Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Dz.U.2020.1272
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2020/2021.
2.  Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Lp. Nazwa uczelni Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 184 2 126 126
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 204 5 48 96
3 Gdański Uniwersytet Medyczny 316 6 60 171
4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 715 5 96 160
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 240 5 50 125
6 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 330 4 60 180
7 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 670** 10 100 104
8 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 340 2 104 200
9 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 250 2 60 140
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny 550 12 150 150
11 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 273 17 105 150
12 Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie 120 0 0 110
13 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 75 6 50 50
14 Uniwersytet Rzeszowski 80 5 50 30
15 Uniwersytet

Zielonogórski w Zielonej Górze

60 0 60 0
16 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie 125 0 0 125
17 Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie 100 0 0 0
18 Uniwersytet Opolski 120 0 40 0
19 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 0 0 0 0
20 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach 100 0 40 50
21 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 120 0 40 0
22 Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 50 0 0 0
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

** W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Lp. Nazwa uczelni Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 74 1 18 0
2 Gdański Uniwersytet Medyczny 47 2 22 0
3 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 125 5 48 36
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 60 2 20 20
5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 80 0 20 70
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 120 2 36 36
7 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 68 2 14 70
8 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 100 2 30 30
9 Warszawski Uniwersytet Medyczny 82 4 25 22
10 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 52 5 28 30
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. poz. 1344 i 1713).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020