (gm)*, Zgierz
49 ŁÓDŹ ZGIERZ brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
zgierski (część) gminy: Zgierz (gm), Zgierz
50 MALBORK MALBORK malborski
starogardzki
sztumski
tczewski
51 MIĘDZYRZECZ MIĘDZYRZECZ międzyrzecki (część) gminy: Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel
52 MIŃSK

MAZOWIECKI

JANÓW garwoliński (część) z wyłączeniem gminy Trojanów
miński (część) z wyłączeniem gminy Sulejówek (gm)*
węgrowski
53 MIROSŁAWIEC MIROSŁAWIEC drawski (część) gminy: Wierzchowo, Czaplinek (z wyłączeniem obrębu Głęboczek)
szczecinecki (część) gmina Borne Sulinowo
wałecki (część) gminy: Mirosławiec, Wałcz (obręb Rudki)
złotowski
54 MORĄG MORĄG ostródzki (część) gminy: Małdyty, Miłakowo, Morąg
55 MOSTY GLEWICE goleniowski
56 MRZEŻYNO MRZEŻYNO gryficki (część) gminy: Rewal, Trzebiatów (obręby: Mrzeżyno 1, Mrzeżyno 2)
57 NISKO NISKO leżajski
niżański
58 NOWA DĘBA NOWA DĘBA kolbuszowski
m. Tarnobrzeg
mielecki
stalowowolski
tarnobrzeski
59 OLEŚNICA OLEŚNICA milicki
oleśnicki
60 OLSZTYN OLSZTYN m. Olsztyn
działdowski
iławski
nowomiejski
ostródzki (część) z wyłączeniem gmin: Małdyty, Morąg, Miłakowo
olsztyński
61 OPOLE OPOLE głubczycki
kędzierzyńsko-kozielski
kluczborski
krapkowicki
m. Opole
oleski
opolski
prudnicki
strzelecki
62 ORZYSZ ORZYSZ ełcki
piski
grajewski
63 OSOWIEC ŁOMŻA kolneński
łomżyński
m. Łomża
moniecki
wysokomazowiecki
zambrowski
64 OSTRÓW

MAZOWIECKA

KOMOROWO m. Ostrołęka
ostrołęcki
ostrowski
wyszkowski
65 PIŁA PIŁA chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
pilski
66 POWIDZ POWIDZ gnieźnieński
kolski
koniński
m. Konin
słupecki
turecki
wrzesiński
67 POZNAŃ POZNAŃ m. Poznań
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
poznański
szamotulski
wągrowiecki
68 PRUSZCZ

GDAŃSKI

PRUSZCZ

GDAŃSKI

gdański
69 PRZASNYSZ PRZASNYSZ ciechanowski
makowski
mławski
przasnyski
pułtuski
sierpecki
żuromiński
70 PRZEMYŚL PRZEMYŚL bieszczadzki
brzozowski
leski
m. Przemyśl
przemyski
sanocki
71 RADOM RADOM białobrzeski
kozienicki (część) z wyłączeniem gmin: Sieciechów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew
lipski
m. Radom
przy suski
radomski
szydłowiecki
zwoleński
grójecki (część) gmina Nowe Miasto nad Pilicą
72 RZESZÓW RZESZÓW dębicki
jasielski
krośnieński
łańcucki
m. Krosno
m. Rzeszów
ropczycko-sędziszowski
rzeszowski
strzyżowski
73 SANDOMIERZ SANDOMIERZ opatowski
ostrowiecki
sandomierski
staszowski
74 SIEDLCE SIEDLCE bialski
łosicki
m. Biała Podlaska
m. Siedlce
siedlecki
sokołowski
75 SIEMIROWICE SIEMIROWICE lęborski (część) gmina Cewice
wejherowski (część) gminy: Linia, Łęczyce, Luzino
76 SIERADZ SIERADZ sieradzki
wieruszowski
wieluński
77 SKWIERZYNA SKWIERZYNA gorzowski
m. Gorzów Wielkopolski
międzyrzecki (część) z wyłączeniem gmin: Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel
strzelecko -drezdenecki
78 SŁUPSK SŁUPSK bytowski
m. Słupsk
słupski (część) gminy: Słupsk, Damnica, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Główczyce, Dębnica Kaszubska
79 SOCHACZEW BIELICE grodziski
sochaczewski
żyrardowski
80 STARGARD STARGARD myśliborski
pyrzycki
stargardzki
81 SULECHÓW SULECHÓW zielonogórski (część) gmina Sulechów
82 SUWAŁKI SUWAŁKI augustowski
m. Suwałki
sejneński
suwalski
83 SZCZECIN SZCZECIN gryfiński
m. Szczecin
policki
84 ŚREM ŚREM średzki
śremski
85 ŚWIDWIN ŚWIDWIN łobeski
świdwiński
86 ŚWINOUJŚCIE ŚWINOUJŚCIE kamieński (część) gminy: Międzyzdroje, Wolin
m. Świnoujście
87 TARNOWSKIE

GÓRY

TARNOWSKIE

GÓRY

tarnogórski (część) z wyłączeniem gminy Radzionków (gm)*
88 TOMASZÓW

MAZOWIECKI

TOMASZÓW

MAZOWIECKI

m. Piotrków Trybunalski
opoczyński
piotrkowski
radomszczański
rawski
tomaszowski
89 TORUŃ TORUŃ aleksandrowski
golubsko-dobrzyński
inowrocławski (część) gmina Gniewkowo (obręby: Kijewo, Kawęczyn, Dąblin)
lipnowski
m. Toruń
m. Włocławek
rypiński
toruński
włocławski
90 TRZEBIATÓW TRZEBIATÓW gryficki (część) z wyłączeniem gmin: Rewal, Trzebiatów (obręby: Mrzeżyno 1, Mrzeżyno 2)
91 USTKA USTKA lęborski (część) gminy: Łeba (gm)*, Wicko
sławieński (część) gmina Postomino
słupski (część) gminy: Ustka (gm)*, Ustka, Smołdzino
92 WAŁCZ WAŁCZ wałecki (część) gminy: Człopa, Tuczno, Wałcz (gm)*, Wałcz (z wyłączeniem obrębu Rudki)
93 WARSZAWA WARSZAWA otwocki
piaseczyński
pruszkowski
m. Warszawa z wyłączeniem dzielnicy Wesoła
warszawski zachodni
94 WEJHEROWO WEJHEROWO kartuski
kościerski
pucki (część) gmina Krokowa
wejherowski (część) gminy: Wejherowo (gm)*, Wejherowo, Gniewino, Choczewo, Szemud, Rumia (gm)*
95 WESOŁA WESOŁA miński (część) gmina Sulejówek (gm)*
m. Warszawa (część) dzielnica Wesoła
wołomiński
96 WĘDRZYN WĘDRZYN słubicki
sulęciński
świebodziński
97 WĘGORZEWO WĘGORZEWO węgorzewski
98 WŁADYSŁAWOWO ROZEWIE pucki (część) gminy: Hel (gm)*, Władysławowo, Jastarnia, Puck (gm)*, Puck
wejherowski (część) gmina Reda (gm)*
99 WROCŁAW WROCŁAW kamiennogórski
m. Wrocław
oławski
średzki
świdnicki
trzebnicki
wałbrzyski
wołowski
wrocławski
100 ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ biłgorajski
m. Zamość
tomaszowski
zamojski
101 ZEGRZE ZEGRZE legionowski
102 ZIELONA GÓRA CZERWIEŃSK m. Zielona Góra
zielonogórski (część) z wyłączeniem gminy Sulechów
103 ZŁOCIENIEC BUDÓW drawski (część) gminy: Złocieniec, Czaplinek (obręb Głęboczek)
104 ŻAGAŃ ŻAGAŃ bolesławiecki (część) gminy: Bolesławiec (obręby: Golnice, Parkoszów, Krępnica, Kliczków, Trzebień Mały, Pstrąże, Kozłów), Osiecznica
żagański
żarski
* (gm) - gmina o statusie miasta.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.958

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekształcenie niektórych garnizonów oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.
Data aktu: 12/05/2020
Data ogłoszenia: 29/05/2020
Data wejścia w życie: 13/06/2020