Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasady wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Dz.U.86.18.94
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 kwietnia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw (Dz. U. Nr 9, poz. 32) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚREDNICH STAWEK PROCENTOWYCH, WEDŁUG KTÓRYCH JEST OBLICZANE WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE SOŁTYSÓW, OBOWIĄZUJĄCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW

4,0% - dla województwa suwalskiego,

3,9% - dla województwa koszalińskiego,

3,6% - dla województwa słupskiego,

3,3% - dla województwa zielonogórskiego,

3,2% - dla województwa łomżyńskiego,

3,1% - dla województwa ostrołęckiego,

2,9% - dla województwa gorzowskiego,

2,8% - dla województw: białostockiego, szczecińskiego,

2,7% - dla województwa jeleniogórskiego,

2,6% - dla województw: ciechanowskiego, piotrkowskiego,

2,5% - dla województwa poznańskiego,

2,4% - dla województw: stołecznego warszawskiego, olsztyńskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego,

2,3% - dla województw: gdańskiego, łódzkiego, pilskiego, radomskiego, siedleckiego, sieradzkiego, skierniewickiego,

2,2% - dla województw: konińskiego, legnickiego,

2,1% - dla województw: leszczyńskiego, płockiego,

2,0% - dla województwa chełmskiego,

1,9% - dla województw: elbląskiego, kaliskiego, kieleckiego, włocławskiego,

1,8% - dla województw: częstochowskiego, opolskiego,

1,7% - dla województwa bialskopodlaskiego,

1,6% - dla województw: bydgoskiego, krośnieńskiego, tarnobrzeskiego,

1,5% - dla województw: lubelskiego, nowosądeckiego, toruńskiego,

1,3% - dla województwa krakowskiego,

1,2% - dla województw: katowickiego, tarnowskiego, zamojskiego,

1,1% - dla województw: bielskiego, przemyskiego,

1,0% - dla województwa rzeszowskiego.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.18.94

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasady wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Data aktu: 30/04/1986
Data ogłoszenia: 12/05/1986
Data wejścia w życie: 12/05/1986