Wyniki głosowania i wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 maja 1997 r.
o wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
I.
Państwa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania w województwach, otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji do spraw referendum, ustaliła, co następuje:
a)
głosowanie przeprowadzono w 22.795 obwodach głosowania,
b)
uprawnionych do głosowania było 28.324.965 osób,
c)
kart nieważnych oddano 1.068,
d)
kart ważnych oddało 12.139.790 osób tj. 42,86% uprawnionych (oznacza to liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu).
II.
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że na postawione w referendum konstytucyjnym pytanie

"Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r."

1)
głosy nieważne oddało 170.035 głosujących,

w tym:

a)
postawiło znak w obu kratkach odpowiadających odpowiedziom na postawione pytanie 68.422 głosujących,
b)
nie postawiło znaku w żadnej z kratek odpowiadających odpowiedziom na pytanie 101.613 głosujących,
2)
głosy ważne oddało 11.969.755 głosujących,

w tym:

a)
odpowiedzi "TAK" udzieliło 6.398.316 głosujących,
b)
odpowiedzi "NIE" udzieliło 5.571.439 głosujących.
III.
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że większość biorących udział w głosowaniu wynosi 6.069.896 osób. Na postawione pytanie "Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r." większość głosujących udzieliła pozytywnej odpowiedzi ("TAK").
IV.
Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w województwach stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w referendum konstytucyjnym przeprowadzonym w dniu 25 maja 1997 r. (wg województw)

Pytanie. Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.
Oddano kart ważnych Głosy nieważne Głosy ważne
Lp. Województwo Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania liczba %

(5:4)

ogółem znak w obu kratkach brak znaku w obu kratkach ogółem odpowiedzi
TAK NIE
(frekwen-

cja)

liczba %

(7:5)

liczba %

(9:7)

liczba %

(11:7)

liczba %

(13:5)

liczba %

(15:5)

liczba %

(17:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ogółem 22.795 28.324.965 12.139.790 42,86 170.035 1,40 68.422 40,24 101.613 59,76 11.969.755 98,60 6.398.316 52,71 5.571.439 45,89
1 warszawskie 1.218 1.910.040 977.481 51,18 10.189 1,04 4.263 41,84 5.926 58,16 967.292 98,96 484.019 49,52 483.273 49,44
2 bialskopodlaskie 234 223.568 87.846 39,29 1.585 1,80 655 41,32 930 58,68 86.261 98,20 41.093 46,78 45.168 51,42
3 białostockie 446 514.905 248.861 48,33 2.950 1,19 1.266 42,92 1.684 57,08 245.911 98,81 110.095 44,24 135.816 54,58
4 bielskie 519 669.223 336.280 50,25 4.744 1,41 1.918 40,43 2.826 59,57 331.536 98,59 157.552 46,85 173.984 51,74
5 bydgoskie 677 819.786 361.793 44,13 4.828 1,33 2.074 42,96 2.754 57,04 356.965 98,67 219.648 60,71 137.317 37,95
6 chełmskie 215 182.442 66.695 36,56 1.228 1,84 488 39,74 740 60,26 65.467 98,16 39.051 58,55 26.416 39,61
7 ciechanowskie 288 315.862 102.529 32,46 1.959 1,91 780 39,82 1.179 60,18 100.570 98,09 61.092 59,59 39.478 38,50
8 częstochowskie 471 580.063 231.124 39,84 3.400 1,47 916 26,94 2.484 73,06 227.724 98,53 138.990 60,14 88.734 38,39
9 elbląskie 284 349.092 126.388 36,20 1.761 1,39 724 41,11 1.037 58,89 124.627 98,61 79.018 62,52 45.609 36,09
10 gdańskie 729 1.063.59 509.535 47,91 6.142 1,21 2.505 40,78 3.637 59,22 503.393 98,79 215.072 42,21 288.321 56,59
11 gorzowskie 316 368.980 141.466 38,34 1.980 1,40 845 42,68 1.135 57,32 139.486 98,60 94.472 66,78 45.014 31,82
12 jeleniogórskie 333 384.662 155.899 40,53 2.124 1,36 820 38,61 1.304 61,39 153.775 98,64 98.536 63,21 55.239 35,43
13 kaliskie 433 523.426 226.145 43,20 4.206 1,86 1.647 39,16 2.559 60,84 221.939 98,14 135.205 59,79 86.734 38,35
14 katowickie 1.812 2.914.629 1.190.341 40,84 13.440 1,13 5.695 42,37 7.745 57,63 1.176.901 98,87 714.19 59,99 462.782 38,88
15 kieleckie 718 845.401 316.331 37,42 5.216 1,65 2.135 40,93 3.081 59,07 311.115 98,35 196.593 62,15 114.522 36,20
16 konińskie 287 347.308 124.561 35,86 2.239 1,80 1.007 44,98 1.232 55,02 122.322 98,20 75.867 60,91 46.455 37,29
17 koszalińskie 300 377.721 148.401 39,29 1.795 1,21 751 41,84 1.044 58,16 146.606 98,79 100.747 67,89 45.859 30,90
18 krakowskie 713 915.147 435.883 47,63 5.160 1,18 1.940 37,60 3.220 62,40 430.723 98,82 185.602 42,58 245.121 56,24
19 krośnieńskie 358 363.672 186.522 51,29 2.741 1,47 1.233 44,98 1.508 55,02 183.781 98,53 59.013 31,64 124.768 66,89
20 legnickie 290 377.790 155.911 41,27 2.009 1,29 821 40,87 1.188 59,13 153.902 98,71 95.049 60,96 58.853 37,75
21 leszczyńskie 234 282.783 122.415 43,29 2.364 1,93 965 40,82 1.399 59,18 120.051 98,07 76.173 62,23 43.878 35,84
22 lubelskie 672 755.068 331.876 43,95 4.412 1,33 1,827 41,41 2.585 58,59 327.464 98,67 155.855 46,96 171.609 51,71
23 łomżyńskie 241 253.357 109.905 43,38 2.038 1,85 848 41,61 1.190 58,39 107.867 98,15 34.849 31,71 73.018 66,44
24 łódzkie 506 870.001 400.971 46,09 4.735 1,18 1.858 39,24 2.877 60,76 396.236 98,82 251.533 62,73 144.703 36,09
25 nowosądeckie 486 515.648 257.968 50,03 4.443 1,72 1.850 41,64 2.593 58,36 253.525 98,28 66.662 25,84 186.863 72,44
26 olsztyńskie 483 550.661 205.034 37,23 2.829 1,38 1.110 39,24 1.719 60,76 202.205 98,62 128.516 62,68 73.689 35,94
27 opolskie 663 745.762 263.078 35,28 3.864 1,47 1.529 39,57 2.335 60,43 259.214 98,53 137.957 52,44 121.257 46,09
28 ostrołęckie 353 291.448 114.631 39,33 2.437 2,13 1.016 41,69 1.421 58,31 112.194 97,87 44.567 38,88 67.627 59,00
29 pilskie 274 350.526 148.542 42,38 2.598 1,75 1.138 43,80 1.460 56,20 145.944 98,25 93.453 62,91 52.491 35,34
30 piotrkowskie 406 477.455 178.026 37,29 2.944 1,65 1.123 38,15 1.821 61,85 175.082 98,35 96.088 53,97 78.994 44,37
31 płockie 319 383.194 132.749 34,64 2.247 1,69 944 42,01 1.303 57,99 130.502 98,31 84.797 63,88 45.705 34,43
32 poznańskie 701 988.373 471.349 47,69 6.121 1,30 2.461 40,21 3.660 59,79 465.228 98,70 279.015 59,19 186.213 39,51
33 przemyskie 328 297.854 145.175 48,74 2.304 1,59 956 41,49 1.348 58,51 142.871 98,41 47.652 32,82 95.219 65,59
34 radomskie 497 551.752 200.593 36,36 3.595 1,79 1.349 37,52 2.246 62,48 196.998 98,21 100.015 49,86 96.983 48,35
35 rzeszowskie 476 525.118 302.708 57,65 4.264 1,41 1.785 41,86 2.479 58,14 298.444 98,59 80.998 26,76 217.446 71,83
36 siedleckie 472 475.488 176.054 37,03 3.871 2,20 1.505 38,88 2.366 61,12 172.183 97,80 78.798 44,76 93.385 53,04
37 sieradzkie 300 304.707 114.050 37,43 2.138 1,87 781 36,53 1.357 63,47 111.912 98,13 68.720 60,25 43.192 37,87
38 skierniewickie 260 311.579 108.757 34,91 2.006 1,84 782 38,98 1.224 61,02 106.751 98,16 61.740 56,77 45.011 41,39
39 słupskie 237 300.571 115.560 38,45 1.578 1,37 637 40,37 941 59,63 113.982 98,63 70.823 61,29 43.159 37,35
40 suwalskie 283 344.950 123.227 35,72 1.759 1,43 703 39,97 1.056 60,03 121.468 98,57 65.589 53,23 55.879 45,35
41 szczecińskie 592 726.942 294.711 40,54 3.182 1,08 1.265 39,75 1.917 60,25 291.529 98,92 189.206 64,20 102.323 34,72
42 tarnobrzeskie 431 439.828 187.740 42,68 2.978 1,59 1.162 39,02 1.816 60,98 184.762 98,41 82.682 44,04 102.080 54,37
43 tarnowskie 455 489.423 227.891 46,56 4.130 1,81 1.551 37,55 2.579 62,45 223.761 98,19 70.803 31,07 152.958 67,12
44 toruńskie 382 484.898 192.348 39,67 2.582 1,34 1.016 39,35 1.566 60,65 189.766 98,66 113.156 58,83 76.610 39,83
45 wałbrzyskie 462 550.798 228.214 41,43 3.097 1,36 1.235 39,88 1.862 60,12 225.117 98,64 143.343 62,81 81.774 35,83
46 włocławskie 281 319.045 114.308 35,83 1.792 1,57 726 40,51 1.066 59,49 112.516 98,43 74.405 65,09 38.111 33,34
47 wrocławskie 562 841.589 389.191 46,24 4.395 1,13 1.650 37,54 2.745 62,46 384.796 98,87 204.357 52,51 180.439 46,36
48 zamojskie 412 362.870 151.785 41,83 2.767 1,82 1.145 41,38 1.622 58,62 149.018 98,18 66.559 43,85 82.459 54,33
49 zielonogórskie 386 486.001 200.942 41,35 2.869 1,43 1.022 35,62 1.847 64,38 198.703 98,57 129.172 64,28 68.901 34,29

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023