Zm.: rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.87.39.223
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 listopada 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Na podstawie art. 555 § 1 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 96, z 1982 r. Nr 16, poz. 124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123) i art. VI § 2 Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 97 i z 1982 r. Nr 35, poz. 228) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 18, poz. 132 oraz z 1984 r. Nr 39, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "po 200 zł" zastępuje się wyrazami "po 400 zł", a wyrazy "po 120 zł" zastępuje się wyrazami "po 240 zł";
2) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w granicach jednej miejscowości:

a) za konwój zwyczajny - 240 zł,

b) za konwój wzmocniony - 400 zł,";

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z jednej miejscowości do drugiej:

Strefa konwoju Konwój zwyczajny Konwój wzmocniony
1 2 3
do 25 km 560 zł 800 zł
do 50 km 720 zł 1.200 zł
do 75 km 960 zł 1.440 zł
do 100 km 1.280 zł 2.000 zł
do 150 km 1.760 zł 2.800 zł
do 200 km 2.560 zł 3.840 zł
do 250 km 3.040 zł 4.480 zł
do 300 km 3.520 zł 5.120 zł
do 350 km 3.760 zł 5.520 zł
do 400 km 4.560 zł 6.800 zł
do 450 km 5.040 zł 7.360 zł
do 500 km 5.400 zł 7.680 zł
do 600 km 6.300 zł 8.560 zł
do 700 km 7.000 zł 9.440 zł
do 800 km 8.400 zł 10.600 zł
do 900 km 9.100 zł 11.700 zł
powyżej 900 km 9.700 zł 12.560 zł"
3) w § 5 wyrazy "wynosi 200 zł" zastępuje się wyrazami "wynosi 400 zł".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020