Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U.86.3.23
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 60, poz. 311 i z 1985 r. Nr 39, poz. 188) wprowadza się w § 1 następujące zmiany:
1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w województwie częstochowskim - Państwowe Biura Notarialne:

a) w Częstochowie - dla miast: Blachownia, Częstochowa i Pajęczno oraz gmin: Blachownia, Gidle, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Nowa Brzeźnica, Olsztyn, Pajęczno, Poczesna, Rędziny i Strzelce Wielkie,

b) w Kłobucku - dla miast: Kłobuck i Krzepice oraz gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka,

c) w Lublińcu - dla miast: Dobrodzień, Kalety, Lubliniec i Woźniki oraz gmin: Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki,

d) w Myszkowie - dla miast: Koniecpol, Koziegłowy, Myszków, Szczekociny i Żarki oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Janów, Kamienica Polska, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Moskorzew, Niegowa, Poraj, Przyrów, Radków, Secemin, Szczekociny, Włodowice, Żarki i Żytno,

e) w Oleśnie - dla miast: Gorzów Śląski, Olesno i Praszka oraz gmin: Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki;"

2) w pkt 9 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w Kwidzynie - dla miast: Kisielice, Kwidzyn, Prabuty i Susz oraz gmin: Gardeja, Kisielice, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki i Susz,";

3) w pkt 15 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) w Końskich - dla miast: Końskie i Stąporków oraz gmin: Końskie, Łopuszno, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka i Stąporków,";

4) w pkt 34:
- lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

"b) w Iłży - dla miast: Iłża i Lipsko oraz gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą,

c) w Kozienicach - dla miast: Kozienice i Pionki oraz gmin: Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki, Sieciechów i Stromiec,"

- dodaje się lit. f) w brzmieniu:

"f) w Zwoleniu - dla miasta Zwoleń oraz gmin: Garbatka-Letnisko, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.3.23

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Data aktu: 30/01/1986
Data ogłoszenia: 14/02/1986
Data wejścia w życie: 14/02/1986