Moc obowiązująca Załączników do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienionych w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dz.U.2020.298
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Załączników do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienionych w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 listopada 2019 r. ratyfikował Załączniki do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. 1 , 2 , zmienione w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 5 Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., załączniki zmienione w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r. weszły w życie dnia 1 stycznia 2019 r., a ich stronami tego dnia stały się Rzeczpospolita Polska oraz:

Republika Austrii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Finlandii

Irlandia

Państwo Izrael

Republika Litewska

Republika Łotewska

Królestwo Niderlandów

Królestwo Norwegii

Republika Portugalska

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1 Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzona w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2007 r. poz. 297.
2 Poprawki wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., przyjęte w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1176.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.298

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Załączników do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienionych w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.
Data aktu: 20/12/2019
Data ogłoszenia: 25/02/2020
Data wejścia w życie: 25/02/2020